Mumine.com ve Sizden Gelen Sorular Forumundan ölüm meleği Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  ölüm meleği

  Reklam
  kuranı keimde ölüm meleği diye geçen ruhu bedenden almakla görevli meleğin adını azrail diye biliyoruz. hadislerde mi azrail diye geçiyor geçiyorsa o hadisi yazarmısınız?


  Paylaş
  ölüm meleği Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  SEVGİLİ KARDEŞİM.


  Kur’an’da "Azrail" ismi geçmemektedir. Ruhların kabz edilmesi / canların alınması hususu, Kur’an’da değişik ifadelerle dile getirilmiştir:
  “Ölümleri anında, ruhları Allah alır.”(Zümer, 39/42).

  “De ki: ruhunuzu -sizin için görevlendirilen- ölüm meleği alır.”(Secde, 32/11).

  “Kendi nefislerine zulmetmiş oldukları halde meleklerin ruhlarını aldığı kimseler...”(Nisa,4/97).
  Bu ayetlerde ruhları alanın Allah, ölüm meleği ve (çoğul olarak) melekler olduğu ifade edilmiştir.

  Bunun anlamı şudur: Gerçekte ölümün yaratıcısı Allah’tır. Sebepler dairesinde ölüm işini gerçekleştiren ekibin başı ölüm meleğidir. Diğer bazı melekler ise ölüm meleğinin yardımcılarıdır. (bk. Razî tefsiri, XI/11. Arıca bk. B. S. Nursi, Mektubat, s.351-53).

  Fahreddin Razî “Hz. İsrafil ile Hz. Azrail adlı meleklerin varlığı haberlerle sabittir. Ayrıca canları alan meleğin Azrail olduğunu gösteren haberler de vardır.” diyerek, Azrail isminin haber / hadisle sabit olduğunu ifade etmiştir. (Razî Tefsiri, II/162).

  Suyutî’nin Ebu’ş-Şeyh’den aktardığı bir hadise göre, kıyamet günü Allah dört büyük meleği isimleriyle çağıracak ve görevlerini yapıp yapmadıklarını soracaktır. Bu arada “Ey Azrail! Gel bakalım, sen görevini nasıl yaptın?”(Suyutî, IV/191-el-mektebe eş-şamile-) diye buyuracaktır. Azrail ismini açıkça anacaktır.

  Aynı eserde, Hz. Eşas b. Şuayb’in de ölüm meleğini Azrail olarak adlandırdığı bildirilmektedir. (a.g.e, VII/108; Azrail ismiyle ilgili rivayetler için bk. Ebu’l-Leys Semerkandi, Hakaiku’d-dekaik, s. 507)

  Secde Suresinin 32/11. ayetinde müfesirlerin büyük bir kısmı ölüm meleğini Azrail ismiyle anmışlardır. Bütün bu allamelerin dayandıkları bir delil olmasaydı, ölüm meleğini Azrail ismiyle tefsir etmezlerdi..............ALINTIDIR 3. 3
  Allah razı olsun ablacım .ben de eşimle konuşmuştum bu mevzuyu o azrail deyince ben de ona ölüm meleği de dedim çünkü kuran da öyle geçiyor demiştim. bilgilendirdin beni rabbim senden razı olsun inşaallah 4. 4
  cümlemizden razı olsun........o melekler bizden üsttün 4 büyük melek...........dilerim ölüm meleği de biz inanlara geldikleri zaman müslüman olarak canımız alırlar. Lar diyorum çünkü azraille cebrail as gelmesini istiyorum bana))))çok seviyorum onu 5. 5
  miyal bacim esine iyi demissin..cunki benimde ögrendigime göre ölum melegine azrail dememiz pek uygun degilmis cunki azrail incilde geciyormus..Kuran-i kerimde ölum melegi gectigi icin ölum melegi demek daha uygun.. 6. 6
  Kur'anda ve hadislerde Azrail (a.s) adı
  Melekü'l- mevt olarak(ölüm meleği) geçiyorincilde azrail,  kuranda azrail geçtiği yerler