Mumine.com ve Sizden Gelen Sorular Forumundan yemesi ve içmesi haram olan gıdalar Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  yemesi ve içmesi haram olan gıdalar

  Reklam
  Selamun Aleyküm
  kola ,aromalı yiyecek ve içeceklerin haram olduğunu duydum bu doğru mu acaba yemesi haram olan gıdalar nelerdir?(içkivs. dışında)


  Paylaş
  yemesi ve içmesi haram olan gıdalar Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Ben özel Bir Kolejde öğretmenlik Yapıyorum.bazı Arkadaşlar Caiz Olmadığı Düşüncesiyle Kolave Margarin Içeren Gıdaları Yemiyorlar.yani şüpheli şeylerden Kaçıyorlar.ama Ben O Kadar Nefsime Karşı çıkamıyorum.allah Yar Ve Yardımcımız Olsun 3. 3
  İslâm' da Helâl Olan Ve Olmayan Yiyecek Ve İçecekler

  Yiyecekler ve içecekler konusunda tarih boyunca milletlerin ve dinlerin düşünce ve tavırları farklı olmuştur. Bunları ifrat, tefrit ve îtidal ölçüleri içinde toplamak mümkündür.
  a. Hayvanların da insanlar gibi can taşıdığını, onları öldürmeye hakkımız olmadığını ileri sürerek et yemeyi haram sayan Brehmenler bu konuda tefrite düşmüşlerdir.
  Halbuki bitki ve hayvanlar, insanlara hizmet için yaratılmış; insanlar ise Allah'a kulluk ile vazifelendirilmiştir. Kâinata konulan nizam bunu gerektirmektedir.
  b. Allah, deniz ve kara hayvanlarından bir çoğunu Yahudilere haram kılmıştır. Kur'an, En'âm sûresi 146. âyette bu hususa işaret buyurmaktadır. Ancak bu haramlaştırmanın sebebi, Yahudilerin işledikleri zulüm ve günahlar olmuştur. Allah da ceza olarak bâzı helâl yiyecek ve içecekleri onlara haram kılmıştır.
  c. Hıristiyanlar ise, yeme ve içme konusunda ifrata sapmışlardır. Pavlos bu konuda, "ağızdan giren değil, çıkan onu pisler" diyerek, yeme ve içmenin sınırını son derece geniş tutmuştur.
  d. Cahiliye Arapları da bazı hayvanları ibâdet ve putlara yakınlaşmak niyetiyle haram kılarken; ölmüş hayvan, akan kan gibi İslâm'ın haram saydığı bâzı maddeleri de helâl saymışlardır.
  İslâmiyet bu konuda mutedil bir yol tutmuştur.
  İslâm'a göre, eşyada, yiyilip içilme itibariyle asıl olan ibâhe'dir. Yani bütün eşya, insanların istifadesi için yaratılmıştır.
  Ancak yenilip içilen eşyanın bir kısmı temiz olmaktan uzak, insan aklına ve sıhhatine muzırdır.
  İslâmiyet, bu gibi temiz olmayan, insana zararı dokunan maddeleri haram kılmıştır...
  Kur'an'da bu hususta şöyle buyurulmaktadır:
  "Ey insanlar! Yeryüzündeki temiz ve helâl şeylerden yeyin..." (el-Bakara, 168).
  "Ey îman edenler! Sizi rızıklandırdıklarımızın temizlerinden yeyin. Ve yalnızca Allah'a şükredin"
  (el-Bakara, 172).
  Görüldüğü gibi âyette yalnızca temiz ve helâl maddelerin yenilmesi emredilmektedir.

