Soru ve Cevaplarla İslam ve Siyer Soruları Forumundan Ashabıma Sövenleri Görünce, Allahın Laneti Kötünüz Üzerine Olsun" deyiniz Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Ashabıma Sövenleri Görünce, Allahın Laneti Kötünüz Üzerine Olsun" deyiniz

  Reklam
  “Ashabıma sövenleri, görürseniz, Allahın Laneti kötünüz üzerine olsun” deyiniz.
  (Tirmizi İbn-i Ömerden) (Râmûzul-Ehâdîs, s. 47. no: 622, Ayrıca bk Hayâtus-Sahâbe II, 560-561).


  Bu hadis-i şerifte de sonradan sahabelere seb ve tahkirde bulunacak, onların ayıplarını araştıracak, onları tenkidvâri bir bakışla değerlendirecek, kusurlarını değil de güzelliklerini görmezlikten gelecek, onları dillerine dolayıp haklarında incitici, rahatsız edici, onları küçük düşüren sözler söyleyecek topluluğun veya toplulukların geleceği söylenir (Bk. Sunenu İbn-i Mâce I, 97 (263. hadis)
  Kavim kelimesi de manası açısından burada önemlidir. Bu hadis-i şerif aynı zamanda gelecekten haber vermektedir. Sahabelere bu tür bir yaklaşım sergileyen onların mümin gönüllerindeki yerini sarsan veya sarsmaya çalışan mezhepler, cemaatler, fikir grupları, her zaman olagelmiştir. Kelâm kitaplarında bunların geniş dökümleri yapılır.

  Zaten Rasulüllah (SAV) bir başka hadis-i şerifinde:
  “Bu ümmetin sonu, evveline lanet ettiği zaman...” (Bk. Tefsîrul-Kurânil-Azîm II, 305.) onlar arasında cehaletin yaygınlaştığına parmak basılmaktadır. Bu Kurân ve hadisin kitap ve sünnetin ilkelerinin onlardan uzak olduğuna işaret etmektedir.

  Yukarıdaki hadis-i şerifte ashaba lanet edenlerin, şerli kimseler olacakları, kötülükleri açıklanmaktadır. Bunlar; umumen adil, asırların en hayırlıları, iyi çığır açan, islamın tesisinde ilk hizmette bulunan kimseleri, onların iyilikleri yanında pek hafif kalan bazı kusurlarını dillerine doladıkları için, onların kötülükleri açığa çıkmaktadır. Sahabeyi diline dolamak, incitmek Allah Velilerine (Bk. Tefsîrul-Kurânil-Azîm II, 305.) çamur atmak demektir. Hele onlara lanette bulunmak (Lanet bir kimsenin Allahın rahmetinden uzak olmasını istemektir. Değil sahabelere, hiçbir müslümana yapılmamalıdır. Çünkü müslüman mümin olmakla Allahın rahmetine yakındır.

  Lanet küfür ve nifak üzere ölmüş kafirlere yapılır.) tamamen haddi aşmaktır. Kelam kitaplarında da, ashaba buğzedenlere buğzetmemiz gerektiği tavsiye edilir (Bk. Şerhul-Akîdetit-Tahâviye II, 689 vd. Buğz hubbun (dolu dolu) sevginin zıddıdır. Nefret ve düşmanlıktır. Düşmanlara yapılır
  el-Kâmûsul-Muhît IV, 337).

  Sorularla İslamiyet  Paylaş
  Ashabıma Sövenleri Görünce, Allahın Laneti Kötünüz Üzerine Olsun" deyiniz Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Hazreti Muhammed kendisini eleştiren ve sürekli yeren kimselere kolay kolay beddualarda bulunmazdı. Fakat İslam dinine ya da Allahu tealanın yanında yerleri olan ashabına sövenlere beddua etmiştir.