Mumine.com ve Sizden Gelen Sorular Forumundan Örtünmek Rabbimizin emri mi? Yoksa örf ve adetlerimizden mi?” diye sormuş. Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Örtünmek Rabbimizin emri mi? Yoksa örf ve adetlerimizden mi?” diye sormuş.

  Reklam
  Cevap: Öncelikle örtünmek Rabbimizin kesin emridir. Çünkü Allah (Azze ve Celle) şöyle buyuruyor:

  “Mü’min kadınlara da söyle gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Kendiliğinden görünenler dışında ziynetlerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerine koysunlar…”

  Nur 31

  Başörtüsüyle ilgili yapılan bütün tartışmalar ayette geçen “Kendiliğinden görünenler dışında” kısmıdır. Bu kısmın ne olduğu konusunda şimdiye kadar bir ihtilaf yoktur. Şimdi ilmi hakkıyla araştırıp bunun bilincinde olan âlimlerimiz bunu ihtilaf konusu bile etmiyorlar. Ancak günümüzde ki bazı ilahiyatçılar (istisnalar dışında) başörtüsünü ihtilaf konusu yapıyorlar. Bunlar sadece halkın kafasını karıştırmak ve müslümanları zayıflatmak için başlatılan bir kampanyadır.

  Biz bu konuda Kur’an ve Sahih Hadisler ne diyor ona bakmalıyız. Çünkü Kur’an ve Sünnette delili olan bir şey hakkında yorum yapmak doğru olmaz bu fıkıh usulüne aykırıdır.

  Allah (Azze ve Celle) şöyle buyuruyor:

  “Evlerinizde kalın ve ilk cahiliyye kadınları gibi açılıp saçılmayın…”

  Ahzab 33

  Cahiliye zamanında yani İslamiyet’ten önce kadınlar başlarının yarısını yani yalnız enselerine kadar bağlar veya arkaya bırakırlardı. Ön taraftan yakaları ve gerdanları açılır ziynetleri görünürdü. İşte bu halk arasında halen uygulanan geleneksel örtü şeklidir, yani günümüzde çene altı denen bağlama şeklidir.

  Yine cahiliye döneminde kadınların gerdanları ve göğüslerinin bir kısmı açık olurdu ve güzelliklerinin görünmesi için gerdanlıklar, ayaklarına halhallar ve burunlarına hızma ve halka takarlardı ve dışarıda böyle gezinirlerdi. Ahzab suresindeki ayet bunu teyid etmektedir. İslamiyet’ten önceki cahiliye kadınları ile şimdiki kendilerine çağdaş diyen kadınlarımız arasında maalesef her hangi bir fark kalmamıştır.

  Görünmesine İzin Verilen Kısım Nedir?

  İslam Dini bu geleneksel örtüyü ve çıplaklığı reddederek buna bir sınır getirmiştir.

  Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle rivayet eder:

  “Kız kardeşim Esma binti Ebu Bekir üzerinde ince bir elbise olduğu halde Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yanına gelmişti.

  Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ondan yüzünü başka bir tarafa çevirerek:

  −‘Ey Esma! Buluğ çağına girmiş bir kadının şu ve şunun dışında el ve yüzünü işaret eder başkasını göstermesi doğru değildir’ dedi”

  Ebu Davud 4104

  Kadının görünmesi helal olan kısım el ve yüzüdür. Bundan sonra geri kalan kısım kadının ziynetlerindendir. Karşı cinse gösterilmesi haramdır!

  Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Cehennem ehlinden iki kısım vardır ki artık ben onlara bir daha bakmadım. Biri öyle bir kavim ki beraberlerinde sığırkuyruğuna benzer sopalar vardır onlarla insanları döverler. Birde elbise giyinmiş fakat giyinik çıplaklardır. Erkekleri kendilerine meylettirmek için kibirle salınarak yürüyen, başları (saçlar ve bez parçalar sarılmak suretiyle) horosan develerinin hörgüçleri gibi iri iri olan kadınlardır. Bu kadınlar cennete giremezler! Onun kokusunu dahi duyamazlar’ buyurdu.”

  Müslim Kitabu’l-Libas 125

  İşte Kur’an ve Sahih Hadislerde sabit olduğu gibi başörtüsü haktır. Bütün kadınlar üzerine farzdır. Biz Müslümanlar hiçbir konuda cahil insanları ve onların sözlerini örnek almamalıyız. Kur’an ve Sahih Hadisler bizi her konuda aydınlatmaktadır.