  1- Dinen haram kılınan leş, hınzır eti, şarap, kan gibi şeylerin yenilmesi 2- Zatı itibari ile haram olmasa da gasp, hırsızlık, rüşvet yolu ile alınan şeylerin yenilmesi ve kullanılması 3- İnsanın sağlığına zarar vererek ölümüne sebebiyet verecek zehirli ve toprak gibi yenmesi uygun görülmeyen şeylerin yenmesi haramdır. 4- Doyduktan sonra veya alerjiye sebep olacak yiyecekleri yemek doğru değilse de haram denilmez.
 4. 4
  Allah razı olsun ama tam olarak tatmin olmadım aromalı yiyecekler,içecekler ve kola bu hususlara göre harm oluyor mu 5. 5
  Allah razı olsun ama tam olarak tatmin olmadım aromalı yiyecekler,içecekler ve kola bu hususlara göre harm oluyor mu
  Kesin haram diyemeyiz.Şüphelidir.Çünkü içine katılan katkı maddeleri kesin bilinmiyor.Kesin olunarak bilinseydi haram derdik.Ama diyemiyoruz.Bu gibi hükümlü içecekler şüphelidir ve şüpheli şeylerden kaçmak takva meselesidir.Buda şahsın dindarlığına bağlıdır. 6. 6
  Kayıtsız Üye
  O, size yalnız şunları haram kıldı: Ölü hayvan, kan, domuz eti, bir de Allah'tan başkası adına kesilen hayvanlar. Sonra kim bunlardan yemeye mecbur kalırsa, başkasının hakkına tecavüz etmemek ve zaruret ölçüsünü geçmemek şartıyla ona da bir günah yükletilmez. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.(Bakara 2:173)

  Leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen; boğulmuş, vurulmuş, yukardan düşmüş, boynuzlanmış, canavar yırtmış olup da canlı iken kesmedikleriniz; dikili taşlar (putlar) üzerine boğazlanan hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. Bunların hepsi doğru yoldan çıkmaktır. Bugün kâfirler, dininize karşı ümitsizliğe düşmüşlerdir. Onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün dininizi kemale erdirdim, size nimetimi tamamladım. Size din olarak İslâmı beğendim. Kim açlıktan daralır, günaha istekle yönelmeden bunlardan yemek zorunda kalırsa, ona günah yoktur. Çünkü Allah bağışlayan, merhamet edendir.(Maide 5:3)

  Emir budur, Allah'ın yasaklarına kim saygı gösterirse, bu, kendisi için Rabbinin katında şüphesiz hayırdır. Size bildirilegelenden başka bütün hayvanlar helal kılınmıştır. O halde o pis putlardan kaçının ve yalan sözden sakının. (Hacc 22:30)

  De ki: “Bana vahyolunanda, yiyen kimse için haram edilmiş bir şey bulamıyorum. Ancak; leş, veya akıtılmış kan, yahut domuz eti -ki bu gerçekten pistir- yahut Allah'tan başkası adına kesilmiş bir hayvan müstesna. Ama kim çaresiz kalırsa, (başkasının hakkına) tecavüz etmemek ve zaruret sınırını aşmamak üzere (bunlardan yiyebilir)” Çünkü Rabbin çok bağışlayandır, merhamet edendir. (Enam 6:145)

  Size ne oluyor da Allah'ın adı anılarak kesilenlerden yemiyorsunuz? Halbuki O size, mecbur kalmanızın dışında haram olan şeyleri genişce açıklamıştır. Doğrusu birçokları bilmeden keyiflerine uyarak insanları doğru yoldan saptırıyorlar. Muhakkak ki, Rabbin, sınırı aşanları çok iyi bilir. (Enam 6:119)

  O size sadece ölü hayvanı, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilenleri haram kıldı. Her kim bu haram şeyleri yemeye mecbur kalırsa (başkasının hakkına) saldırmadan ve aşırı gitmeden yiyebilir. Şüphesiz Allah, çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. (Nahl 16:115)


  Allah'ın ayetlerinde son derece açık ve net bir şekilde belirtilmiş olduğu üzere "LEŞ, KAN, DOMUZ ETİ ve ALLAH'TAN BAŞKASI ADINA KESİLMİŞ HAYVAN" haram kılınmıştır. Bunların dışında herhangi birşeye "haram" diyen bizzat kendini Allah'a ortak koşmuş olur ki onun sonu da zaten bellidir..haram yiyecekler listesi,  haram olan yiyecekler,  haram gidalar listesi,  şüpheli yiyecekler listesi,  yenmesi haram olan yiyecekler,  şüpheli gıdalar listesi,  haram yiyecekler nelerdir