Mumine.com ve Sizden Gelen Sorular Forumundan Hayir mı ser mı? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hayir mı ser mı?

  Reklam
  Benim merak ettigim bir şey var mesele benim kızımın giydiklerini sonuçta bebek eskiyin puskumesi mümkün değil ancak küçülür ve yıkanmadan dolayı yıpranır .
  ben onları ihtiyac sahiplerine versem hayır olur Allah'ın izni ile.
  Ama insan nankordur bana eskilerini göndermiş Allah seni ........ Yapsın derse ne olur.
  Benim hayır düşüncesiyle yaptıgım hayır kazandir miyor mü?
  Yada onun bana söylediği şey mı geçerli olur?


  Paylaş
  Hayir mı ser mı? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  en güzel hayır insanın sevdiklerinden vermesidir
  insanın yaptığı tüm hayırlar zerre kadar da olsa kayıt altına alınıyor. 3. 3
  Evet .......en güzeli yeni alıp vermek . Yanında bunlarıda verirsen daha makbule geçer 4. 4
  “Sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar asla iyiliğe eremezsiniz. Her ne infak ederseniz,
  şüphesiz Allah onu bilir.” (Âl-i İmran)

  3224 - Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Temiz şeylerinden kim ne tasadduk ederse -ki Allah sadece temizi kabul eder- Rahman onu sağ eliyle alır -ki O'nun her iki eli de sağdır- bu sadaka bir tek hurma bile olsa, O, Rahman'ın avucunda dağdan daha iri oluncaya kadar büyür, tıpkı sizin bir tayı veya bir boduğu büyütmeniz gibi (O da sadakanızı büyütür)."

  Buhari, Zekat 8; Müslim, Zekat 63, (1014); Muvatta, Sadakat 1, (2, 995); Tirmizi, Zekat 28, (661); Nesai, Zekat 48, (5, 57); İbnu Mace, 28, (1842).


  İbnu Malik (radıyallahu anh) anlatıyor:

  "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm), birgün elinde âsası olduğu halde çıktı. Adamın biri çürüklü bir hurma salkımı asmış idi. Aleyhissalatu vesselam salkıma değneğini dürtüyor ve:

  "Bu sadakanın sâhibi, keşke bundan daha iyisini tasadduk etmek isteseydi. Bu sadakanın sahibi, Kıyamet günü çürük hurma yiyecek" diyordu.

  Ebu Dâvud, Zekât 16 (l608): Nesâi, Zekât 27, (5, 43, 44)


  Hz. Ebu Saidi'I-Hudri (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) sadaka vermeyi emrettiği sırada mescide, düşük kıyafetli bir adam girdi. Halk bağışta bulundu. Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) adama iki parça giyecek verdi. Sonra halka tekrar:

  "Sadaka verin!'' diye hitabetti. Derken o adam üzerindeki iki parçalık elbisesinin bir parçasını çıkarıp (sadaka olarak) attı. Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm):
  "Benim kılık kıyâfetini düşük görerek iki parça giyecek verdiğim şu adamı siz de görüyor musunuz? "Sadaka verin!" dediğim zaman, kendisine az önce verdiğim iki parçadan birini çıkarıp (sadaka olarak) attı.'' (Resulullah adama yönelip"Elbiseni al!" dedi ve adamı (niye böyle yapıyorsun? diye) azarladı."
  Ebu Dâvut, Zekât 39, (1575); Nesâi, Cuma 26, (3, 106), Zekât 59, (5, 63).

  - Hz. Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselam) buyurdular ki: "Eğer kadın, evin yiyeceğinden zarar vermeyecek şekilde infak ederse, kadın infâk ettiği için, erkek de kazandığı için sevaba kavuşurlar, malı koruyan vekil harc için de aynı şekilde sevab vardır. Bunlardan birinin sevabı diğerinin sevabından hiçbir şey noksanlaştırmaz."

  Buhari, Zekât 26, 17, 25, Büyü' 12; Müslim, Zekât 80, (1024); Ebu Dâvud, Zekât 44, (1685); Tirmizi, Zekât 34, (671, 672); Nesâi, Zekât 57, (5, 65).

  Kütüb-u Sitte