Mumine.com ve Sizden Gelen Sorular Forumundan Islamda çalgının yeri hakkında soru soruyorlar,lütfen bilgilendirirmisiniz.... Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Islamda çalgının yeri hakkında soru soruyorlar,lütfen bilgilendirirmisiniz....

  Reklam
  Kardeşlerim,bana bu hakkında soru sorup,islamda çalgının yeri nedir diyorlar.öncelikle düğünlerden bahsediyorlar.bu konu hakkında beni bilgilendirirmisiniz lütfen,şimdiden teşekkürler ALLAH hepinizden razı olsun..


  Paylaş
  Islamda çalgının yeri hakkında soru soruyorlar,lütfen bilgilendirirmisiniz.... Mumine Forum

 2. 2
  Reklam

  Musikinin dindeki yeri
  Sual: Dinimizde müzik haram mıdır?
  CEVAP
  Simanın caiz olduğu ve caiz olmadığı yerler vardır Bazıları, kitaplardaki sima kelimesini çalgı olarak tercüme ettikleri için mubah çalgılar da var zannedilmektedir Aşağıdaki yazıların tamamı İslam âlimlerinin kitaplarından alınmıştır Nereden alındığı da sonunda yazılıdır Kendimize ait tek cümle yoktur

  Aletsiz, çalgısız nağmeli sese sima denir Çalgı aleti ile birlikte olan insan sesine gına [müzik] denir Gına haramdır (Dürr-ül mearif)

  Lokman suresinin 6 âyetindeki lehv-el hadis ifadesini âlimler musiki, çalgı aleti olarak bildirmiştir İbni Mesud hazretleri yemin ederek lehv-el hadis’ten kasıt, çalgı aleti ve musiki olduğunu söylemiştir (Tefsir-i ibni kesir, Tefsir-i medarik) [İbni Mesud gibi büyük bir zata inanmayan cahillere ne denir ki?]
  (Mevahib-i aliyye) ismindeki tefsirde, lehv-el hadis âyeti şöyle tefsir ediliyor:
  Yalan hikayeler yazarak veya şarkıcı kadınlar tutup herkese ses nağmeleri dinleterek, Kur’an dinlemelerine engel olmaya çalışanlara Cehennem ateşini müjdele! (Mevâkib tefsiri)

  Bir hadis-i şerifte debuyuruluyor ki:
  (Üçü hariç, her lehv bâtıldır) [Deylemi]
  Demek ki lehv, bir oyun, bir eğlence, bir çalgı olduğu için böyle buyuruluyor
  Müfessirler, İsra suresinin 64 âyetinde şeytana, (Vestefziz bi savtike [Sesinle oynat]) demenin çalgı ile oynat demek olduğunu, bu âyetin, her çeşit çalgıyı haram ettiğini bildirmişlerdir (Şeyhzade)

  Müfessirler Enam suresinin 70 âyetini, (Dinlerini [şarkı ile, musiki ile] oyun ve eğlence haline sokanlardan uzak dur) şeklinde tefsir etmişlerdir

  (Şimdi siz bu söze [Kur’âna] mı şaşırıyorsunuz? Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz ve siz gafletle oynuyorsunuz) [Necm 59-61]  Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
  (Peygamberin emrine uyun, yasak ettiğinden sakının!) [Haşr 7]

  (Resule itaat eden, Allah’a itaat etmiş olur) [Nisa 80]

  (O Peygamber, güzel şeyleri helal, çirkin, pis şeyleri haram kılar) [Araf 157]

  (O, kendisine vahyedilenden başkasını söylemez) [Necm 3, 4]

  (Aralarındaki anlaşmazlıkta seni hakem tayin edip, verdiğin hükmü tereddütsüz kabullenmedikçe, iman etmiş olmazlar) [Nisa 65]

  (Allah ve Resulü, bir işte hüküm verince, artık inanmış kadın ve erkeğe, o işi kendi isteğine göre, tercih, seçme hakkı kalmaz) [Ahzab 36]

  (Kur'anı sana insanlara açıklayasın diye indirdik) [Nahl 44]

  Şimdi Resulullah efendimiz, yukarıdaki âyet-i kerimeleri nasıl açıklamışsa ona bakalım:
  (İlk teganni eden şeytandır) [Taberani]

  (Sesini gına ile yükseltene şeytan musallat olur) [Deylemi]

  (Rahmet melekleri, ceres, [çan, zil, çıngırak] bulunan yere girmez) [Nesai]

  (Rahmet melekleri, köpek ve çan bulunan kafileye yaklaşmaz) [Müslim, Ebu Davud, Tirmizi]

  (Ceres, şeytanın mizmarıdır) [Müslim, Ebu Davud, Nesai] [Mizmar çalgıdır]

