Mumine.com ve Sizden Gelen Sorular Forumundan Namaza davet ederken ne yapmalıyım? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Namaza davet ederken ne yapmalıyım?

  Reklam
  Hanımlar, babama ve abime namaz hakkında tebliğ yapmak istiyorum bana yol gösterir misiniz, bildiğiniz güzel bir yazı, kitap yada herhangi bir yol var mı? ne yapacağımı neyi nasıl söyleyeceğimiz bilemiyorum yardımcı olur musunuz? Allaha emanet


  Paylaş
  Namaza davet ederken ne yapmalıyım? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Alıntı ebrarh Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Hanımlar, babama ve abime namaz hakkında tebliğ yapmak istiyorum bana yol gösterir misiniz, bildiğiniz güzel bir yazı, kitap yada herhangi bir yol var mı? ne yapacağımı neyi nasıl söyleyeceğimiz bilemiyorum yardımcı olur musunuz? Allaha emanet
  babana ve abine Allah'u Teala'nın emirlerini
  Peygamberimizin sözlerini okumalarını
  sağlayabilirsin Allah yardımcın olsun ebrarh kardeşim  -------------------


  NAMAZLA İLGİLİ AYETLER


  BAKARA SURESİ
  3- Onlar ki gaybe iman edip namazı dürüst kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan (Allah yolunda) harcarlar.

  43- Hem namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin.
  45- Bir de sabırla, namazla yardım isteyin. Şüphesiz bu, (Allah'a) saygılı olanlardan başkasına ağır gelir.
  83- Hani bir vakitler İsrailoğulları'ndan şöylece mîsak (kesin bir söz) almıştık: Allah'dan başkasına tapmayacaksınız, ana-babaya iyilik, yakınlığı olanlara, öksüzlere, çaresizlere de iyilik yapacaksınız, insanlara güzellikle söz söyleyecek, namazı kılacak, zekatı vereceksiniz. Sonra çok azınız müstesna olmak üzere sözünüzden döndünüz, hâlâ da dönüyorsunuz.
  110- Siz namazı hakkıyle kılmaya bakın ve zekatı verin! Kendi nefsiniz için her ne hayır yaparsanız, Allah katında onu bulursunuz. Muhakkak ki, Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir.
  152- O halde beni anın, ben de sizi anayım. Bana şükredin de nankörlük etmeyin.
  177- Yüzlerinizi bazan doğu, bazan batı tarafına çevirmeniz erginlik değildir. Fakat eren o kimselerdir ki, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve bütün peygamberlere iman edip, yakınlığı olanlara, öksüzlere, yoksullara, yolda kalmışa, dilenenlere ve esirleri kurtarmaya seve seve mal verirler. Namazı kılarlar, zekatı verirler. Bir de andlaştıkları zaman sözlerini yerine getirenler, hele sıkıntı ve hastalık durumlarında ve harbin şiddetli zamanında sabır ve kararlılık gösterenler var ya, işte doğru olanlar da bunlardır, korunanlar da bunlardır.
  238-Namazlara ve orta namaza devam edin ve Allah için boyun eğerek kalkıp namaza durun.
  239-Eğer bir korku hâlindeyseniz, yaya veya binekli olarak giderken kılın, (korkudan) emin olduğunuz zaman da böyle bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği şekilde Allah'ı zikredin (namazlarınızı yine her zamanki gibi huşû ile kılın).

  277- İman edip iyi işler yapan, namazı dosdoğru kılıp zekatı verenlerin Rabbleri katında elbette mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku olmadığı gibi, onlar mahzun da olmazlar.
  NISA SURESİ


  12 - Allah, İsrailoğularından söz almıştı. İçlerinden on iki müfettiş göndermiştik... Allah şöyle demişti: " Ben, muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, (mallarınızı) Allah yolunda güzelce sarfettiğiniz takdirde, günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korum. Fakat sizden her kim de, bundan sonra küfrederse, dosdoğru yoldan sapmış olur.

  55- Sizin asıl dostunuz Allah'tır, O'nun Resulüdür ve namazlarını kılan zekatlarını veren ve rükû eden müminlerdir.

  58- Namaza çağırdığınız zaman, onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu onların, akıllarını kullanmayan bir toplum olmalarından dolayıdır.

  91 - Şeytan, içki ve kumarla sizin aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi?


