Soru ve Cevaplarla İslam ve Siyer Soruları Forumundan Hz. Muhammed (asv), dinden çıkan Ümmü Mervan adında bir kadın için “Eğer tövbe edip imana gelirse serbest bırakın, imana dönmezse öldürün.” demiş midir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hz. Muhammed (asv), dinden çıkan Ümmü Mervan adında bir kadın için “Eğer tövbe edip imana gelirse serbest bırakın, imana dönmezse öldürün.” demiş midir?

  Reklam
  Hz. Muhammed (asv), dinden çıkan Ümmü Mervan adında bir kadın için “Eğer tövbe edip imana gelirse serbest bırakın, imana dönmezse öldürün.” demiş midir?

  Yazar: Sorularla İslamiyet, 11-11-2010

  Rivayete göre, bu kadın dinden dönerek mürtet olmuştu. Durumu Hz. Peygamber (asv)'e ulaşınca,
  “Onu tövbe etmeye davet edin, eğer tövbe ederse mesele yok, etmezse öldürün.”
  diye buyurdu. Ancak bu rivayet alimler tarafından zayıf kabul edilmiştir.(bk. Neylu’l-Evtar,7/209-210).

  Bununla beraber, İslam’a göre, Müslüman olmayanlar vergisini verirse, yurttaşlık görevlerini yerine getirirse, onun korunması devlete ait bir görevdir, kimse haksız yere ona dokunamaz. Fakat mürteddin hakk-ı hayatı yoktur Dört mezhep alimlerinin ittifakıyla dinden dönen mürted -bu yanlışından tövbe edip dönmezse- öldürülür. Dayandıkları delilleri şu hadislerdir:
  Müslim dışındaki bütün kütüb-i site kaynaklarında yer alan rivayete göre peygamberimiz:
  “Kim dinini değiştirirse onu öldürün.” buyurdu.”(a.g.e)
  Hz. Peygamber (asv) Muaz b. Cebel’i Yemen’e vali olarak gönderirken ona şunu da emretti:
  “Herhangi bir erkek İslam dininden dönerse, onu (İslam’a) geri davet et, eğer kabul ederse mesele yok, kabul etmezse boynunu vur. Bir kadın da eğer İslam dininden dönerse ona da (geri İslam’a girmeye) çağır, eğer kabul ederse mesele yok, kabul etmezse boynunu vur.”
  İbn Hacer bu hadisin hasen / sağlam olduğunu söylemiştir.(bk. Neylu’l-Evtar, 7/211).

  Hanefiler dışındaki alimlerin ittifakıyla, mürted kadın da mürted erkek gibi öldürülecektir. Bu alimler yukarıdaki hadis rivayetini delil olarak kabul etmişlerdir.(bk. V. Zuhaylî, 6/186).

  Yukarıdaki hadis de “Dinden dönen ve tövbe etmeyen kadın da öldürülür.” diyen alimlerin açıklamalarını güçlendirmektedir.

  Buharî ve Müslim’in İbn Mesud’dan yaptıkları rivayete göre, Peygamberimiz (as) şöyle buyurdu:
  “Şu üç şey dışında bir Müslümanın kanını dökmek caiz değildir; evli olduğu halde zina eden, bilerek haksız yere adam öldüren ve dinini terk edip cemaatten ayrılan kimse.”(bk. Subulu’l-selam, 3/231; Zuhaylî, a.g.y).

  Bir Müslümanın dinden çıktığına karar vermek için, ilmi bir heyet tarafından sorgulanması gerekir. Böyle bir sorgulama olmadan kafir demek asla doğru değildir. Ayrıca gerekli cezayı verecek olan devletin yetkili kurumudur; şahıslar bu cezayı veremez.


  Paylaş
  Hz. Muhammed (asv), dinden çıkan Ümmü Mervan adında bir kadın için “Eğer tövbe edip imana gelirse serbest bırakın, imana dönmezse öldürün.” demiş midir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Hz. Muhammed (asv), dinden çıkan Ümmü Mervan adında bir kadın için “Eğer tövbe edip imana gelirse serbest bırakın, imana dönmezse öldürün.” demiş midir?  birde buna bakın

  Hz. Muhammed’e, Peygamber olmadan önce verilen “el Emin” unvanının sadece emanetçiler için kullanıldığı iddiası doğru mudur?dinden çıkanı öldürün hadisi,  dinden çıkanı öldürün ayeti,  kim dinini değiştirirse onu öldürün,  dinden çıkanları öldürün ayeti,  dinden çıkanı öldürün ayet,  dinden çıkan öldürülür mü,  dinden cikan oldurulur mu