  (Şarkıcı kadını dinlemek, yüzüne bakmak haramdır Parası da haramdır Kimin eti haramdan beslendi ise, ona Cehennem ateşi layıktır) [Taberani]

  (Cenab-ı Hak, zurna, gırnata, ud, def gibi bütün çalgı aletlerini, cahiliyet döneminde tapınılan putları kaldırmamı emretti) [İAhmed]

  (Bir zaman gelecek, ümmetimden bazısı, zinayı, ipek giymeyi, içki içmeyi, mizmarı [çalgıyı] helal addedecektir) [Buhari]

  (Musiki, zinaya yol açar) [Mektubat-ı Rabbani 3/41]

  (Musiki, kalbde nifak hasıl eder) [Beyheki]

  (Suyun otu büyüttüğü gibi, şarkı, oyun ve eğlence kalbde nifakı büyütür Allah’a yemin ederim ki, suyun otu büyüttüğü gibi, Kur’an ve zikir de, kalbde imanı büyütür) [Deylemi]

  (Rabbim bana içkiyi, kumarı, darbukayı ve şarkı söyleyen kadınları haram kıldı) [İ Ahmed]

  (Resulullah çalgı aletleriyle para kazanmayı yasakladı) [Begavi]

  (Ümmetimden bazıları, içkilere başka isim vererek içerler Şarkıcı kadın ve çalgı aletleriyle eğlenirler Allahü teâlâ, onları yerin dibine batırır da domuzlar ve maymunlar kılar) [İbni Mace]

  (Şu beş şey zuhur ederse, ümmetimin helaki hak olur: Birbiriyle lanetleşme, içki içme, ipekli giyme, çalgılar ve erkeğin erkekle, kadının kadınla iktifa etmesi) [Deylemi, Hâkim]

  (Allahü teâlânın gazabına sebep olan şeyler: Acıkmadan yemek, uykusu yokken uyumak, tuhaf bir şey olmadan gülmek, musibette feryat etmek, nimete kavuşunca mizmar [çalgı çalmak]) [Deylemi]

  (Şarkıcı ve çalgıcı kadınlar çoğalınca, içkiler her yerde içilince, yere batmalar görülecek, gökten taş yağacaktır) [Tirmizi, Ebu Davud, İbni Mace, İAhmed]

  (Şunlar gelmeden önce salih amel işlemekte acele edin Sefihler başa geçmeden, güvenlik kuvvetleri çoğalmadan, hüküm rüşvetle satılmadan, adam öldürme hafife alınmadan, akraba ziyareti kesilmeden, Kur’an mizmarlardan okunmadan, Kur’anı şarkı gibi okuyanlar öne geçmeden) [Taberani]

  (Kur'an mizmarlardan okunduğu zaman ölebilirsen öl) [Taberani]

  (Kur'anı mizmarlardan [çalgı aletlerinden] okuyanlara Allah lanet eder) [Müsamere]

  (Şu 15 kötü haslet işlendiği zaman ümmetim belaya maruz kalır:
  1- Ganimete hıyanet edilince
  2- Emanetin ganimet sayılınca
  3- Zekat cereme kabul edilince
  4- Erkek karısına itaat edince
  5- Evlat ana babaya isyan edince
  6- Kişi, arkadaşına itaat edince
  7- Babaya cefa edilince
  8- Toplantılarda yüksek sesle konuşulunca
  9- En rezil kimse iş başına geçince
  10- Şerrinden korkulan kimseye ikram edilince
  11- Her yerde içki içilince
  12- Erkekler ipek giyinince
  13- Şarkıcı kadınlar çoğalınca
  14- Çalgı aletleri yayılınca
  15- Sonra gelenler, önceki âlimlere lanet edip onları kötülediği zaman) [Tirmizi]

  (Gözün zinası [harama] bakmak, kulağın zinası [haram şeyleri] dinlemektir) [Müslim]

  İbni Hibban’ın bildirdiği hadis-i şerifte, Resulullah, develerin boyunlarındaki ceresleri [çanları] çıkarmıştır Halbuki çan şehveti tahrik etmez Çan bulunan yere rahmet melekleri girmiyor Artık çalgıyı, çalgı aletlerini siz düşünün Şeyh-ul-İslâm Ahmed İbni Kemal efendi hazretleri Kırk Hadis kitabında buyuruyor ki:
  (Mizmarları kırmak ve hınzırları öldürmek için gönderildim) hadis-i şerifindeki mizmar, bütün çalgı aletleridir Bu hadis-i şerif, her çeşit çalgıyı ve domuz eti yemeyi yasak etmektedir

  Hazret-i Ebu Bekir, iki küçük cariyenin tef çalıp şarkı söylediklerini gördü ve onları azarlayarak “Şeytanın çalgısını mı çalıyorsunuz?” dedi (Buhari)

