Soru ve Cevaplarla İslam ve Siyer Soruları Forumundan Hazret-i Muhammed’in diğer devlet reislerine yazdığı tebliğ mektupları nerededir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hazret-i Muhammed’in diğer devlet reislerine yazdığı tebliğ mektupları nerededir?

  Reklam
  Hazret-i Muhammed’in diğer devlet reislerine yazdığı bütün tebliğ mektupları nerededir? Doğu Roma İmparatoru Heraklius’a yolladığı heyet ile alâkalı Bizans kaynaklarında bilgi var mıdır?


  Cevap;

  Hazret-i Peygamber hakkında muasırı tarihçi ve yazarların neler bahsettiği hakkında bir tetkikatım maalesef yoktur. Hazret-i Peygamber’in mektuplarından bazısı günümüze intikal etmiştir. Bunlardan Mukavkıs’a yazdığı mektup Topkapı Sarayı’ndadır. Faslı âlim Kettanî, Terâtib adlı eserinde Heraklius’a yazılan mektubun serüvenini uzun anlatır. “Bu mektup İspanya krallarına intikal etmişti. Bu mektubu itina ile saklarlardı. O zamanki Araplara da gösterdiler” diyor. 1922 senesinde bu mektubu çok araştırıp sormasına rağmen bulamadığını, muhtemelen Endülüs’te müslüman hâkimiyeti yıkıldıktan sonraki taassup devrinde yok edildiğini bildiriyor. Bu mektup ve elçilerin ziyareti hakkında Bizans tarihçilerinin bir şey söyleyip söylemediğini maalesef tetkik edemedim.

  Prof.Dr.Ekrem Buğra Ekinci  Paylaş
  Hazret-i Muhammed’in diğer devlet reislerine yazdığı tebliğ mektupları nerededir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Peygamber efendimizin diğer devlet yöneticilerine İslam dinine girmeleri için mektuplar gönderir İslama davet ederdi. Bu mektuplardan bazıları günümüze kadar gelmiştir.