Soru ve Cevaplarla İslam ve Siyer Soruları Forumundan Peygamber Efendimizi hata işlemiş midir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Peygamber Efendimizi hata işlemiş midir?

  Reklam
  Peygamber Efendimizi hata işlemiş midir? Konuyu, 9:43; 8:67-68; 18:23-24; 33:37 ve 66:1 numaralı ayetlere göre açıklar mısınız?

  Bu gibi ayetlerde yer alan olayların zikredilmesi, Kur’an’ın Allah’ın kelamı, Hz. Muhammed (a.s.m)’in Allah’ın hak elçisi olduğunu göstermektedir. Kur’an’da yer almalarının bir hikmeti de bu gerçeği dikkatlere sunmaya yöneliktir. Çünkü, hiç kimse kendi hatalarını ifşa etmek istemez. Demek ki, Kur’an Allah’ın kelamıdır, onda yer alan bu gibi olaylar da -Hz. Muhammed (a.s.m)’in isteği dışında ifşa edilmiş ve o da bir elçi olarak bunları insanlarla paylaşmak zorunda kalmıştır.

  Bir diğer hikmeti ise, -9:43’te olduğu gibi- yetki sahibi olanların, kendi maiyetindeki insanların durumunu yakından tanımalarının önemine işaret etmektir.

  8:67-68’de, Hz. Peygamber (a.s.m)’in bir istişare sonunda vardığı sonucun hatalı olduğu vurgulanmakla beraber, daha önce hiç bir peygambere helal olmayan ganimetlerin bundan böyle (8:69) Hz. Muhammed(a.s.m)’e helal olduğuna dair hükmün verilmesine de bir vesile yapılmıştır.

  18:23-24’te ise, yine peygamber tarafından bir yanlış içtihadın yapılabileceğine işaret etmekle beraber, insanlara da her konuda “Allah’ın dilemesini şart koşan” “inşaallah”ı öğretmeyi amaçlamıştır.

  33:37’de ise, o zaman çok tartışılmış Efendimiz (asv)'in Hz. Zeyneb’le evlenmesi konusunun hayata geçirilmesinde, Hz. Muhammed (a.s.m)’in hiç bir dahlinin olmadığı vurgulanmış olmakla beraber, bu en kritik bir konuyu bile gizlemeyip Kur’an’da açıkça zikredilmesi, onun hak peygamber olduğunun çok açık bir belgesidir. Nitekim, Hz. Aişe (r.anha), bu hususa dikkat çekmiş ve “Eğer Resulullah Kur’an’dan bir şey gizleseydi bu ayeti gizlerdi.” demiştir.

  66:1’de de aynı hikmeti görmek mümkündür.

  Bütün bu ayetler gösteriyor ki, Hz. Muhammed (a.s.m), yalnız bir peygamberdir; kendi kafasından bir şeyi Kur’an’a sokmaya cesaret edemediği gibi, var olan hiçbir şeyi de Kur’an’dan çıkarmaya teşebbüs etmemiştir. Bu davranış, onun çok saygılı olduğu, emirlerine boyun eğdiği bir Allah’a imanının mertebesini ve Kur’an’ın sahibine olan bağlılığının kesin belgesidir.

  Sorularla İslamiyet


  Paylaş
  Peygamber Efendimizi hata işlemiş midir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Peygamber efendimizin yaptığı tüm davranışlar Allah rızası doğrultusunda olmuştur. Yaptığı bir hata da olsa bile bilerek yaptığı söylenemez. Çünkü o rahmet olarak gönderilmiş ve sadece insanlığın kurtuluşunu istemiştir.