Mumine.com ve Sizden Gelen Sorular Forumundan Bir kadın müslüman, erkek bir hristiyan ile evli kalabilir mi ? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Bir kadın müslüman, erkek bir hristiyan ile evli kalabilir mi ?

  Reklam
  Bir arkadaşım var, müslüman olmak istiyor, ama bir hristiyan la evli.

  Bir kadın müslüman, erkek bir hristiyan ile evli kalabilir mi ?

  Nikah oluyor mu ?


  Paylaş
  Bir kadın müslüman, erkek bir hristiyan ile evli kalabilir mi ? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kendisinin hristiyan veya yahudi olduğunu söyleyen bir kadınla evlenemk caizdir. Nikah geçerlidir.Ancak kimliğinde hristiyan yazdığı halde kendisi ateist olan bir kadınla evlenmek caiz değildir.

  Müslüman kadın ve erkek, müşriklerle evlenemez. Müşrik kadın, Allah'a başka şeyleri ortak koşan,örneğîn puta, yıldızlara, ateşe ya da hayvana tapan kadındır.


  Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: "Ey iman edenler! Allah 'a ortak koşan kadınlarla, onlar iman etmedikçe evlenmeyin... (1)

  Bir müslüman erkeğin Yahudi veya hıristiyanlardan bîr kadınla evlenmesinde bir sakınca yoktur.Bu konuda ulema icma etmişlerdir.Ayet-i kerimede şöyle buyuruluyor: "...Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden yine hür ve iffetli kadınları, mehirlerini verip nikahlayınız, onlar size helaldir. "(2)

  Ehli kitap olan bir kadınla evliliğinin mubah olmasındaki hikmet; bu kadının müslümania evlenmesi sebebiyle Allah'a, peygamberlere, ahiret gününe, İman etme ihtimalidir.


  Müslüman bir kadının müslüman olmayanla evlenmesi


  Müslüman bir kadının bir kâfirle evlenmesi icma ile haramdır. "Müşrik erkeklerle iman etmedikçe onlara mümin kadınları nikahlamayın. " (3)


  Çünki böylesi bir evlilikte, mümin kadının küfre düşmesi korkusu vardır. Koca, karısını kendi dinine çağıracaktır. Kadınlar genelde erkeklerine uyarlar ve onların yaptıklarından etkilenirler ve onları dinlerinde tahrik ederler. (4)

  Kadını, kız kardeşi, halası veya mahrem kadınlardan biriyle bir nikâhta toplanamaz..
  Bir erkeğin iki kız kardeşi yada kadın İle halasını veya teyzesini bir nikâhta toplaması haramdır. Allahu Teâlâ evlenilmesi haram olan kadınları açıklarken: "Ve iki kızkardeşi birlikte nikahlamanız da haramdır.Ancak cahiliyet devrinde geçen affedilmiş geçmiştir," (5)

  Hadislerde de bu konu genişletilerek açıklanmıştır: "Kadın ile hala ve teyzesi bir nikâh altında toplanamaz." (6)

  Birbirine çok yakın olan kadınlarla aynı anda evlenmenin yasaklanmasının hikmeti, daha çok ahlakidir. Bu tür evliliklerde birbirine yakın akraba olanları (yani iki kızkardeşi veya yeğenle teyze veya halası ) aynı anda nikahlamak, onlar arasında kıskançlık ve rekabete yol açar. Sıla-i rahîmin kesilmesine sebep olur.Çoğu kere iki kuma birbirleriyle anlaşamaz, uyuşamazlar. Böylesi bir durum haramdır. Bundan dolay: da iki yakın akrabayı aynı anda nikahlamak haram kılınmıştır.

  (1) Bakara, 221

  (2) Maide, 5
  (3) Bakara, 221
  (4) Fetevâ-i Hindiye 11/330
  (5) Nisa, 23
  (6) Buharı. Nikâh. 27

  Mustafa KASADAR Sadık AKKİRAZKadın İlmihali S.356-357


  MÜSLÜMAN KIZ, GAYR-İ MÜSLİM ERKEKLE EVLENEBİLİR Mİ?


  Telefonda, ürkek olduğu kadar da korkak bir ses:


  – Hocam, bir yakınımızın düğünü olacak, biz de iştirak etsek caiz olur mu acaba? diye sordu. Hemen cevap verdim.


