Mumine.com ve Sizden Gelen Sorular Forumundan Allahütela imansızlar için neden hala azap toplu ceza uygulamıyor?diğer kavimler helak olmuş bizler neden olmuyoruz.? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Allahütela imansızlar için neden hala azap toplu ceza uygulamıyor?diğer kavimler helak olmuş bizler neden olmuyoruz.?

  Reklam
  HZ adem a.s sonra gelen tüm peygamberlerin ümmetleri içinde imana davet edilmişler ama imana gelmedikleri için ALLAHÜTEALA tarafından şiddetli azaba maruz kalmışlar. Yani iman edenlerde onlar gibi ölüp gitmişler. İyiler de kötüleri uyarmadıkları için.Peki şuanda bizim içimizde de bu tür sapıklık içinde olanlar imana gelmeyenler var. Neden RABBİMİZ bizim üzerimize de buna benzer azap toplu kıyım ya da caza yapmıyor?
  İLİM öğrendiğim için sürekli okuyorum okuduklarım dan sorular oluşuyor kafamda. Bunun için soruyorum sizce neden?


  CEVAP:

  NİÇİN HELAK OLMUYORUZ?


  Öteden beri ilahi bir kanun olarak Cenab-ı Hak,asi ve taği kavimlere-ahirette ceza vermesi muhakkak ve mukadder olmakla beraber- terbiye ve tedib için çok defa dünyada da ceza vermiştir Hakikaten, Hz Lut un kavmi hakkındaki ceza,ürpertici ve ibret verici mahiyettedir Hz Lut un vazifeli olduğu Soddom ve Gomore,Lut gölü çevresindedir Bu birkaç belde,bir gecede tek bir sayha ile yerle bir edilmişlerdir Hz Lut un kavmini, utandırıcı günahları ve su-i akıbetleriyle en ince teferruatına kadar anlatan Kuran-ı Kerim, Hz Nuh un kavmini de tafsilatıyla nakleder
  Evet, Ümmet-i Muhammed e(sav) gelince ,hakikaten ister müslüman olmayanlar olsun,isterse müslümanlar olsun,bugün bazıları pek çok mel’aneti birden işlemektedir Efendimizin (sav) davetini duyan Avrupa, Amerika ve sair yerlerde öyle kötülükler irtikab edilmektedir ki,hakikaten ne Hz Lut,NE Hz Salih,ne de Hz Hud devrinde bu mel’anetlerden hiçbirisi irtikab edilmemiştir
  Ancak, O nun ümmetinden olma hususiyeti,adeta,bu ümmete paratoner olmuştur Bu husisiyeti teyid eden Kuran-ı Kerim den bir ayetin işaretini ve Efendimiz in (sav) bir beşaretini zikretmek yerinde olur
  Enfal suresindeki bir ayette:
  “Sen onların içinde bulundukça ,Allah, onlara azab edecek değildir Ve onlar istiğfar ederlerken (içlerinde istiğfar edenler var iken) de Allah,onlara azab edecek değildir”(Enfal,33)
  Ayetten anlaşılıyor ki,Ümmet-i Muhammed in iki mühim paratoner ve iki mühim seddi var Belalar,bu paratonerlerle tesirsiz hale gelecek ve azaplar,bu sedleri aşamayacaktır Birincisi: Maddi ve manevi şahsiyetli maneviye-i Ahmediye nin (sav) içimizde bulunması-İla yevm’il kıyamete Allah devam ettirsin!-ikincisi:Ümmet-i Muhammed içinde hakka ,hakikata sahip çıkan ve daima Allah a yönelen ehl-i hizmet ve ehl-i istiğfar bir zümrenin bulunması Bundan dolayı rahmetinden bekleriz ki,Allah bize,bilhassa toplu olarak azab etmeyecektir
  Hadis-i Şerif e gelince,Salih hadis kitaplarında gördüğümüz şekliyle,Efendimiz (sav) ümmetinin helak olmaması için Allah a (cc) çok yalvardı Bu yalvarmaların en mühimi de Veda Haccı nda ,Arafat ve Müzdelife de oldu Bu iki mübarek yerde O ,Allah ın ilham ettiği ölçüde pek çok şey diledi Hatta, kul haklarının affı için dahi yalvardı,yakardı Ancak, bu husus kabul edildi mi,edilmedi mi bir şey diyemeyeceğiz!
  Evet O sultanlar sultanının,ümmeti muhammedin helak olmaması mevzunda pek çok yalvarış ve yakarışları olmuştu Bunu Sahabe-i Kiram a şöyle anlatıyor: “Ben,Rabbimden ,benim ümmetimi helak etmemesini istedim Tabbim benim bu duamı kabul buyurdu Dedi ki:’ onların helakı kendi aralarında olacaktır Günah işledikleri zaman ben onları birbirine düşürecek ve vurduracağım’ Ben bunun da kalkmasını istedim;ama Rabbim ,bunu kaldırmadı” Evet,iradeleri ile halledecekleri bu mesele kaldırılmamıştı Başka kavimler günah işledikçe semavi ve arzi afetler onları kırıp geçirecek;ama Ümmet-i Muhammed cürüm işledikçe birbirine düşecek ,ittihad ve ittifakları bozulacak,ihtilaflarla hırpalanacaklar İşte , Resul-i Ekrem (sav) bunun kalkmasını Rabbinden çok diledi;ancak,Cenab-ı Hak –hikmetini kendi bilir-bunu kaldırmadı  BİZ MÜSLÜMAN ÜMMET OLARAK HELAK OLMADIK.YAHUDİLERDE HIRISTİYANLARDA BUDİSTLERDE DİĞER SAPIK DİNDE OLANLARDA BİZİM HATRIMIZA HELAK EDİLMEDİLER.BELKİ SON PEYGAMBERİ KURANI KERİMİ DUYARDA İMANA GELİRLER DİYE.......ALLAHA ÇOK ŞÜKRETMEMİZ GEREK  Paylaş
  Allahütela imansızlar için neden hala azap toplu ceza uygulamıyor?diğer kavimler helak olmuş bizler neden olmuyoruz.? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allah (c.c) azgınlıkta ileri giden kavimleri
  topluca helak etmiş böylece hak ettiklerini bulmuşlardır.imansızlara cevap,  imansızlar,  neden helak olmuyoruz