Soru ve Cevaplarla İslam ve Siyer Soruları Forumundan Peygamberler en karizmatik otoriteler olarak görülüyor. Peygamberlerin fiziksel özellikleri bu kadar güzel olmasaydı yine ona bu kadar bağlanıp severler miydi? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Peygamberler en karizmatik otoriteler olarak görülüyor. Peygamberlerin fiziksel özellikleri bu kadar güzel olmasaydı yine ona bu kadar bağlanıp severler miydi?

  Reklam
  Peygamberlerin otoritesi, maddi, fiziksel güzelliklerine bağlı değil, onların ahlakî, ilmî, insanî ve nebevî karakterlerine bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Fiziksel güzelliğin ahlakî, ilmî güzellik ve kemalatın yanında çok az bir değere sahip olduğunu bilmeyen yok gibidir.

  Kur’an’da hiçbir peygamberin fiziksel güzelliğine vurgu yapılmaması, buna mukabil onların ahlakî değerlerine dikkat çekilmesi ve özellikle Hz. Muhammed için “Sen muhakkak ki çok yüksek bir ahlak üzeresin” (Kalem, 68/4) denilerek ona övgüde bulunulması peygamberlik otoritesinin kaynağını ortaya koymaktadır.

  Peygamber olduğunu söyleyen bir kimsenin verdiği haberlerin doğru çıkmaması demek, onun hak peygamber olmadığı anlamına gelir. Böyle bir durumda insanların onu terk etmesi aklın ve vicdanın bir gereğidir. Çünkü, ahlakın temel esasını teşkil eden doğruluk ve dürüstlüğün kaybolması, ahlaksızlığın en çirkin sahnesi olan yalancılığın ortaya çıkması, değil peygamberlikle, normal bir insanın değerleriyle de bağdaşmaz.

  Diğer taraftan Peygamberlere karizmatik şahsiyetler demek ve peygamberlik hakikatini de karizma ile izah etmeye çalışmak doğru değildir. Hatta peygamberlere -bazılarının söylediği gibi- dâhi demek de aynı ölçüde yanlış anlaşılabilecek bir ifadedir. Güya bu karizmatik özelliklerinden ve dahi olmalarından dolayı insanları etkilemişler ve ona göre hareket etmişler gibi bir anlam akla gelebilir. Bu da dini açıdan yanlış bir anlayışa neden olur.

  Peygamberler, şahsi becerilerine, sıradışı özellik ve hususiyetlerine -isterseniz buna karizmatik özellikler diyebilirsiniz- bağlı olarak hayatlarını sürdürmemişlerdir. Evet onlar ne sevk ve idarede, ne de hayatın diğer alanlarındaki çalışmalarında ferdi becerilerine, şahsi istek ve arzularına veya kararlarına göre değil, Allah’ın yönlendirmesine göre ve Onun verdiği izne uygun olarak hareket etmişlerdir.

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet  Paylaş
  Peygamberler en karizmatik otoriteler olarak görülüyor. Peygamberlerin fiziksel özellikleri bu kadar güzel olmasaydı yine ona bu kadar bağlanıp severler miydi? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Peygamberlerin nurları onların yüzlerine bedenlerine de yansımıştır. Onların fiziki yapısı da insanları cezbeder. Ahlaklarının güzellikleri ile davranışlarına en iyi şekilde sirayet etmiştir.peygamberlerin fiziksel özellikleri