Mumine.com ve Sizden Gelen Sorular Forumundan Kalabalıklar içinde yalnızım.Gerçek Dostlar Ahirette Belli Olacaklar Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kalabalıklar içinde yalnızım.Gerçek Dostlar Ahirette Belli Olacaklar

  Reklam
  ''(Küfür ve masiyyet birleşip sevişen) dostlar, o gün birbirlerine düşmandırlar;(Allah yolunda sevişenler ve) takva sahipleri ise müstesnadır.''


  Dünyada küfür veya günah üzere oldukları halde birbirlerine dost olan insanlar vardır.Dünya karanlık olduğundan onların suçları belli değildir.Ahiret ise aydınlıktır.Yüce Allah buyuruyor:
  ''Mahşer yeri Rabbinin nuru ile aydınlanmıştır.Kitap (amel defteri sağ ve sol ellere) konmuş, peygamberler ve şehidler getirilmiş, kullar arasında adaletle hüküm verilmektedir.Hem onlar asla zulm edilmezler.'' (Zümer 69)

  Bir kimsenin dost olup olmadığı ahirette meydana çıkacak.Gece karanlığında bir tarafımıza kazan karası sürülse belli olur mu? Olmaz. Amma sabahleyin güneş ışıkları parlamaya başlayınca o siyahlıklar meydana çıkar.

  Hakiki dostluk bir kimseyi Allah için sevmektir.Fakat para için herhangi bir menfaat karşılığında kumar yolunda, kulüplerde, hırsızlıkta, kadın erkek belaları yolunda arkadaş olanlar, esasında birbirinin düşmanlarıdırlar.Allah yolunda dostluk ise asıl ahirette nazar-ı itibara alınır.Zira dünya da ölüm vardır, ahirette ise yoktur.Allah yolunda olan dostluklar sonsuza kadar bakidir.Bazısı bazısına şefaat eder.

  Allah yolunda dostluğun şartı da; hiçbir dünyevi menfaat olmaksızın karşılıklı muhabbet duyanların birbirlerini Allah için sevmeleridir.Bu gibi muhabbetler günden güne ziyadeleşir, eksilmez.Fakat bir insan diğer bir insana menfaat sebebi ile yaklaşırsa o menfaatin zevali ile o dostlukta kaybolur.Bu gibi muhabbetlerin akıbeti nefrettir.

  Nitekim Ali İbni Ebi Talib (Radıyallahu Anh) buyuruyor:
  ''Allah yolunda dost olan iki mü'minden birisi vefat ettiğinde o mümin 'Ya Rab! Filan kimse bana hayır ile emreder, şerden nehyeder ve sana kavuşacağımı haber verirdi.Ya Rab! Benden sonra onu saptırma, beni hidayet ettiğin gibi ona da hidayet buyur.Bana ikram ettiğin gibi ona da ikram et.' diye dua eder.
  Dost olan iki kafirden birisi öldüğünde ise ölen kafir:'' Ya Rab! Filan kimse beni sana ve Resulune taattan nehyeder bana şer ile emreder, beni hayırdan nehyeder ve sana mülaki olmayacağımı haber verirdi.'' der.Bunlardan her biri diğer arkadaşını kasdederek:''Ne kötü kardeş, ne kötü arkadaş ne kötü dosttur.'' diyerek birbirlerine levm ederler.

  İnsan dostunu niçin sevdiğini düşünmelidir.Zira yarın ahirette kişiye sevmesinin sebebi sorulacak.Allah için dost olanlar gene orada dostlardır.
  Bazen insan birkimseyi sever, oda kendisini bir şey zanneder.Siyasette bu gibi şeyler çok olur.Politikadan anlamadığım ve sevmedğim için kürsüyü o gibi şeyler ile meşgul etmiyorum.Bizim işimiz Kuran-ı Kerim'i, Hadis'i, Akaid'i ve onlardan çıkarılan Fıkhı anlamak ve anlatmaktır.

  Allah-u Teala, Kuran'ı Kerim'de buyuruyor ki:
  ''Erkek ve dişi bütün mü'minler birbirlerinin yardımcılarıdır.İyiliği emrederler, fenalıktan alıkoyarlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekat verirler, Allah'a ve Resulune itaat ederler.İşte bunları ahirette, Allah, nimetleriyle muhakkak bağışlayacaktır.Gerçekten Allah Aziz'dir.Hakim'dir.'' (Tevbe 71)


  Paylaş
  Kalabalıklar içinde yalnızım.Gerçek Dostlar Ahirette Belli Olacaklar Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  yaşantımızda gerçek dostların olmasına inşALLAH güzel bir yazı ellerinize sağlık RABBİM razı olsun 3. 3
  gerçektende bir insanı Allah için sevmenin tadı bir başka.... ne makamı ne güzelliği ne parası ne de şanı şerefi... sadece Allah için sevmek... yazı çok güzelmiş kardeşim emeğinize sağlık Allah hakiki doostlarla dost eylesin bizi 4. 4
  çok güzel bir paylaşım allah razı olsun allah kalp gözlerimizi mühürleyenlerden eylemesin..kalabalıklar içinde yalnızım şiir,  kalabalıklar içinde yalnızım