  106- Ey iman edenler! İçinizden birine ölüm (emareleri) geldiği zaman, vasiyet sırasında aranızdaki şahitliğin hükmü, kendi içinizden iki adaletli şahit, yahut yeryüzünde yolculuğa çıkmış iseniz, ölüm (emareleri de) size gelip çatmışsa, sizden olmayan diğer iki şahit tutmaktır. Eğer (bunlardan) şüpheye düşerseniz, namazdan sonra onları alıkorsunuz. Onlar da Allah'a şöyle yemin ederler: "Akraba bile olsa, yemini bir çıkar karşılığı satmayacağız, Allah'ın şahitliğini gizlemeyeceğiz. Aksi halde günahkârlardan oluruz".
  ENAM SURESİ


  72- Bize: "Namazı dosdoğru kılın, Allah'a karşı gelmekten sakının" (diye emredildi), toplanacağınız yer O'nun huzurudur.


  92- Bu Kitap (Kur'ân), kendinden önceki kitapları tasdik eden, şehirler anası (Mekke) halkını ve çevresindeki bütün insanlığı uyarman için indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ahiret gününe iman edenler bu Kitab'a da iman ederler ve onlar namazlarına da devamlıdırlar.


  162- De ki: Benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm hep âlemlerin Rabbi Allah içindir.
  ARAF SURESİ


  170- Kitaba sarılanlara ve namazı kılmaya devam edenlere gelince, biz o iyilerin ecrini hiçbir zaman yitirmeyiz.
  ENFAL SURESİ


  3- Onlar ki, namazı gereği gibi kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yoluna harcarlar.
  TEVBE SURESİ


  71- Erkek ve kadın bütün müminler birbirlerinin dostları ve velileridirler. İyiliği emrederler, kötülükten vazgeçirirler, namazı kılarlar, zekâtı verirler, Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunları Allah rahmetiyle yarlığayacaktır. Çünkü Allah azîzdir, hakîmdir.
  YUNUS SURESİ


  87- Biz Musa ile kardeşine şöyle vahyettik: "Kavminiz için Mısır'da birtakım evler hazırlayın ve evlerinizi kıbleye karşı yapın ve namazı kılın ve müminlere müjde verin."
  RAD SURESİ


  22. Rablerinin rızasını kazanmak arzusuyla sabrederler ve namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açıkça Allah yolunda harcarlar ve çirkinlikleri güzelliklerle yok ederler. İşte bunlar, bu hayatın akibeti kendilerinin olacak olanlardır.
  IBRAHIM SURESİ


  31- (Ey Muhammed!) İman eden kullarıma söyle: "Namazı dosdoğru kılsınlar, alış-veriş ve dostluğun olmadığı bir günün gelmesinden önce, kendilerine verdiğimiz rızıktan açık ve gizli (Allah için) harcasınlar."


  37- "Rabbimiz! Ben çocuklarımdan bir kısmını namazı dosdoğru kılmaları için, senin Beyt-i Haram'ının yanında, ekinsiz bir vadiye yerleştirdim. Artık sen de insanlardan bir kısmını onlara meylettir. Ve onları bazı meyvelerle rızıklandır ki şükretsinler.


  40- "Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazını dosdoğru kılanlardan eyle! Ey Rabbimiz! duamı kabul et!
  MERYEM SURESİ


  31- "Beni, nerede olursam olayım mübarek kıldı. Hayatta bulunduğum müddetçe namaz kılmamı ve zekat vermemi emretti."


  55- Ailesine ve çevresine namaz kılmayı ve zekat vermeyi emrederdi ve Rabbinin katında hoşnutluğa ermişti.
  TA-HA SURESİ


  14- Şüphesiz ben Allah'ım, benden başka hiçbir ilâh yoktur. Onun için bana kulluk et ve beni anmak için namaz kıl.
  132- (Ey Muhammed!) Ehline namaz kılmalarını emret, kendin de ona sabırla devam et. Biz senden bir rızık istemiyoruz. Seni biz rızıklandırırız. Güzel akibet takva sahiplerinindir.
  ENBIYA SURESİ


  73- Onları buyruğumuz altında (insanlara) doğru yolu gösterecek önderler kıldık. Kendilerine hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize kulluk eden kimselerdir.
  MÜ'MİNUN SURESİ

  2- Onlar ki, namazlarında huşû içindedirler.
  9- Ve onlar ki, namazlarını muhafaza ederler.
  HAC SURESİ


  35- Ki Allah anıldığı vakit onların kalpleri titrer. Onlar başlarına gelene sabreden, namaz kılan kimselerdir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar.


  78- Artık namaz kılın, zekat verin, Allah'a sarılın. O sizin sahibinizdir. O ne güzel sahip ve ne güzel yardımcıdır!
  NEML SURESİ


  3- Ki o (müminler) namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler ve ahirete de kesin olarak iman ederler.NUR SURESİ
  37- Birtakım insanlar (Allahı tesbih ederler) ki, ne ticaret ne de alış veriş onları Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymaz. Onlar, kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar.


