Mumine.com ve Sizden Gelen Sorular Forumundan Bismillehillezi le yedurru tamamı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Bismillehillezi le yedurru tamamı

  Reklam
  selamun aleyküm ben bir dua var onu öğrenmek istiyorum okunuşunu yazabilirmisiniz yanlış ezberledim galiba.. bismillehillezi le yeduuru tamamını okunuşuyla yazabilirmisiniz.birde ayetel küsiyi okunuşuyla yazabiliemisiniz ezberleyemiyorum birtürlü.


  Paylaş
  Bismillehillezi le yedurru tamamı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  ve aleykumusselam ve rahmetullah
  buyur sevgiii Ayetel kürsi ve istediğin duanın okunuşları


  ---------------

  Ayetel Kürsi okunuşu

  ALLAHü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm.
  Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi.
  ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe
  vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.
  Sabah akşam okunacak dua


  Bismillahillezi lâ yedurru maasmihi şeyün fil erdi velâ fissemâi ve hüvessemiulalim"

  Anlamı: ''Allah'ın İsm-i celîli sayesinde ne semâda, ne de yeryüzünde hiç bir şey zarar veremez.
  O her şeyi işiten, her şeyi hakkıyle bilendir"
 3. 3
  Allah razı olsun ..en çabuk nasıl ezberlerim ayetel kürsiyi.. 4. 4
  Alıntı sevgiii Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Allah razı olsun ..en çabuk nasıl ezberlerim ayetel kürsiyi..
  sessiz sakin bir ortamda dikkatini dağıtmadan
  sürekli tekrar yaparak ezberleyebilirsin
 5. 5
  Allah Razı olsun.Hayırlı Cumalar..diğer süre ve dualarıda bu şekilde okunuşuyla yazabilirmisiniz onlarıda kontrol edeyim bazı yerlerde okuyorum hatalarım var galiba hele ettehiyyatüyü çok şaşırıyorum. 6. 6
  Alıntı sevgiii Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Allah Razı olsun.Hayırlı Cumalar..diğer süre ve dualarıda bu şekilde okunuşuyla yazabilirmisiniz onlarıda kontrol edeyim bazı yerlerde okuyorum hatalarım var galiba hele ettehiyyatüyü çok şaşırıyorum.

  ve aleykumusselam ve rahmetullah,sanada hayırlı Cumalar sevgiii
  namaz kısa sure ve dualarını anlamlarıyla birlikte buyur oku hayırlar dilerim..


  -----------------


  NAMAZLARDA OKUNAN BAZI KISA SÛRELER

  Fatiha Sûresi:


  Namazda ayakta iken okunur.


  Okunuşu: Elhamdü lillâhi rabbil'alemin. Errahmânir'rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în, İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtallezîne en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.


  Anlamı: Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve Din Günü'nün sahibi olan Allah'a mahsustur.
  (Allahım!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir.


  Fil Sûresi:
  Bu ve bundan sonra gelen sûreler, namazlarda ayakta iken ve fatihadan sonra okunur.

  Okunuşu:Elem tera keyfe fe'ale rabbüke biashâbilfîl. Elem yec'al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin min siccîl. Fece'alehüm ke'asfin me'kûl.


  Anlamı: (Ey Muhammed! Kâbe'yi yıkmaya gelen) Fil sahiplerine Rabbinin ne ettiğini görmedin mi? Onların düzenlerini boşa çıkarmadı mı? Onların üzerine, sert taşlar atan sürülerle kuşlar gönderdi. Sonunda onları, yenilmiş ekin gibi yaptı.


  Kurayş Sûresi:

  Okunuşu:Li'î lâfi Kurayş'in. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya'büdû rabbe hâzelbeyt. Ellezî et'amehüm min cû'in ve âmenehüm min havf.


  Anlamı: Kureyş kabilesinin yaz ve kış yolculuklarında uzlaşması ve anlaşması sağlanmıştır. Öyleyse kendilerini açken doyuran ve korku içindeyken güven veren bu Kâbe'nin Rabbine kulluk etsinler.


  Mâun Sûresi:

  Okunuşu: Era'eytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî, yedu'ulyetîm. Ve lâ yehüddü alâ ta'âmilmiskîn. Feveylün lilmüsallîn. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn. Ellezîne hüm yürâûne. Ve yemne'ûnelmâ'ûn.