  İbni Ömer hazretleri, ihramlı bir toplulukta şarkı söyleyen birine, “Allah senin ibadetini kabul etmesin” dedi (İbni Ebid-dünya)

  Enes bin Malik hazretleri, “En pis kazanç, şarkı ve çalgı aletleriyle kazanılandır” dedi (İbni Ebid-Dünya)

  İbni Abbas hazretleri, “Çalgı aletleri haramdır” dedi (Beyheki)

  Âişe validemiz, bir evde şarkı söyleyen birini görünce ona, “Yazıklar olsun sana Bu şeytandır, bunu çıkarın dışarı” dedi ve onu çıkardılar (Buhari)

  Fudayl b İyad hazretleri, “Müzik ve şarkı, zinanın teşvikçisidir” dedi (İbni Ebid-dünya)
  Şeyh Muhammed Rebhami hazretleri buyuruyor kiaz, tanbur, def, ney ve diğer çalgı aletlerini çalmak, Allahü teâlânın emrini tutmamak olur (Riyad-ün-Nasıhin)
  İmam-ı Şarani hazretleri buyuruyor ki:“Hakim-i Tirmizi’nin Nevadiru’l Usul adındaki kitapta rivayet ettiği hadis-i şerifte Resul-i Ekrem efendimiz, (Her kim şarkı sesine kulak verirse, onun ruhanileri dinlemesine izin verilmez) buyurdu Oradakilerden biri tarafından, (Ya Resulallah, ruhaniler kimlerdir?) diye soruldu Resulullah da, (Cennet ehlinin okuyucularıdır) buyurdu (Muhtasar-ı Tezkire-i Kurtubi)

  İmam-ı Birgivi hazretleri buyuruyor ki:
  Saz dinlemekten kulaklarını korumalıdır (Risale-i Birgivi)

  Mezhepsiz İbni Teymiye bile, “Şarkı ve müzik, şeytani duyguları harekete geçiren en etkili unsurlardan biridir” demiştir (Mecmu-ul Fetava)

  Şarkı, Kitap ve Sünnetle yasaklanmıştır (İmam-ı Kurtubi)

  Şarkı ve müzik aletlerinin haram olduğu konusunda icma vardır (İbni Salâh)

  İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
  İmam-ı Ziyaeddin-i Şami, Mültekıt kitabında (Hiçbir âlim, teganniye mubah demedi) buyurdu(m 266)

  Kur'an-ı kerimi musiki perdelerine uydurarak okumak haramdır (Bezzâziyye)

  Şimdiki tarikatçıların yaptıkları gibi, dönmek, dümbelek, ney, saz çalmak haramdır (Tahtavi şerhi)

  Teganni ile okuyan bir imamın arkasında kılınan namazın iadesi gerekir (Halebi)

  Kur’an-ı kerimi, Arap şivesine uygun, tecvid ile ve güzel ses ile okumalıdır Ebu Davud’daki hadis-i şerifte, (Kur'anı güzel sesle okuyun) buyuruldu Yani "Allah’tan korkarak okuyun" demektir Bu da, tecvid ilmine uyarak okumakla olur Yoksa, harfleri, kelimeleri değiştirerek, manayı, nazmı bozarak teganni ile okumak haramdır (Berika)

  Her çeşit çalgı dinlemek haramdır (Fetava-i Bezzaziyye, Hadika, Ahlak-ı alaiyye)
 3. 3
  ALLAH (C.C) sizden razı olsun.bilgilendirme için teşekkür ederim... 4. 4
  Allah razı olsun.Ama kafama takılan birkaç soru var:
  1-Şarkı söyleyen kadını dinlemenin haram olduğu açıkca belirtilmiş.Pekii bu erkek için de geçerli mi?
  2-İlahi dinlemek de mi günah oluyor?Çalgılı ilahiler var bildiğiniz gibi.
  3-Kur'an'ı okurken makam yapmak tecvide mi dahildir?

  Şimdiden teşekkür ediyorum.Cevao bekliyorum inşAllah...
 5. 5
  Aşagıda ki Konuyu okuyun hanımlar


  Musikî hususunda umumî ölçümüz şu ifadeler olmalıdır:

  “Şeriatça bazı savtlar (dinî bakımdan bazı sesler) helâl, bazıları haram kılınmıştır Evet, ulvî hüzünleri, Rabbanî aşkları iras eden (hatırlatan) sesler helâldir Yetimane hüzünleri, nefsanî şehevâtı tahrik eden sesler haramdır Şeriatın tayin etmediği kısım ise senin ruhuna, vicdanına yaptığı tesire göre hüküm alır” (İşaratü’l-İ’câz, s 78; Sözler, s 382, 687-688)

