Soru ve Cevaplarla İslam ve Siyer Soruları Forumundan Birinci Akabe Biatı Ve Buna Katılan Sahabelerin Isimleri Hakkında Bilgi Verir Misiniz Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Birinci Akabe Biatı Ve Buna Katılan Sahabelerin Isimleri Hakkında Bilgi Verir Misiniz

  Reklam
  Es'ad b. Zürâre Hz. Peygamber'le ilk kez nübüvvetin 11. yılı Hac mevsiminde tanıştı. Yanındaki beş Hazreçli ile birlikte Akabe'de Hz. Peygamber'le karşılaştı. Hz. Peygamber kim olduklarını öğrenince kendileriyle biraz konuşmak istediğini söyledi. Razı olarak oturdular.

  Hz. Peygamber onlara kendisini tanıttı; Kur'an'dan bir bölüm (İbrahim, 14/35, 52) okudu. Hemen onun beklenen peygamber olduğunu anladılar. Birbirlerine, "Biliniz ki, vâllâhi bu yahudilerin sizi kendisiyle korkuttukları peygamber olmalıdır. Sakın yahudiler ona inanmak ve tâbi olmakta sizi geçmesinler" diyerek müslümanlığı kabul ettiler.

  Es'âd b. Zürâre ile birlikte ilk müslüman olanlar :
  Râfi b. Mâlik b. Aclân,
  Avf b. Hâris b. Rıfâ'a,
  Kutbe b. Âmir b. Hadide,
  Ukbe b. Âmir b. Nâbi,
  Câbir b. Abdullâh b. Ri'âb

  Bunlar İslâm'ın Medineliler için öneminin de bilincindeydiler. Bunu Hz. Peygâmber'e "Biz kavmimizi hem birbirlerine karşı hem de kavmimizden olmayan bir kavme (yahudilere) karşı aralarında düşmanlık ve kötülük olduğu halde geride bırakmış bulunuyoruz. Umulur ki Allah onları da senin sayende bir araya toplar" diyerek belirttiler.

  Hz. Peygamber ile bir yıl sonra yeniden buluşmak ve bu süre içinde İslâm'ı Medine'de yaymaya çalışma sözü vererek ayrıldılar.

  Sorularla İslamiyet


  Paylaş
  Birinci Akabe Biatı Ve Buna Katılan Sahabelerin Isimleri Hakkında Bilgi Verir Misiniz Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Medine'den gelen bir grup peygamberimizin yanına gelerek Müslüman olmak istediklerini söylerler. Müslüman olduktan sonra Medine'de İslamiyeti yaymak için peygamberimize söz verirler. Böylece İslamiyet Medine'de de hızla yayılacaktı.siyer akabebeyatı