  – Ne demek? Yakınınızın düğünü olacak, siz de iştirak etmekten çekineceksiniz, olur mu öyle şey. Elbette gitmeli, yakınlığınızın gereğini yapmalısınız?


  – Hocam bu şey de?.. Nasıl söylesem ki, bir türlü dilim varmıyor.


  – Nedir, rahat söyle ki biz de doğru görüş bildirelim.


  – Bu yakınımız Müslüman olmayan bir erkekle evlenecek de?!


  – Anlamadım, yani Müslüman kız, bir gayrimüslim erkekle mi evlenecek?


  – Maalesef öyle. Kız, bir Musevi ile evlenmeyi aklına koymuş, bir türlü mani olamadık. Şimdi ise düğünleri olacak. Biz buna

  iştirak etmek suretiyle durumu onaylamış olmak istemiyoruz, gitmesek günaha girer miyiz?

  – Bence “gitmesek” değil, “gitsek günaha girer miyiz?” deseniz yeridir. Çünkü dinen bu evlilik meşru olmaz. Müslüman bir kızın bir gayrimüslim erkekle yapacağı nikah sahih değildir. Müslüman kız ancak Müslüman erkekle evlenir, Hıristiyan’la, Yahudi’yle değil. Hattâ Müslüman kadınla Yahudi veya Hıristiyan koca arasında miras bile cereyan etmez, taraflardan birinin mirası diğerine intikal etmez. Doğacak çocukların durumu ise ayrı bir macera... Çocuklar hangisinin dini üzere yetiştirilecek. Çifte şahsiyetli mi olacaklar? Yahudi baba yanında Yahudi, Müslüman ana yanında Müslüman görünmek zorunda mı kalacaklar? Bu çıkmazın tek çaresi, erkeğin Müslüman olmasıdır. Ümid edilir ki bu tahakkuk etsin. Bu macera da böylece burada bitsin.


  – Hocam buna bir ilave de ben yapabilir miyim?


  – Zaten Museviler de oğullarının bir Müslüman kızla evlenmesine razı olmamışlar, onlar da oğlanı Müslüman kızla evlenecek diye aileden tard etme kararı almışlar.


  – Demek taraflar durumdan rahatsızlar. Ne kız, ne de oğlan tarafı bu yanlışı kabul etmemişler?


  – Evet, öyle sayılır. Buna rağmen kız, Musevi’yle evlenmeye kesin niyetli görünmekte; biraz da ilerici, çağdaş geçinen babası buna göz yumar, gibi davranmaktadır. Bununla beraber Müslümanların Musevi aile ile nasıl akrabalık bağı kurup yakınlık tesis edeceği merak konusu. Biz bile şu anda düğüne gitmekte zorlanmaktayız.


  – Ben bu olaya ömür boyu pişmanlık duyulacak bir duygusal karar şeklinde bakmaktayım. Dini dinine aykırı; örfü, adeti, görgüsü, ömür boyu alışkanlığı, daha doğrusu her şeyi her şeyine aykırı olan iki taraf nasıl olup da bunca, terslikleri görmezlikten gelecek, uyum içinde mutlu ve bahtiyar olacaklar?


  Bunların birliktelikleri, baskısı altında bulundukları cinsel hislerin tesirini azaltmaya başlayacağı devreye kadar sürer.. Bundan sonra yavaş yavaş zıtlıklarını, tersliklerini görmeye başlarlar. Hatta bu zıtlık ve terslikler gittikçe o kadar çoğalır ve sivrilir ki artık görmezlikten gelemez, sabırları bunu karşılamaya yetmez olur. O zaman anlarlar ki, iki deli bir olup kuyuya kocaman bir taş atmışlar, birçok akıllılar da bunu çıkaramaz olmuşlar.


  Bu gibi sonu başından, belli olaylarda benim duam şudur:


  – Allah, gençlerimizi daha hayatlarının baharında iken duygusal karar verme felaketinden korusun.


  “Hissin gözü kördür.” derler. Gerçekten de öyledir. Birkaç ay sonraki neticeyi göremiyor, kendilerini hayatlarının baharında hazana sürüklüyorlar.


  MÜSLÜMAN ERKEĞİN HRİSTİYAN HANIMLA EVLENMESİ CAİZ Mİ?


