Soru ve Cevaplarla İslam ve Siyer Soruları Forumundan Esved-i Ansi'nin peygamberlik iddiâsında bulunması nasıl olmuştur? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Esved-i Ansi'nin peygamberlik iddiâsında bulunması nasıl olmuştur?

  Reklam
  Peygamber Efendimizin Veda Haccından sonra, etraftan gelen Müslümanlar memleketlerine dönmüşlerdi. Aldıkları talimatları memleketlerine görürmüşler, halka onları anlatmışlardı.

  Veda Haccı esnasında inen (Mâide Sûresi, 3) âyet-i kerime dinin kemâle erdiğini beyân ediyordu. Bu Resûl-i Kibriyâ Efendimizin aynı zamanda vefatının da yaklaştığının ifadesi oluyordu. Bunu bir kısım Müslümanlar sezmişti. Veda Haccından sonra Peygamber Efendimizin hastalanması ise bunu kuvvetlendirmişti.

  Bu esnâda Araplardan bazı kimseler peygamberlik davasına kalkıştı.

  Bunların ilki, Benî Ans Kabilesinden Esvedi Ansî diye tanınan Abhele bin Ka'b idi. Kâhin ve hokkabaz bir adamdı. Sözleriyle halkı tesir altına alırdı.1

  Yemen'de ortaya çıkan bu adam, peygamber olduğunu ve meleklerin kendisine vahiy getirdiğini iddia etmeye başladı. Bir takım yalan, dolan ve hilelerle Yemen ahalisinden birçok kimseyi aldattı. Necran halkı da ona tâbi oldu. Daha sonra San'a'ya gidip orayı da zaptederek fesad ve irtidat dâiresini genişletti.

  Yemen'de bulunan Müslüman vali ve memurlar orayı terk etmek durumunda kaldılar. Hz. Muaz bin Cebel, Ma'rib'de bulunan Ebû Mûsa el-Eş'ari Hazretlerinin yanına gitti. Daha sonra ikisi oradan Hadramut'a gittiler.

  Resûl-i Kibriyâ Efendimiz durumu haber aldı. Yemen'deki Müslümanlara; "Her nasıl olursa olsun Abhele'nin hakkından geliniz" diye haber gönderdi.2

  Yemen'deki Müslümanlar bu emir üzerine derhal harekete geçtiler. Sonunda onu evinde öldürdüler. Esved'in öldürüldüğü haberi Medine'ye Peygamber Efendimizin vefatından bir gün önce Pazar günü ulaştı. Yalancı Esved'in öldürülmesinden sonra Müslüman vâli ve memurlar tekrar Yemen'e döndüler.

  1. Taberî, 3:189-218.
  2. A.g.e., 3:215.

  Salih Suruç /Sorularla İslamiyet


  Paylaş
  Esved-i Ansi'nin peygamberlik iddiâsında bulunması nasıl olmuştur? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Peygamber efendimizin vefatından sonra peygamberlik iddiasında bulunan bir çok kişi ortaya çıkmıştır. Özellikle hazreti Ebubekir ve hazreti Ömer döneminde bu sorunlarla uğraşmışlardır.