Mumine.com ve Sizden Gelen Sorular Forumundan sehiv secdesini iştişare miydi istihare miydi anlatır mısınız? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  sehiv secdesini iştişare miydi istihare miydi anlatır mısınız?

  Reklam
  Selamün Aleyküm ablalarım. Bana sehiv secdesini iştişare miydi istihare miydi anlatır mısınız? Bir de bugün birne ayağım sanırım dershanede deymiş montuna özür dilemeli miyim?? otururken kirli gördüm.... günah mıdır bilerek değil benden olmayadabilir..yılbaşından tatilde haftasonu haftaiçi görmeyebilirim. Çekindim fitne çıkar diye de düşündüm sonra saçmada geldi....... Ne yapayım ve namazda subhane rabbiyel azim derken semiALLAHÜ limen hamideh derken çok şaşırıyorum dilim dolaşıyo seslerden kafam karışıyo sinirleniyorum kendimi çok sıkıp hızlı okuyorum RABBİM affetsin inşaAllah... Annemlerin konuşma seslerinden televizyondan her şeyden... bir ara da böyleydim cübbeli ahmet hocaydı sanırım namazda vesvese geliyorsa kesin bir şey yapmışsındır diye mi ne unutma boş eve hırsız girme diye bir şeydi galiba :// ve bazen babaanneme dua okutamıyorum günah mı ennn kısa zor durumlarda veya normallerde ne okutabilirim???


  Paylaş
  sehiv secdesini iştişare miydi istihare miydi anlatır mısınız? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Selamün Aleyküm ablalarım. Bana sehiv secdesini iştişare miydi istihare miydi anlatır mısınız? Bir de bugün birne ayağım sanırım dershanede deymiş montuna özür dilemeli miyim?? otururken kirli gördüm.... günah mıdır bilerek değil benden olmayadabilir..yılbaşından tatilde haftasonu haftaiçi görmeyebilirim. Çekindim fitne çıkar diye de düşündüm sonra saçmada geldi....... Ne yapayım ve namazda subhane rabbiyel azim derken semiALLAHÜ limen hamideh derken çok şaşırıyorum dilim dolaşıyo seslerden kafam karışıyo sinirleniyorum kendimi çok sıkıp hızlı okuyorum RABBİM affetsin inşaAllah... Annemlerin konuşma seslerinden televizyondan her şeyden... bir ara da böyleydim cübbeli ahmet hocaydı sanırım namazda vesvese geliyorsa kesin bir şey yapmışsındır diye mi ne unutma boş eve hırsız girme diye bir şeydi galiba :// ve bazen babaanneme dua okutamıyorum günah mı ennn kısa zor durumlarda veya normallerde ne okutabilirim???
  ve a.s. özür dile de neden bunu sorma ihtiyacı hissettinki. görgü kurallarını bilmiyormusun?

  İSTİHÂRE
  Sözlükte "hayır ve iyilik istemek, bir şey hakkında hayır talep etmek" anlamlarına gelen istihâre, bir kimsenin yapmayı istediği bir şeyin kendisi için hayırlı olup-olmayacağını Allâh'ın kendisine bildirmesi maksadıyla yatmadan önce iki rek'at namaz kılarak Allâh'a dua etmesidir.
  İnsanlar, bazen kendileri için önemli bir karar verecekleri veya bir seçim yapacağı zaman dünya ve âhiret bakımından kendileri için hangisinin daha hayırlı olacağını kestiremezler. Bunu anlayabilmek için istihâre ederler ve Allâh'tan yardım dilerler. Bu bakımdan istihâre, bir bakıma yapılacak işin hayırlı olmasını; hayırlı ise gerçekleşmesini Allâh'tan dilemek ve O'ndan tercih konusunda yardım istemek demektir.
  İstihâre namazı menduptur. Namazın birinci rekatında Fatiha'dan sonra Kâfirûn sûresi; ikinci rekatında Fatiha'dan sonra İhlas sûresi okunur. Namazdan sonra istihâre duası yapılır. Hz. Peygamber, istihârede şöyle dua edilmesini tavsiye etmiştir:
  "Allahım! Senden, ilminle hakkımda hayırlı olanı bana bildirmeni, kudretinle bana güç vermeni istiyorum. Senin büyük fazlu kereminden ihsan etmeni istiyorum. Senin her şeye gücün yeter, ben ise âcizim; sen her şeyi bilensin, ben ise bilmem; çünkü sen bütün gizli şeyleri en iyi bilensin. Allâh'ım! Yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, yaşayışım, dünyam ve âhiretim bakımından hakkımda hayırlı olacaksa, bunu bana takdir eyle, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle! Yok eğer bu iş, benim dinim, yaşayışım, dünyam ve âhiretim bakımından kötü ise, onu benden, beni ondan uzaklaştır. Hayır nerede ise, onu bana takdir et ve onunla beni hoşnut eyle!" (Buhârî, Teheccüd, 25)
  İbadet ve sevap işlemek gibi iyi olduğu, haram ve günah gibi kötü olduğu bilinen şeylerde istihâre yapılmaz. İstihâre, yapılmasının doğru olup-olmadığında tereddüt edilen şeylerde yapılır ve yedi kere tekrarlanır. İstihâreden sonra, insanın gönlüne bir açıklık gelir ve ilk defa kalbe doğan şeyin hayırlı olduğu kabul edilerek ona göre hareket edilir. Çeşitli nedenlerle istihare namazının kılınamaması halinde, sadece duası okunmakla yetinilir.

