Mumine.com ve Sizden Gelen Sorular Forumundan misvak kullanımı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  misvak kullanımı

  Reklam
  iyi akşamlar.abdest dışında normal zamanlarda hatta adetliyken ve cunüpken misvak kullanılabilir mi?


  Paylaş
  misvak kullanımı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İlginç bir soru olmuş cevabı bende merak ettim 3. 3
  İyi akşamlar.abdest dışında normal zamanlarda hatta adetliyken ve cunüpken misvak kullanılabilir mi?
  Hayırlı Akşamlar, Misvak Kullanmak Sünnettir. Adetli ,Cunupkende Kullanabilir Sakıncası Yoktur


  MİSVAK KULLANMAK KADIN ERKEK BÜTÜN MÜSLÜMANLAR İÇİN SÜNNETTİR

  Yazar: İslam Fıkhı Ansiklopedisi
  Misvak kullanmaktan kastedilen şeyi ağzı temizlemektir. Bu konu peygamberimiz tarafından üzerinde çok durulan ve israrla istenen bir konudur. Hattâ o "Ümmetimi zor bir işe sürüklemiş olmaktan korkmasam, her abdestte (bir rivâyette de, her namazda) misvak kullanmalarını emrederdim. (yani farz kılardım)" buyurmuştur. (Buhârî, cum`a 8, savm 27 Müsned I/80,120, 211, N/250, 258. ) "Ağızlarınızı çok temiz tutun, çünkü onlar Kur`ân yoludur." demiştir(Suyüti`, el-câmiu`s-sağîr(Feyzu`I-Kadîr ile) VI/284; Benzer bir hadis için bk. Müsned N/351.). Ağzı temiz olmayıp kokan insandan meleklerin kaçacağı bildirmiş(Bu anlamdaki hadîsler için bk. Mûslim, mesâcid 72, 74; Nesaî, mesâcid 16, Ibn Mâce, at`ime 59; Müsned NI/374, 387.) ve sürekli ve ağır bir şekilde ağız kokusunun boşanma sebebi dahi olabileceği söylenmiştir. (bk. Ibn Âbidin, Tenkîhu`l-Fetâva`l-Hamidiyye.)

  Çünkü ağzı kokan kocadan karısı, karıdan da kocası tiksinecek, aşkla ve sevgiyle sarılamayacak, bu onlan birbirlerinden cinsel tatmin görmemeye, arkasından da bunun sebep olabileceği kötü sonuçlara götürebilecektir. Öyleyse, istiyorlarsa ayrılmaları daha hayırlıdır. Bu, ağzı temiz tutmamanın kötü sonuçlarından sadece biridir.

  Misvak sünnetinde esas olan, ağzı temiz tutmaktır. Bu, fırça ile ya da daha başka bir şeyle olabilir. Bunu; Peygamberimizin, "Misvak bulamayan, sağ elinin baş ve şehadet parmağıyla yıkasın" (el-Bennâ, el-Fethu`r-Rabbâni I/296; Kenzü`I-Ummâl IX/315, 26188, 311-26168; el-Menhel I/168; Râmûzu`l-ahâdîs I/190-1; "Parmaklarda misvakın yerine geçer." Feyz. VI/458 (sahih).) dediğinden anlıyoruz. Ancak Peygamberimizin bizzat kullandığı "sivâk" agacından fırça edinmek ayrıca sünnettir. Bunun birçok tıbbî faydaları da vardır. Fakat unutmamak gerekir ki, müslüman, Peygamberının emrini, tıbbî faydası olduğu için değil, Allah`ın "o ne derse onu yapın" (bk. K. Hasr (59) 7.) dediği için yerine getirir.

  Misvak sadece erkekler için değil, kadınlar için de sünnettir. Hz. Âişe annemiz, Peygamberimizin kullandığı misvağı, kendisinin de kullandığını söyler. Bazı âlimlerin, kadınlar misvak yerine sakız çiğner ve ağızlarını onunla temizlerler, onların misvağı sakızdır, demeleri, kadınlar misvak kullananamaz anlamına gelmez. Onlar bunu söylerken çoğu kadınların diş etlerinin zayıf olduğunu ve bu yüzden misvak kullanmayacağını düşünerek söylemişlerdir. Bu sebeple misvak kullanamayacak kadınlara, şimdi yumuşak fırça kullanmaları tavsiye olunur.
 4. 4
  cevabınız için teşekkürler.misvak kullanım şekli,  abdestli iken misvak kullanılırmı,  abdestli iken misvak kullanılır mı,  cünüp iken misvak kullanılır mı,  cünüp iken misvak kullanilir,  kadınlarda misvak,  ağızlarınızı mivak ve