Soru ve Cevaplarla İslam ve Siyer Soruları Forumundan Bazı yayınlarda Peygamberimiz (asv)'den bahsederken Muhammed bin Abdullah veya sadece Muhammed diye ifade edilmektedir. Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Bazı yayınlarda Peygamberimiz (asv)'den bahsederken Muhammed bin Abdullah veya sadece Muhammed diye ifade edilmektedir.

  Reklam
  Bazı yayınlarda Peygamberimiz (asv)'den bahsederken Muhammed bin Abdullah veya sadece Muhammed diye ifade edilmektedir. Böyle hitap etmek caiz midir, Peygamberimiz (asv)'e hitap etme adabı nasıl olmalıdır?
  Yazar: Sorularla İslamiyet 2010-08-05

  Peygamber (a.s.) Efendimiz'e Hitap Etme Adabı:

  "Peygamber'e (kendisiyle konuşurken) seslenmenizi, kendi aranızda birbirinize seslendiğiniz gibi sayma-yın.." (Nur Suresi, 24/63.)

  Bu, hem Resûlullah'a (a.s.v), hem de Ondan sonra Müslümanların ba-şına geçen İslâm liderlerine nasıl hitap etmemizi öğretmektedir.

  İslâmiyeti din olarak seçip Hz. Peygamberin (a.s.v) meclisine ilk defa katılanlarla, içlerinde kin ve nifak tohumu bulunan münafıklardan çoğunun: "Ya Mu-hammed!", "Ya Ebâ'l-Kasım!" gibi isim veya künyesini anarak seslenmele-ri, hem Resûlullah'ı (a.s.v), hem de şuurlu mü'minleri üzmekteydi. Cenâb-ı Hak bunu bir saygısızlık ve nezaket dışı davranış olarak vasıflandırmakta ve Peygamber'e (a.s.v), aynı zamanda İslâm büyüklerine saygı ifade eden sıfatlarla seslenilerek hitap edilmesini emretmektedir. O bakımdan ilâhî muradı idrâk eden mü'minler, daha çok "Ya Resûlullah!", "Ya Nebiyyallah!" gibi saygı ifade eden sözler kullanarak Peygamber (a.s.v) Efendimize seslenirlerdi.

  O bakımdan İslâm liderlerine de günün adabına, saygı kurallarına gö-re hitap etmek gerekmektedir. Zira edep ve terbiye, nezaket ve saygı Müslümanın şiarıdır. Hattâ Tabiînden Said b. Cübeyr ve Mücahid'in bu konuda şöyle tefsirde bulundukları rivayet edilmiştir:

  "Ya Resûlallah; diye hitap ederken sesi rıfk ve lîn ölçüsünde tutun." Bilindiği gibi bu iki kelime nezaket havası içinde yumuşaklık ifade eder.

  Cenâb-ı Hak konunun önemini belirtmek için bir de Hucurat Sûresin-de Peygamber (asv)'in huzurunda konuşma adabını açıklayarak mü'minleri ye-terince aydınlatmaktadır. Şöyle ki:

  "Ey imân edenler! Allah ve peygam-berinin huzurunda ileri geçmeyin. Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah işi-tendir, bilendir. Ey imân edenler! Seslerinizi Peygamber'in sesinin üstüne (onu bastıracak şekilde) yükseltmeyin. Birbirinize yüksek sesle konuştuğu-nuz gibi, O'na yüksek sesle hitap etmeyin. Sonra farkına varmayarak amel-leriniz boşa gidebilir. Şüphesiz o kimseler ki Resûlullah'ın yanında sesle-rini kısarlar, işte onlar Allah'ın kalplerini takva ile denediği kimselerdir. Onlar için bol bağışlanma ve büyük karşılık vardır." (Hucurat Sûresi: 49/1-3.)

  (bk. Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 8/4268-4269.)  Paylaş
  Bazı yayınlarda Peygamberimiz (asv)'den bahsederken Muhammed bin Abdullah veya sadece Muhammed diye ifade edilmektedir. Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Peygamber efendimizin yaşadığı dönemlerde kişiler babalarının isimleri ve kendilerinin isimleri ile anılmaktaydı. Peygamber efendimizin ismi de bazı yerlerde bu şekilde ifade edilmektedir.