Soru ve Cevaplarla İslam ve Siyer Soruları Forumundan Kur’an-ı Kerim'de, Peygamberimize (asm.) neden “resullerin sonuncusu” yerine “nebilerin sonuncusu” denilmiştir. Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kur’an-ı Kerim'de, Peygamberimize (asm.) neden “resullerin sonuncusu” yerine “nebilerin sonuncusu” denilmiştir.

  Reklam
  Kur’an-ı Kerim'de, Peygamberimize (asm.) neden “resullerin sonuncusu” yerine “nebilerin sonuncusu” denilmiştir.
  Yazar: Sorularla İslamiyet 2006-03-28
  Bu içerikle ilgili dosyalar:
  Kur’an-ı Kerim'de, Peygamberimize (asm.) neden “resullerin sonuncusu” yerine “nebilerin sonuncusu” denilmiştir.

  Hz. Muhammed’in (asm.) hâtemü’l enbiya olduğu Ahzap Sûresi'nde şu şekilde ifade buyurulmaktadır:

  “Muhammed sizin ricalinizden hiçbirinin babası değil ve lâkin Allah’ın resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah Âlimdir."

  Bu ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak, hem Hz. Muhammed’in (asm.) ismini zikrederek Onun peygamberliğini açıkça ifade ediyor, hem de “son peygamber” buyurmakla, Onun son peygamber olduğunu kesin olarak beyan buyuruyor.

  Bilindiği gibi, kendisine kitap indirilen peygamberlere “resul” denir. Ayet-i kerimede Peygamberimiz (asm.) için hem resul, hem de son peygamber buyurulmasıyla artık kendinden sonra hiçbir nebinin gelmeyeceği ve nübüvvet kapısının Onunla son bulduğu kesinlikle bildirilmiş oluyor.

  Yâni, Hz. Muhammed (asm.) son nebi olduğu gibi, son resul de olmaktadır. Zira, her resul nebidir, fakat her nebi resul değildir.

  Âyet-i kerimede “son peygamber” yerine “son gönderilen” buyurulsaydı, belki bazı kimseler, Peygamberimiz (asv)'den sonra kitap sahibi olmayan bir nebinin gönderilebileceği vehmine kapılabilirlerdi. Böylece, ayet-i kerime bu husustaki bütün vehim ve vesveselerin kapısını kapatmış bulunmaktadır.


  Paylaş
  Kur’an-ı Kerim'de, Peygamberimize (asm.) neden “resullerin sonuncusu” yerine “nebilerin sonuncusu” denilmiştir. Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bu şekilde ifade edilmesinin nedeni kendisinden sonra hiç bir peygamberin gelmeyeceğini düşünmeleri içindir. Resul olarak ifade edilmesinin nedeni budur.peygamberimizin resul olduğu halde neden nebilerin sonuncusudur