  Anlamı: (Ey Muhammed!) Dini yalan sayanı gördün mü? Öksüzü kakıştıran, yoksulu doyurmaya yanaşmayan kimse işte odur. Vay o namaz kılanların haline ki: Onlar kıldıkları namazdan gâfildirler. Onlar gösteriş yaparlar. Onlar basit şeyleri (ödünç) dahi vermezler.


  Kevser Sûresi:

  Okunuşu: İnnâ a'taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel'ebter.


  Anlamı: (Ey Muhammed!) Doğrusu sana pek çok nimet vermişizdir. Öyleyse Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu adı, sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir.


  Kâfirûn Sûresi:

  Okunuşu: Kul yâ eyyühel kâfirûn. Lâ a'büdü mâ ta'büdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd. Leküm dînüküm veliye dîn.


  Anlamı: (Ey Muhammed!) De ki: Ey inkârcılar! Ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da sizler tapmazsınız. Ben de sizin taptığınıza tapacak değilim. Benim taptığıma da sizler tapmıyorsunuz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır.


  Nasr Sûresi:

  Okunuşu:İzâ câe nasrullahi velfeth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh. İnnehû kâne tevvâbâ.


  Anlamı: (Ey Muhammed!) Allah'ın yardımı ve zafer günü gelip, insanların Allah'ın dinine akın akın girdiklerini görünce, Rabbini överek tesbih et; O'ndan bağışlama dile, çünkü O, tevbeleri dâima kabul edendir.


  Tebbet Sûresi:

  Okunuşu: Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyeslâ nâren zâte leheb. Vemraetühû hammâletelhatab. Fî cî dihâ hablün min mesed.


  Anlamı: Ebû Leheb'in elleri kurusun; kurudu da! Malı ve kazandığı kendisine fayda vermedi. Alevli ateşe yaslanacaktır. Karısı da, boynunda bir ip olduğu halde ona odun taşıyacaktır.


  İhlas Sûresi

  Okunuşu: Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.


  Anlamı: (Ey Muhammed!) De ki: O Allah bir tektir. Allah her şeyden müstağni ve her şey O'na muhtaçtır. O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiç bir şey O'na denk değildir.


  Felak Sûresi:

  Okunuşu: Kul e'ûzü birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.


  Anlamı: (Ey Muhammed!) De ki: Yaratıkların şerrinden, bastırdığı zaman karanlığın şerrinden, düğümlere nefes eden büyücülerin şerrinden, hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden, tan yerini ağartan Rabbe sığınırım.


  Nâs Sûresi:

  Okunuşu: Kul e'ûzü birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.

  Anlamı: (Ey Muhammed!) De ki: İnsanlardan ve cinlerden ve insanların gönüllerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden, insanların Tanrısı, insanların hükümranı ve insanların Rabbi olan Allah'a sığınırım.


  NAMAZDA OKUNAN DUALAR

  Sübhâneke:
  Namazlarda ayakta iken okunur.

  Okunduğu yerler:


  1) Her namazın ilk rek'atinde iftitah tekbirinden sonra,
  2) İkindi namazının sünnetinde üçüncü rek'ate kalkınca fatihadan önce,
  3) Yatsı namazının ilk sünnetinde üçüncü rek'ate kalkınca fatihadan önce,
  4) Teravih namazı dört rek'atte bir selâm verilerek kılınıyorsa üçüncü rek'ate kalkıldığı zaman fatihadan önce.
  5) Cenaze namazında birinci tekbirden sonra.

  Okunuşu:Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük) ve lâ ilâhe ğayrük.


  Anlamı: Allahım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka tanrı yoktur.


  NOT: Parantez içindeki "Ve celle senâük" cümlesi cenaze namazında okunur.


  Ettehiyyâtü:


  Okunduğu Yerler:

  Namazların her oturuşunda okunur


  Okunuşu: Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetüllahi ve berakâtüh. Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illellâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasülüh.


  Anlamı: Dil ile, beden ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah'a dır. Ey Peygamber! Allah'ın selâmı, rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun. Selâm bizim üzerimize ve Allah'ın bütün iyi kulları üzerine olsun. Şahitlik ederim ki, Allah'tan başka tanrı yoktur. Yine şahitlik ederim ki, Muhammed, O'nun kulu ve Peygamberidir.