  İslâm hukuku evrensel bir hukukdur. Bu yüzden hükümleri bütün insanlığın ihtiyacına cevap verecek genişlikte ve müsamahada olacaktır. Nitekim İslâm hukukuna göre bir Müslüman, Müslüman olmayan ehli kitaptan bir kadına eş olarak nikah yapar, yavrularının anası haline getirebilir.


  Bu caiz ve sahihtir. Bundan dolayı Hristiyan kadınlarla evlenenlerin nikahları sahih sayılmış, çocukları da meşru bulunmuştur.

  Ancak bu evliliğin caiz ve sahih olmanın yanında düşünülmesi gereken bazı hususlar da söz konusudur.
  Müslüman bir hanım varken Hristiyan terbiyesiyle, örf ve alışkanlıklarıyla büyümüş bir kadın, Müslüman kocadan doğan çocuklarına nasıl bir terbiye verecek, ne türlü bir alışkanlıkla kocasına ve yavrularına muhatap olacaktır? İşte düşünülmesi lazım gelen konu budur…

  Müslüman koca İslâm terbiyesini isteyecek, Hristiyan ana ise kendi inancının gereğini yapmaya yönelecektir.

  İki ayrı inanç ve kültür arasında kalan çocuk, bazen anasının, bazen de babasının inancına göre davranan çifte şahsiyetli mi olacaktır? Yoksa her ikisini de reddeden bir üçüncü şahsiyet mi doğacaktır? Yani hiçbir dini kabul etmeyen bir ateist mi?

  Hristiyan hanımın beyine etkisine bir misal:


  Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezıd babasının Kosova’yı fethinden sonra Hristiyanprenses Olivera’yı nikahlamıştı. Bu kadıncağız görünüşte sultana eş olmuş; ama gönlündeki hristiyanlık inancını ve ülkesini hiç unutmamıştı. Nitekim deniyor ki, tertemiz sultanı içkiye alıştıran, eğlenceye düşkün hale getiren bu Hristiyanzevce Olivera olmuştur.


  Bu sultan ki, bütün Haçlıların birleşerek yok etmeye çalıştıkları Osmanlı’yı Niğbolu’da tarihten silmek için toplandıkları sırada, gecenin karanlığında düşman içinden tek başına atını sürüp köye gelir. Karanlıkta:


  – Bre Doğan! diye kale kumandanına bağırarak durumu iyice öğrenir; sonra da geriye döner ve tüm tedbirleri alarak gelip zaferi kazanır.


  Demek Haçlı ordularına mukavemet etmiş, ama evindeki yabancı terbiye ile yetişmiş bir dilbere, direnç gösterememiştir.

  Nitekim Yıldırım, Bursa’da Ulu Camii’yi yaptırıp da büyük alim Emir Buhari Hazretleri’ne:

  – Ülkeme kazandırdığım bu ulu mabedin inşaallah bir eksiği yoktur, derken Emir Buhari Hazretleri’nden şu ikazı alır:


  – Belî (Evet) sultanım, her tarafı güzel ama bir eksiği hiç gözden kaçmamıştır.


  – Nedir eksiği, buyurun da öğrenip düzeltelim, deyince de büyük alimin şu ikaz ve irşadına muhatap olur:


  – Caminin köşelerinde birer meyhane olmalıydı. Bu yoktur!


  Bu beklenmedik çıkışın nereye varacağını kestiremeyen sultan sorar:


  – Hocam, caminin meyhane ile ilgisi ne ola ki?


  Cevap:


  – Allah’ın binası olan vücudunuzun içki ile ilgisi ne ise, caminin ilgisi de odur. Siz Allah’ın inşa ettiği vücut binasına içkiyi dolduruyorsunuz ve bu oluyor da, kendinizin inşa ettiğiniz ibadet binasının köşelerine mi içki koymaktan çekiniyorsunuz?

  Bu, ötekinden daha mı günah?..

  Bundan sonradır ki Yıldırım’da bu kötü alışkanlık bir daha görülmemiş. Olivera’nın yaptığı olumsuz etki böylece son bulmuştur.

  Bu sebeple fıkıh kitaplarında şöyle yazılıdır: Müslüman bir kadın varken Hristiyan bir kadınla evlenmek sahih olsa da mekruhluktan kurtulamaz. Çünkü sakıncalardan uzak olamaz bu evlilik. Ama nikah sahih (geçerli), doğan nesil meşrudur. Çünkü İslâm hukuku her türlü ihtiyaca cevap verecek evrenselliktedir.. Vermiştir de. İstisnaları da olur elbette.