  Musikîde iki ses kullanılır: insan sesi ve âlet sesi Bir eser icra edilirken ya tek başına insan sesi veya müzik âletleri kullanılır; çok kere de her ikisinden birden istifade edilir Her üç halde de insanın hoşuna giden, onun zevk duyduğu ve tesirinde kaldığı ölçülü, belli bir makamda ses çıkarılır Bu sesler mahiyetine, mevzuuna ve tesirine göre değerlendirilir Ya insanın ruhuna tesir eder, onda ulvî, dinî, hamâsî hislerin canlanmasına sebep olur; ya da dinlediği bir musikî parçası, nefsine ve süflî hislere hitap ederek yüce hislerin körelmesine sebebiyet verir Yukarıdaki ifadelerde de açıkça görüldüğü gibi, meşru olan, dinlenilmesinde bir mahzur bulunmayan ses, insana ulvî hüzünleri, yani dünyanın fâniliğini, ölümün her an gelebileceğini, insanın bir gün gelip toprak olacağını, Allah korkusunu hatırlatmalı veya ilâhî aşkı, Allah sevgisini, dünya üzerinde Cenab-ı Hakkın güzel sanat eserlerindeki yüce isimlerinin ve sıfatlarının tecellîlerini hatıra getirmeli Bu hisleri tahrik eden her türlü sesi dinlemek helâl ve caizdir Fakat yetimane hüzünleri; insana ümitsizlik veren, sevdiği kimselerden ve nimetlerden ayrılmanın ıztırabını hatırlatan, insanı bedbinliğe, karamsarlığa iten; insanın şehevanî hislerine hitap eden, dinlediği zaman nefsin hoşuna giden sesler ise haramdır, dinlemek caiz değildir

  Bu iki sınıfa girmeyen birtakım sesler de vardır ki, insandan insana değişir Meselâ aynı musikî parçasını dinleyen iki kişiden birisi nefsânî bir his duyarken, diğeri ondan daha ulvî bir mânâ çıkarmaktadır Mesel⠓İncecikten bir kar yağar, tozar elif elif diye/Deli gönül abdal olmuş, gezer elif elif diye” parçasını bir musikî eşliğinde dinleyen iki kişiden birisi “elif”ten Allah’ı hatırlayıp, ilâhî aşkı düşünürken, öbürü zahirî mânâsına bakarak “elif”ten bir kadını hatırlar, mecâzî bir aşk düşünür

  Bir başka misâl: Yunus’un, “Aşkın aldı benden beni/ Bana Seni gerek Seni/Ben yanarım dünü gün/Bana Seni gerek Seni/Aşkın şarâbından içem/Mecnûn olup dağa düşem/Sensin dünü gün endîşem/Bana Seni gerek Seni” şiiri bugün hem ilâhî olarak, hem de türkü olarak söylenmektedir Şimdi biri burada geçen “aşk”tan ilâhî aşkı düşünürken, diğeri zâhirî mânâsına bakarak mecâzî bir aşkı hatırlar

  İmam Gazalî Hazretleri ise (İhyâ, 2: 279-81) musikîyi, haram, mekruh ve mubah olmak üzere üç ana başlık altında inceleyerek şöyle der:

  Dünya arzusu ve şehvet hisleri ile dolup taşan kimseler için yalnızca bu duyguları tahrik eden sesler haramdır

  Vakitlerinin çoğunu buna veren, meşguliyeti âdet haline getiren kimse için mekruhtur

  Allah sevgisi ile dolup taşan, duyduğu güzel ses kendisinde yalnızca güzel sıfatları tahrik eden kimse için müstehaptır

  İmam Gazalî daha sonra, musikîyi haram kılan şeyin kendisi değil, sonradan ârız olan bazı sebepler olduğunu ifade eder, bunu da şöyle tasnif eder:

  Şarkı söyleyen kadın olur, dinleyen de kadın sesinin şehvetini tahrik edeceğinden korkarsa dinlemek haramdır Burada haram hükmü müzikten değil, kadının sesinden gelmektedir

  Şarkı ve türkünün güftesi bozuk, İslâm inancına ve ahlâkına aykırı ise, bunu müzikli veya müziksiz söylemek ve dinlemek haramdır

  Gençliği icabı şehevî duyguların mahkûmu olan bir kimse aşırı derecede müziğe düşer, vaktinin çoğunu bu yolda geçirirse sefih olur

  Mehmed Paksu Helal – Haram  Niyer soruna gelince :Kur'an-ı Kerim okurken kıraati güzelleştirmek için makam yapmak sesi titretmek caizdir. ... Ancak bu güzelleştirme tecvîde ve tertile riâyet ederek olmalı
 6. 6
  Ayrınlıtı bilgilendirdiğiniz için Allahım sizde razı olsun sağolasınız inşallah..calgıyla ilgili hadisler,  imamı rabbanı mektubatı şerif lokman suresi(müzik),  azra isminin dinimizce yeri nedir,  çalgıyla ilgili ayetler