Soru ve Cevaplarla İslam ve Siyer Soruları Forumundan Kim cemaatten ayrılırsa, cahiliye ölümü ile ölür,hadisi ne demektir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kim cemaatten ayrılırsa, cahiliye ölümü ile ölür,hadisi ne demektir?

  Reklam
  Alimler, “cahiliye ölümü ile ölür" ifadesini, “cahiliye döneminde bir rehberi, bir imamı, bir lideri olmayan başı bozuk kimseler gibi ölür” şeklinde anlamışlardır. (bk. Nevevî, ilgili hadisin şerhi).

  Hadiste bu üslubun kullanılması, Müslümanları otoriteye karşı isyan etmekten, anarşik ortamlara zemin hazırlamaktan sakındırmaya yöneliktir. Bununla, öyle bir kişinin kâfir olarak öleceği anlamında değil, günahkâr olarak öleceği anlamında algılamak gerekir.(bk. İbn Hacer, ilgili hadisin şerhi).
  İslam âlimleri, bu ve benzeri hadislere dayanarak, zalim de olsa, devlet reislerine karşı çıkmamayı, -Allah’ın emir ve yasaklarına aykırı olmadığı sürece- onlara itaat etmeyi, otorite boşluğunu meydana getirerek toplumu anarşiye, fitnelere sokmamayı öğütlemişlerdir.(a.g.e)

  Sorularla İslamiyet


  Paylaş
  Kim cemaatten ayrılırsa, cahiliye ölümü ile ölür,hadisi ne demektir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Cemaatlerin ortaya çıkması hiç şüphesizi peygamber efendimizin hadisi şeriflerine dayanarak ortaya çıkmıştır. Bir kimse günaha gireceği zaman onu uyaracak kimselerin olması kendisi için daha hayırlıdır.