  İSTİŞÂRE
  Sözlükte "birine bir konuyu danışmak, görüşünü sormak" demektir. "Şûra" ve "müşâvere" kelimeleri ile eş anlamdadır.
  İşleri danışarak yapmak İslâm'ın temel ilkelerinden biridir. Kur'ân'da Hz. Muhammed (a.s.)'e, dolayısıyla bütün mü'minlere hitâben; "(Yapacağın) iş (ler) hakkında onlara (ashabına) danış. Azmedip karar verince de Allah'a dayanıp güven..." (Âl-i İmrân, 3/159) buyurulmuştur. Peygamberimiz (a.s.), bu emre uyarak yapacağı işleri ashabı ile görüşmüş, onların fikirlerini almış, alınan kararları uygulamıştır. Mesela Uhud savaşını, müdafaa veya meydan savaşı yapma konusunda arkadaşlarına danışmış, kendi fikri, Medine'de kalıp savunma savaşı yapmak olduğu halde, istişâre sonucu sahâbenin çoğunun görüşüne uyarak Medine dışına çıkılması kararını uygulamıştır. Halifeler de Peygamberin yolunu izlemişlerdir.
  Danışılacak kimsenin; akıllı, tecrübeli, sağlam fikirli, ihlaslı ve dost insan olması gerekir. Akılsız, tecrübesiz, bozuk fikirli, sahtekâr ve düşman insandan danışman olmaz.
  Kur'ân'ın 42. sûresinin adı da Şûrâ'dır. Bu sûrenin 36-39. âyetlerinde Allah'ın mükâfât va'dettiği insanların 10 özelliği zikredilmiştir. Bu özelliklerden biri de "onların işlerini aralarında danışarak yapmalarıdır." (Şûrâ, 42/38)
  İşlerini istişare ile yapan insan, yanılma ve başarısızlığını en alt düzeye indirmiş olur. Atalarımız "işlerini danışarak yapan dağları aşar, danışmayan düz yolda şaşar" diyerek konunun önemini çok güzel dile getirmişlerdir.


  SEHİV SECDESİ
  Sehiv sözlükte "yanılma, gaflet" gibi anlamlara gelmektedir. Dinî bir kavram olarak sehiv secdesi ise, namazda yapılan yanılmadan dolayı, namazın sonunda secde etmek demektir.
  Namazda, unutarak bir rüknün geciktirilmesi, tekrarlanması, bir vacibin terk edilmesi veya geciktirilmesi halinde, noksanlığın telafi edilmesi için sehiv secdesi yapılması vacip olur. Farzlardan birinin unutularak veya bilerek yapılmaması veya vaciplerden birinin bilerek terk edilmesi durumunda sehiv secdesi yapılmaz; namazın tekrar kılınması gerekir.
  Namazda sehiv secdesi gerektiren bir hata yapılırsa, namazın son oturuşunda yalnız "Ettehiyyatü" duası okunarak sağ tarafa selam verildikten sonra; "Allahu Ekber" diyerek secdeye varılır. İki defa secde yapıldıktan sonra oturulur ve Ettehiyyatü, Allahümme Salli, Barik ve Rabbenâ duaları okunarak selam verilir.
  Cemaatle namaz kılınırken, imam sehiv secdesi gerektiren bir şey yaparsa, hem imamın, hem de kendisine uyan cemaatin sehiv secdesi yapması vacip olur. Fakat, imama uyan bir kimsenin sehiv secdesi gerektiren bir hatasından dolayı, ne kendisinin ne de imamın sehiv secdesi yapması gerekmez.
  Sehiv secdesi yapması gereken kişi, selam verip namazdan çıktıktan sonra aklına gelirse, göğsünü kıbleden çevirmediği ve konuşmadığı sürece bu secdeyi yapması gerekir