  56- Hem namazı kılın, zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete eresiniz.
  RUM SURESİ


  31- Başkasından geçerek hep O'na gönül verin ve O'ndan sakının. Namaza devam edin ve müşriklerden olmayın.
  LOKMAN SURESİ

  4- Onlar, namazı kılarlar, zekatı verirler, âhirete de kesin olarak inanırlar.
  17- "Yavrucuğum! Namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten sakındır. Başına gelenlere sabret, çünkü bunlar, azmi gerektiren işlerdendir."
  AHZAB SURESİ


  33- Namazı kılın, zekatı verin. Allah ve Resulü'ne itaat edin. Ey ehli beyt! Allah sizden kiri gidermek ve sizi tertemiz, pampak yapmak ister.
  FATIR SURESİ

  18- Hem günah çeken bir kimse, başkasının günahını çekmeyecek; yükü ağır basan, onun yüklenilmesine çağırsa da ondan bir şey yüklenilmeyecek, isterse bir yakını olsun. Fakat sen ancak o kimseleri sakındırısın ki, gaybda Rablerinin korkusunu duyarlar, namazı dürüst kılarlar. Temizlenen de sırf kendisi için temizlenir. Nihayet dönüş Allah'adır.
  29- Allah'ın kitabını okuyan, namazı kılan ve kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık olarak verenler, kesinlikle batma ihtimali olmayan bir ticaret umarlar.
  MÜCADELE SURESİ

  13. Gizli (özel) bir şey konuşmanızdan önce sadaka vermekten korktunuz da mı yerine getirmediniz? Fakat Allah da sizi affetti. Şu halde namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır.
  MEARİC SURESİ

  22- Ancak namaz kılanlar bunun dışındadır.
  23- Onlar ki namazlarını sürekli kılarlar.

  34- Namazlarına devam ederler.
  MÜZZEMMİL SURESİ 3. 3
  NAMAZIN FAYDASI
  Ankebut-45- Sana vahyedilen Kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir.


  NAMAZIN VAKİTLERİ


  ISRA 78- Güneşin batıya kaymasından, gecenin karanlığına kadar (belirli vakitlerde) gereği üzere namazı kıl, bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazında, gece ve gündüz melekleri hazır bulunur.


  ISRA 79- Gecenin bir kısmında da sadece sana mahsus bir nafile olmak üzere uykudan kalk, Kur'ân ile teheccüd namazı kıl, Rabbinin seni bir makam-ı mahmuda (şefaat makamına) göndermesi kesindir.


  RUM 17- O halde akşama girdiğiniz zaman da, sabaha girdiğiniz zaman da tesbih Allah'ındır. (daima O, tesbih edilir).


  RUM 18- Göklerde ve yerde, ikindileyin de, öğleye erdiğiniz zaman da hamd O'na mahsustur.


  NAMAZLA İLGİLİ HADİSLER

  1- "ان بين الرجل و بين الشرك و الكفر ترك الصلاة"
  “Muhakkak ki, ki؛i ile ؛irk ve küfür arasında namazın terki vardır”
  (Müslim, خmân 134)

  2- " بين الرجل و بين الشرك و الكفر ترك الصلاة "
  “Ki؛i ile ؛irk ve küfür arasında namazın terki vardır”

  3- " بين العبد و بين الكفر ترك الصلاة "
  “Kul ile küfür arasında namazın terki vardır”
  (Ebû Dâvut, Sünnet 14; Tirmizî, Îman 9; İbn Mâce, İkâmes-Salah 77)

  4- " بين الكفر و ايمان ترك الصلاة "
  “Küfür ile iman arasında namazın terki vardır”
  (Tirmizî, İman 9)

  5- " بين العبد و بينالشرك او الكفر ترك الصلاة "
  “Kul ile ؛irk veya küfür arasında namazın terki vardır”
  (Tirmizî, İman 9)

  6- " ليس بين العبد و الشرك الا ترك الصلاة فادا تركها فقد اشرك "
  “Kul ile ؛irk arasında namazın terkinden ba؛ka bir ؛ey yoktur Onu terk ederse, ؛irk ko؛mu؛ olur”
  (İbn Mâca, İkâme’s-Salâh 77)

  7- " ليس بين العبد و بين الشرك او بين الكفر الا ترك الصلاة "
  “Kul ile ؛irk arasında veya küfür arasında, namazın terkinden ba؛ka bir ؛ey yoktur”
  (Darîmî, Salat, 29)

  8- " العهد اللدي بيننا و بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر"
  “Onlarla (kafirlerle/münafıklarla) bizim aramızdaki ahit (fark), namazdır Her kim onu terk ederse, küfretmiş olur”
  (Tirmizî, İman 9; İbn Mâce, İkâme’s-Salah 77)

  9- " ان العهد اللدي بيننا و بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر"
  “ Muhakkak ki, onlarla (kafirlerle/münafıklarla) bizim aramızdaki ahit (fark), namazdır Her kim onu terk ederse, küfretmiş olur”
  (Neseî, Salat 8)