  Ahmed Şahin
 3. 3
  Allah razı olsun cevabiniz için.

  Bayan bir hristiyan ile evlenmiyecek...onlar zaten evlidırler, bir de çocuğu var. Sizin yazdıklarınızda, bir müslüman kadın hrisriyan bir erkek ile evlenemezler.Doğru, bunu anladım. Ama bayan kaç sene evli, çok mutlu bir yuvası var, Alhamdulillah, şimdi ne yapsın ki ? Müslüman de olmak istiyor, ailesini de kaıybetmek istemiyor.
  Bekar olsaydı, ve müslüman olsaydı, biliyorum, evlenmesi olmazdı, haram olurdu.
  Ama bu durum biraz farklı.
  Bende ona yanlış cevab vermek istemiyorum. Tam emin olmak istiyorum.

 4. 4
  adamı müslüman yapsak bu evlilik işlerine ayrı dinlerden olunca çok sorunlar oluyo çünkü
  adamın meyli yok mudur islama karsı acep? 5. 5
  Adam karışmıyor karısına, ama o kadar da mumnun değil. Önemli olan ve bayan öğrenmek istediği nikah kalıyor mi yoksa iptal oluyor mi (bozuluyor)...


  Ben dün gece, bir şey buldum :Sheykh Yusuf al-Qaradawi , bir Fatwa'da diyor ki İster erkek, ister kadın, eğer evliler... bu onlardan birisi dini değiştirmek istiyorsa İslam Dine, dinni nihak hemen bozuluyor. İster Kadın şimdi müslüman olsa, ve kacası, bir saniye, dakka, gün veya hafta, hiç fark etmez, nikah bozuluyor.. Tersi de aynı şekilde.
  Ama Eşine soracaksın, eşin kabul etmiyorsa, nikah iptal oluyor ve hemen ayırılması gerekiyor, yoksa haram olur.

  Kur'an-ı Kerimden de bu ayet geçiyor.


  [2:221]
  "İman etmedikçe putperest kadınlarla evlenmeyin. Beğenseniz bile, putperest bir kadından, imanlı bir câriye kesinlikle daha iyidir. İman etmedikçe putperest erkekleri de (kızlarınızla) evlendirmeyin. Beğenseniz bile, putperest bir kişiden inanmış bir köle kesinlikle daha iyidir. Onlar (müşrikler) cehenneme çağırır. Allah ise, izni (ve yardımı) ile cennete ve mağfirete çağırır. Allah, düşünüp anlasınlar diye âyetlerini insanlara açıklar".
 6. 6
  anladım bacım valla bu forumda benden daha ii bilenler vardır onlardan cevap gelecektir ben de merak ettim bekleyelim 7. 7
  kardşim bu soru çok bakışlı bi soru olmaz desk boşanmak istemiyoki ilk önce Rabbimizin emri gelmeli e olur desk şimdi öncelikle ilk adımı atsın müslüman olsun eğer eşi müslüman olmasına karşı ise ikna etmeye çalışmalı e bide çoçuk var onda müslüman olarak yetiştirmeli neyse bunlar teferruat hele bi adım atsın gerisi Rabbimin izniyle gelir aslında kimsenin bizlerinde o arkadaşına hayır müslüman olamaz yada olursa boşanması gerekir deme durumumuz sözkonusu olamaz ilk adımı atıp yaşamaya bilgileri öğrenmeye başlasın hem kimbilir belki eşide müslüman olur ama eşi kesinlikle karşıysa ve müslüman olamassın diye şart koşuyosa boşanmalı en iyisi yaşadığın yerin müftüsüne git sor oda bilemesse diyaneti arayıp sormasını iste en iyi sonuca ulaşman dileğiyle bizede haber et sonucu selaametle kardeşim....müslüman hristiyanla evlenebilir mi,  hristiyanla evlenmek,  müslüman kiz hristiyanla evlenebilir mi,  müslüman kadının hristiyanla evlenmesi,  müslüman kadin hristiyanla evlenebilir mi,  müslüman ve hristiyan evliliği,  müslüman kızın hristiyanla evlenmesi