Soru ve Cevaplarla İslam ve Siyer Soruları Forumundan Ashabım Yıldızlar Gibidir, Kim Onlara Uyarsa Felaha Kavuşur Sözü Hadis Midir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Ashabım Yıldızlar Gibidir, Kim Onlara Uyarsa Felaha Kavuşur Sözü Hadis Midir?

  Reklam
  Ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayeti bulursunuz.” (Feyzu-l Kadir 4,76; Camiu’l-İlm 2/91) Bizim bu hadisin uydurma olduğunu kabul etmemiz mümkün değildir. Çünkü her ne kadar rivayet zinciri çok sağlam olmasa da öncelikle bu hadisi güvendiğimiz pek çok büyük zat kitaplarına almıştır. Esasen bu hadisin manasını destekleyen, ashabın faziletine dikkat çeken birçok hadis bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şöyledir:

  “Bir yerde ölen Ashabımdan hiçbirisi yoktur ki, kıyamet günü oranın ahalisine bir nur ve onlara (cennete sevkte) bir rehber olmasın.” (Tirmizi, Menakıb 3864)

  “Ashabıma dil uzatmayın. Nefsim elinde olan Zat-ı Zülcelala yemin olsun ki (sizden) biri, Uhud dağı kadar altın infak etse, onlardan birinin infak ettiği bir müdd’e hatta yarım müdd’e bedel olmaz.” (Müslim, Fedailü’s Sahabe 221)

  “Beni gören veya beni göreni gören bir müslümana ateş değmeyecektir.” (Tirmizi, Menakıb 3857)

  “İnsanların en hayırlısı benim asrımda yaşayanlardır. Sonra bunları takip edenlerdir, sonra da bunları takip edenlerdir.” (Buhari, Şehadat 9; Müslim, Fezailü’s-Sahabe 214)

  Konuyla ilgili başka hadisler de bulunmaktadır. Ama maksadı anlatma bakımından bunlarla iktifa ediyoruz. Yani soruda zikredilen hadis senet yönüyle zayıf da kabul edilse bu durum, hadisin doğru olmadığı anlamına gelmez. Kaldı ki aynı manayı destekleyen birçok hadis bulunduğuna göre bu hadisin ifade ettiği mana ile alakalı kanaatimiz de kesinlik kazanmaktadır.


  Paylaş
  Ashabım Yıldızlar Gibidir, Kim Onlara Uyarsa Felaha Kavuşur Sözü Hadis Midir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bu söz peygamber efendimizin hadisi şeriflerindendir. Onları yıldızlara benzeterek kim onlardan birini örnek alırsa kurtuluşa ereceğini bildirmiştir.