  10- " كان اصحاب محمد صلي الله عليه و سلم لا يرون شيأ من الاعمال تركه كفر غير الصلاة "
  “Rasûlullâh (SAS)’in ashabı, namazdan gayrı hiçbir amelin terkini küfür bilmezlerdi”
  (Tirmizî, İman 9)


  “Rasulullah bir sahabeye: “Allah’ın huzurunda çok çok secde et, çok çok namaz kıl Çünkü Allah her secde sebebiyle bir derece yükseltir ve suçlarından birini affeder” Buyurmuştur
  “Muhakkak ki namazın terki insan için küfür ve şirk arasında bir durumdur” Yani insanı şirke veya küfre götürücüdür
  “Yedi yaşına varmış olan çocuğa namazı öğretin On yaşına vardığı zaman kılmazsa sıkıştırın, baskı yapın Yataklarını ayırın”
  “Münafıklarla bizim aramızdaki ahit namazdır Bunun için, kim namazı terk ederse, muhakkak küfretmiştir”
  “Peygamberin ashabı, namazdan başka hiçbir ibadetin terkini küfür saymazlardı”
  “Hırsızın en kötüsü namazından çalandır”
  “temizliğini güzel yapıp,
  “Temizliğini güzel yapıp, namazını vaktinde kılan, ruku ve secdeleri hakkıyla yerine getiren, kalbi huşu ve hudu içerisinde bulunan kimsenin namazı beyaz ve parlak olarak arşa çıkıp der ki: “Sen beni koruduğun gibi Allah da seni korusun” Namazı vaktinde kılmayan, temizliğine tam riayet etmezse, bu şekilde olan namaz siyah ve karanlık olarak göğe çıkar ve der ki: “Sen beni zayi ettiğin gibi Allah da seni zayi etsin” Sonra Allah’ın dilediği zamana kadar orada durur, ve eski kaftan gibi onu dürüp yüzüne çarparlar”
  “Allah TeÂla, kullarına şehadet kelimesinden sonra, namazdan daha sevgili bir ibadeti farz kılmamıştır Eğer namazdan daha sevgili bir ibadet olsa idi, onu melekler yapardı Halbuki onlar daima namaz üzeredir Bir kısım rükuda, bir kısımı secdede, bir kısmı ayakta bir kısmı da oturmaktadır”
  “Bir kimse bile bile, bir vakit namazını terk ederse, kafir olur (kafire benzer)
  “Suyun kiri temizlediği gibi, beş vakit namaz da günahları siler temizler”
  “Namaz dinin direğidironu bırakan dinini harap etmiş olur”
  “sahabeden birisi Rasulullah (Sallallahu Aleyhi Vessellem’e) “Dinin en faziletli ameli hangisidir” diye sorduklarında, Rasulullah, “vaktinde kılınan namazdır” buyurmuşlardır
  “Cennetin anahtarı namazdır”
  “Kıyamet gününde ilk önce namaza bakılır Eğer şartları, rükunları tamam ise, diğer amelleri ile birlikte sahibinin yüzüne çarparlar”
  “namazı ilk vaktinde kılanın, son vaktinde kılana göre üstünlüğü, ahiretin dünyaya olan üstünlüğü gibidir”
  “Rasulullah bir sahabeye şöyle dedi: “Alah’ın huzurunda çok çok secde et, çok çok namaz kıl Çünkü Allah, her secde sebebiyle, bir derece yükseltir ve suçlarından birini affeder”
  “Hiçbir Müslüman yoktur ki, namaz vakti gelince, abdestini güzelce alıp, ruku ve huşuyu tam manasıyla yerine getirerek namazını kılsın da, bu namaz, büyük günahlardan olmayan geçmiş günahlarına kefaret olmasın Ve bu kefaret ömrü boyunca devam edip gider”
  “rasulullah bir kutsi hadiste şöyle buyurmuştur: ‘Allah Teâla buyurdu ki:”Ben Muhammed ümmeti üzerine beş vakit namazı farz kıldım Bunları vakitlerinde kılıp gelen kimseyi de cennete koyacağımı ahdettim Namazlarına devam etmeyen kimseye ise hiçbir ahdim yoktur”
  “Uyku sebebiyle, namazı terk etmek bir kusur sayılmaz Uyanık halde iken farzın terk ve geciktirilmesinde günah vardır”
 4. 4
  Allah razı olsun kardeşim, ilgine çok teşekkür ederimnamaza davet,  namaza davet sözleri,  namaza davet nasıl olmalı,  namaza nasıl davet edilir,  namaza davet etmek,  birini namaza davet etmek,  insanlar nasıl namaza davet edilir