  Allâhümme Salli ve Allâhümme Barik:

  Okundukları Yerler:

  1) Bütün namazların son oturuşlarında Ettehiyyatü'den sonra,
  2) İkindi namazının sünneti ile Yatsının ilk sünnetinin birinci oturuşunda Ettehiyyatü'den sonra,
  3) Dört rekatta bir selâm verilerek kılınan Teravih namazının ikinci rek'atının sonundaki oturuşta "Ettehiyyatü"den sonra,
  4) Cenaze namazında ikinci tekbirden sonra.


  Okunuşu: Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.


  Anlamı: Allahım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye lâyık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.


  Okunuşu: Allâhümme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârakte alâ İbrahîme ve alâ âli İbrahîm. İnneke hamidün mecîd.


  Anlamı: Allahım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine hayır ve bereket ver. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine verdiğin gibi. Şüphesiz övülmeye lâyık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.


  Rabbenâ âtina ve Rabbenâğfirli:

  Okundukları Yerler

  1) Namazlardaki oturuşlarda Allahümme salli ve Allahümme barikten sonra,
  2) Kunut duasını bilmeyen vitir namazında onun yerine "Rabbenâ âtina" ayetini okuyabilir.
  3) Cenaze namazında üçüncü tekbirden sonra okunacak duaları bilmeyen bunların yerine yine "Rabbenâ âtina" ayetini dua niyetiyle okuyabilir.


  Okunuşu: Rabbenâ âtinâ fid'dünyâ haseneten ve fil'âhirati haseneten ve kınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.


  Anlamı: Allahım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru.


  Okunuşu:Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mü'minine yevme yekûmü'l-hisâb.


  Anlamı: Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü'minleri hesap gününde (herkesin sorguya çekileceği günde) bağışla.

  Kunut Duaları:

  Vitir namazının üçüncü rek'atinde fatiha ve sûre okunduktan sonra eller yukarı kaldırılıp tekbir alınır ve eller tekrar bağlanınca kunut duaları okunur.


  Okunuşu:Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdik. Ve nü'minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleykel-hayra küllehü neşkürüke ve lâ nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

  Allâhümme iyyâke na'büdü ve leke nüsalli ve nescüdü ve ileyke nes'a ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhık.  Anlamı: Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile öğeriz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve sana karşı geleni bırakırız.
  Allahım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.
 7. 7
  selamun aleyküm hocam Allah Razı olsun.Bu yazılış Arapça okunuşa göremi yani tecvitlimi?bu şekil ezberlersek hatal okumuş olmayız değilmi?yazılış okunuş farklı oluyor diyorlarda. 8. 8
  Alıntı sevgiii Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  selamun aleyküm hocam Allah Razı olsun.Bu yazılış Arapça okunuşa göremi yani tecvitlimi?bu şekil ezberlersek hatal okumuş olmayız değilmi?yazılış okunuş farklı oluyor diyorlarda.
  ve aleykumusselam ve rahmetullah
  bu yazılış şekli tecvit kurallarına qöre değildir
  bazı harflerin hem Türkçe karşılığı yok hemde okumalarda uzatmalar
  ve üstten tırnak işareti ile bölünen kelimeler okurken sesi kesinti vererek (me'kul) örneğindeki qibi
  kuralı vardır kıraat -okuma hataları zelletül kari olarak adlandırılmıştır
  Arapça kelimelerde sıklıkla qeçen kelimeler peltek ze,se
  ayn hı harflerinin karşılığı yok ve bu harfler mahreç çıkış yerleri
  yakınlığından ze ve se olarak okunabilir denilmiş,Arapçasını bilmeyen
  yada harfi çıkarmaya gücü yetmeyenler için alimlerce namaza bir
  enqel teşkil etmediğine dair qörüş birliği vardır.eğer biliyorsan kurallarına qöre
  okuman-öğrenmen tavsiye edilir bilmiyorsan yapacağın bir şey yok,
  en kısa sürede öğrenmeye çabalamaktan başka sevgiii .
bismillehillezi le yedurru,  bismillahillezi la yedurru maasmihi şeyün fil erdi vela fissemai ve hüvessemiulalim,  bismillahillezi la yedurru arapça yazılışı,  bismillahillezi la yedurru maasmihi şeyün fil erdi vela fissemai ve hüvessemiulalim arapça,  bismillahillezi la yedurru arapça,  bismillahillezi la yedurru maasmihi şeyün fil erdi vela fissemai ve hüvessemiulalim anlamı,  bismillahillezi la yedurru anlamı