Soru ve Cevaplarla İslam ve Siyer Soruları Forumundan Bir müslümanın öldürülmesine yardım edn,Allah'ın rahmetinden mahrum olur hadisi varmı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Bir müslümanın öldürülmesine yardım edn,Allah'ın rahmetinden mahrum olur hadisi varmı

  Reklam
  “Bir kelimenin ucu (bir kelimenin yarısı/yarım bir kelime) ile dahi olsa bir müslümanın öldürülmesine yardım edenin alnına ahirette Allah'ın rahmetinden ümitsizdir diye yazılacak..” ifadesi bir hadis olarak rivayet edilmiştir. (bk. İbn Mace, Diyat, 1)


  Bu hadis, bir mümini öldürmeye en ufak bir işaretle olsun yardım etmenin büyük günah olduğuna işarettir. Cinayete bir işaret ile veya yarım sözle değil de bir takım tahrik ve teşvikle veya maddî yardımla karışan ve maktulün kanına bulaşan kimselerin hâli ne olacak?


  Bu hadisin değişik rivayet yolları vardır. Alimler tarafından zayıf sayılmıştır. Hatta uydurma olduğunu söyleyenler de vardır. (bk. İbnu’l-Cevzî, el-Mevduat, 3/317; el-Akîlî, ed-Duafau’l-Kebir, 4/308; İbn Adî, el-Kâmil fi’d-Duafa, 9/134; Macmau’z-Zevaid, h. no: 12315)


  Bu hadis eğer sahih ise katil suçuna yardım eden kimsenin alnında yazılacak "Allah'ın rahmetinden ümitsizdir" ibaresinin mânâsı, "Bu adam Allah'ın rahmetinden ümitsiz olmaya müstehaktır." şeklinde anlaşılmalıdır.


  Bilindiği üzere, zerre mikdarı iman ile ölen bir kimse günahlarının cezasını çekse bile netice itibariyle cennetliktir ve Allah'ın rahmetine kavuşacaktır. Allah'ın rahmeti olmadıkça hiç kimse kurtulamaz. Şu halde bir mümini öldürmek de dahli ve yardımı bulunan kimse zerre mikdarı imanlı ise Allah'ın rahmetinden ümitsiz olmaz. Fakat ümitsiz olmaya müstehak olabi*lir.


  Hadîs, mü'mini öldürmeye yardım etmeyi helal sayan ve bunun haramlığını kabul etmeyenler hakkında da olabilir. Bu inançta bulunan kimse mümin sayılmaz ve haliyle Allah'ın rahmetinden ümitvâr olması söz konusu değildir. (bk. Sünen-i İbni Mâce Tercemesi ve Şerhi, Kahraman Yayınları: 7/260-261)


  Sorularla İslamiyet


  Paylaş
  Bir müslümanın öldürülmesine yardım edn,Allah'ın rahmetinden mahrum olur hadisi varmı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bir insanı öldüren tüm insanlığı öldürmüş gibidir buyurmaktadır peygamber efendimiz. Özellikle bir Müslümanı öldüren kimse Allahu tealanın rahmetinden uzak kalır.