  Ömer (Radiyallahu Anh) sahabelerden İbni Hudayr’a:

  −“İslam’ı yıkacak olan şeyleri biliyor musun? dedi. Bunun üzerine Ömer (Radiyallahu Anh):

  −İslam’ı yıkacak olan şeyler; ilmin ortadan kalkması, münafıkların Kur’an üzerindeki cedelleşmeleri ve saptırıcı imamların hükümleridir” dedi.

  Darimi 1/63

  Allah (Azze ve Celle) şöyle buyuruyor:

  “Kıyamet günü kendilerinin bütün günah yüklerini taşıdıkları gibi, bilgisizce saptırdıklarının günahlarının bir kısmını da yükleneceklerdir. Biliniz ki yüklendikleri ne kötü bir şeydir.”

  Nahl 25

  Bu ayetle ilgili olarak müfessir Mücahid (Rahmetullahi Aleyh) diyor ki:

  “Toplumun bozulmasına ve yoldan çıkmasına sebep olan delalet öncüleri kendi günah yüklerini taşımakla kalmayıp, saptırdıkları kimselerin günahlarını da taşıyacaklardır! Birde toplumun saptırıcı güçlerine gönül rızası ile itaat edenlerin azabında da hiçbir hafifletme olmayacaktır!”

  İbni Kesir 2/327

  Muhammed Nâsıruddin el-Albânî (Rahmetullahi Aleyh) “Müslüman Kadının Örtüsü” isimli kitabında, kadın evinden dışarı çıkarken üzerine alacağı giyside bulunması gereken şartları şöyle sıralıyor:

  1) Dış elbisesi el ve yüz hariç bütün bedeni kuşatıp örtmüş olacak.

  2) Dış elbisesi, kendisi göz alıcı renkte, süs ve nakışlarla işlemiş ziynet elbisesi olmayacak.

  3) Kalın olacak iç kısmı göstermeyecek.

  4) Dar olmayacak, geniş olup vücut şeklini belli etmeyecek.

  5) Erkeklerin giysisine benzemeyecek.

  6) Kafir kadınların giysilerine benzemeyecek.

  7) Şöhret elbisesi olmayacak.

  Bu şartlardan bazısı, kadınları ilgilendirip onlara has şartlar olmayıp hem kadınları hem de erkekleri kapsamına almaktadır. Bu şartlardan son üç şart, kadın ister evinin içinde olsun ister dışarıda olsun kendisine haram olan giyim tarzıdır!  Paylaş
  Örtünmek Rabbimizin emri mi? Yoksa örf ve adetlerimizden mi?” diye sormuş. Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  1. Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

  (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْـمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا )) [ سورة الأحزاب، الآية: 59]
  "Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve mümin kadınlara söyle: Ev dışına çıktıkları zaman dış elbiselerini (cilbablarını) üzerlerine salıversinler. Böyle yapmaları, onların tanınmaları (hür kadınlar oldukları, köle kadınlar olmadıkları bilinmeleri) ve kendilerine sarkıntılık edilerek incitilmemeleri bakımından en uygun bir davranıştır. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir." (Ahzâb Sûresi: 59) Taberi,İbni Sirin 'den şöyle nakleder: "Abide es-Selmani (ra) 'den " ...dış elbiselerinden üstlerine giymelerini söyle.." ayetinin manasını sordum. Büyük bir çarşaf alarak onunla vütün vücudunu örttü. Başını ta kaşlarına kadar kapattı. Yüzünü de tamamen kapattı. Yalnız sol gözünü açık bıraktı. Böylece ayeti fiili olarak tefsir etti. Bunun benzeri İbni Abbas (ra)'dan da nakledilmiştir."

  Bu ve bunların emsali nakiller ile meşhur müfessirlerin kavilleri, kadınların yabancı erkekler karşısında ve dışarıda yüzlerini örtmelerinin farz olduğuna açıkca delalet etmektedir. Ancak birkaç istisnai durumda yüz açılabilir.
  ...
  Çarşaf cilbabtır, manto cilbab değildir.
  zira manto kadının başını açık bırakır demekki cilbab değil.