Mumine.com ve Sizden Gelen Sorular Forumundan 40 ın hikmeti ne neden bu kadar 40 var islamiyette Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  40 ın hikmeti ne neden bu kadar 40 var islamiyette

  Reklam
  sabah namazı 4 rekat
  öğle namazı 10 rekat
  ikindi namazı 8 rekat
  akşam namazı 5 rekat
  yatsı namazı vitr ile birlikte 13 rekat
  toplam 40 rekat


  peygamberimiz (sas) 40 yaşında peygamberlikle görevlendirilmesi

  lohusa kadının 40 ı çıkması
  ölünün 40 çıkması
  bebeğin 40 ı çıkması
  40 yasin vs vs vs

  40 ın hikmeti ne neden bu kadar 40 var islamiyette  muhakkak ki herşeyin en iyisini bilen şanı yüce olan Allah cc dır. ama araştırın öğrenin diyor rabbimiz.


  Paylaş
  40 ın hikmeti ne neden bu kadar 40 var islamiyette Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Örneğin Efendimiz (sas)'e peygamberlik vazifesi 40 yaşında gelmiş. 5 vakit namaz toplam 40 rekât. Allah Resulü'nün 40 hadis-i şerif ezberleyenlerle ilgili pek çok müjde verdiği naklediliyor.
  Yine Hz. Musa (as)'nın Tur Dağı'nda 40 gün kaldığı ile ilgili bir ayet var. Ayrıca, Ahkaf Suresi'nin 15. ayetinde 40 yaşının olgunluk yaşı olduğu belirtiliyor.
  Zaman'ın haberine göre, 40 sayısının mutlaka bir hikmeti var. İnsanda bir şeylerin alışkanlık haline gelmesi için 40 gün o şeye devam etmesi gerektiği söylenir. Örneğin bir kimse sigarayı bırakmak istiyorsa, 40 gün içmemesi gerekiyor.
  Ya da her gece teheccüde kalkmak isteyen bir insanın 40 gün boyunca bu ibadeti aksatmaması gerekiyor. Böylelikle kul; Allahü Teala'ya ısrarlı, samimi ve istekli olduğunu gösterir.
  Cenab-ı Hak da bunu fiili dua kabul ederek kişinin fıtratında değişmeyecek şekilde ihsan ediyor." diyor. 40 sayısıyla ilgili ayet-i kerime ve hadis-i şerif olmasına rağmen 41 sayısıyla ilgili bilgi yok. Fakat Reşat Öngören, 41 Yasin-i Şerif ve Tevhid hatminin sonradan şeyhler ve İslam alimleri tarafından konulmuş uygulamalar olduğunu söylüyor.
  ***
  Hadislerde sayısı belirtilen tesbihler
  Peygamber Efendimiz (sas)'in hadis-i şeriflerinde sayıyla belirtilen tesbihlerden en bilineni 33 tesbih, tahmid ve tekbir. Bunun dışında Fatiha'dan sonra 3 İhlâs okumamızın nedeni de Allah Resûlü'nün "İhlâs Suresi Kur'an-ı Kerim'in üçte biridir." hadis-i şerifi.
  Yine Resulullah'ın hadis-i şeriflerinde her gün belli sayılarda okumamız gereken tesbihler de naklediliyor.
  Bunlardan bazıları şunlar:
  Bazen kalbimin perdelendiği olur. Ama ben Allah'a günde yüz defa istiğfar ediyorum. (E. Davud)
  Günde yüz defa "La ilahe illallah" diyenin yüzü kıyamette dolunay gibi parlar. (Taberani)
  Sabah akşam 7 defa "Allahümme ecirna minennâr" diyen cehennemden kurtulur. (E. Davud)
  Sabah akşam, 3 defa, "Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüvessemî'ul alîm" okuyan, büyücü ve zalimden emin olur. (İbni Mace)
  Sabah namazlarından sonra üç defa "Sübhanallah-il azim ve bi hamdihi" diyen körlük, cüzzam ve felçten korunur. (İ. Ahmed)
  Sabah akşam 7 defa, "Hasbiyallahu lâ ilahe illâ hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azîm" okuyanın dünya ve ahiret işine Allahü Teâlâ kâfi gelir. (Beyhaki)
  Evden çıkarken "Bismillahi tevekkeltü alellahi, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh" diyen, tehlikelerden korunur ve şeytan ondan uzaklaşır. (Tirmizi)
  Her gün yüz defa salavat getiren, münafıklıktan ve cehennem ateşinden uzaklaşır ve kıyamette şehitlerle beraber olur. (Taberani)

  (alıntı)
  Hemen hemen bütün kültürler sayilarla ilgilenmii hatta sayilarin yaiamdaki rollerini biraz da abartmiilardir. Filozoflar da her ieyi sayi ile açiklamaya çaliimiilar sayilarin gizli ahlaki ve sembolik güçleri olduiunu alemin bile belirli sayisal iliikilere göre yaratildiiini ileri sürmüilerdir.
  '1' sayisi tekliii ve yaratani simgelediii için bütün inanç sistemlerinde kutsaldir. Günümüzde pek bilinmese de tarih boyunca çeiitli toplumlarda '3' mükemmelliiin '5' yaiam ve sevginin '72' bolluiun sembolü olmuilardir.

  '7' sayilarin en kutsalidir. ilk çailarda bilinen bei gezegen ile Günei ve Ay'in toplam sayisinin yedi oluiu Tevrat'ta Tanrinin evreni alti günde yaratip yedinci gün de dinlendiiinin belirtilmesi '7' sayisina gizemli ve uiurlu bir sayi olarak bakilmasina sebep olmuitur. Göklerin yedi kat oluiuna olan inanii müzikteki ana nota ve ana renklerin haftanin günlerinin yedi tane oluiuRoma'nin istanbul'un yedi tepe üzerinde kurulmui olmalari bu sayinin gizemini iyice arttirmiitir.

  '12' sayisinin gizemi gökyüzündeki on iki yildiz grubundan (burcundan) geliyor ama bu sayinin asil özelliii 2 3 4 ve 6 ile bölünebilmesi ve eski çailarda en çok kullanilan sayi birimi olmasidir. '12' sayisi bugün bile düzine adiyla sayi birimi olarak kullanilirken katlari 24 60 ve 360 da zaman ve açi birimleri olarak kullaniliyorlar.

  '40' sayisi ise daha ziyade islam toplumunun günlük yaiaminda en çok kullanilan sayidir. içinde kirk sayisi geçen isim ve deyimlerin bazilari iunlardir: Kirkpinar kirk haramiler kirk-ikindi yaimurlari kirk dereden su getirmek kirk bir kere maiallah kirk ev kedisi kirk para kirk yilin baii kirk yilda bir kirk yillik dost. kirk katir mi-kirk satir mi bir fincan kahvenin kirk yil hatirinin olmasi...

  Kirk sayisinin özel ve uiurlu bir sayi olduiuna bazi tabiat varliklarini temsil ettiiine çok eski çailardan beri inanilir. Dindematematikte astronomide astrolojide edebiyat ve tasavvufta ayri ayri anlamlan vardir.

  Kirk sayisi eski Misirlilarda gök varliklarinin kendi yörüngeleri üzerindeki dönüm sürelerini gösterir. Tevrat'ta da insanin yai dönemlerini belirtir. Muhtemelen 'kirkindan sonra azmak' veya 'kirkindan sonra saz çalmak' deyimleri de buradan kaynaklanir.

  Eski doiu ülkelerinde Hindistan'da ve Türklerde büyük önem taiiyan kirk sayisi sonradan islam inançlari içersine girdi. Kirk sayisi Kuran'da ve onun hükümlerine dayanan hadislerde de geçer. Bunlarin biri de insanin 40 yaiinda olgunlaimasi ile ilgilidir. Hz. Muhammed'e 40 yaiinda peygamberlik verilmesi islam dininin doiuiu sirasinda ona ilk bailananlarin kirk kiii olmasikadinlarda hamileliiin 40 hafta sürmesi de bu sayinin kutsalliiina olan inanci geliitirdi. insanin malinin kirkta birini zekat olarak vermesi de bununla ilgilidir.

  Ayrica insanlar tarafindan Nuh tufaninin 40 gün süren yaimurlardan sonra oluituiuna Tanrinin Hz. Adem'in çamurunu 40 gün yoiurduiuna dünyanin sonu yaklaitiiinda Mehdi'nin kiyametten önce 40 yaiinda ortaya çikacaiina ve kirk yil yeryüzünde kalacaiina inanilir.

  Doium yapmii kadinlarin çocuklari ve ölüler için doiumdan ve ölümden sonra 40 gün geçmesi daha sonra ierbet ve lokma daiitilmasi ile 'kirki çikmak' deyiminin kullanilmasi da 40 sayisinin özelliiine olan inançla ilgilidir. (alıntıdır) 3. 3
  ALLAH RAZI OLSUN ))Ben de merak ediyordum bu soruyu.Ama araştırmayı hep unutuyordum 4. 4
  Kayıtsız Üye
  Yeterli bilgi içeriği 5. 5
  İslamda sayıların gizemi diye birşey yoktur.Bazı hadislerde şu kadar biye sayı veriliyorsa o baz alınmalıdır onun dışında .Bağlayıçı bir sayı yoktur zikirllerde.bebeğin 40 ında neler yapılır,  bebeğin 40ının çıkması,  40 i cikmak ne demek,  40ı cıkmak ne demek,  40ı çıkmak,  ölünün 40 ında ne yapılır,  bebeklerin 40 çıkması ne demek