Soru ve Cevaplarla İslam ve Siyer Soruları Forumundan Peygamber Efendimiz (asv)'ın bir cariyenin elinden tuttuğu ile ilgili hadisi açıklar mısınız? Peygamberimiz kadınlara dokunmuş mudur? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Peygamber Efendimiz (asv)'ın bir cariyenin elinden tuttuğu ile ilgili hadisi açıklar mısınız? Peygamberimiz kadınlara dokunmuş mudur?

  Reklam
  Peygamber Efendimiz (asv)'ın bir cariyenin elinden tuttuğu ile ilgili hadisi açıklar mısınız? Peygamberimiz kadınlara dokunmuş mudur?

  Yazar: Sorularla İslamiyet, 14-9-2009

  İlgili hadisin meali şöyle olabilir:
  “Medine halkından bir cariye kendi ihtiyacı için / ihtiyaç duyduğu bir iş için Resulullah’ın elinden tutar - ve o da elini elinden çekmeden- Medine’nin istediği bir semtine alır götürürdü.”(Buharî, Edep, 61; İbn Mace, Zühd, 16; İbn Hanbel, 3/216).
  Burada zikredilen “Resulullah’ın elinden tutardı...” mealindeki hadis ifadesi, hakikî değil, mecaz bir ifadedir. Bundan maksat, cariyenin / kadının Resulullah (asv)’ı istediği yere, hatta icap ederse Medine’nin dışına dahi götürebileceğinden kinayedir.(bk. İbn Hacer, ilgili hadisin tefsiri).
  Elinden tutmak ona hâkim olmak anlamına gelir. Türkçe’deki “elimi bağladın” şeklindeki ifadeler de mecaz olarak karşıdakinin hâkimiyetine işaret eder. “Dar gününde adamın elinden tuttum.” ifadesi gerçekten elinden tutmasını değil, ona yardım elini uzattığını gösterir.

  Hz. Peygamber (asv)’in hiçbir kadının elini tutmadığına dair sahih hadisler vardır. Elbette bu hadisi tevil etme zorunluluğu vardır. Kaldı ki, Buharî bu hadisi kısaca “taliken” zikretmiş ki, bir açıdan zayıf olduğuna işarettir. Zevaid’de İbn Mace’nin rivayeti açıkça zayıf olarak değerlendirilmiştir.(bk. İbn Mace a.g.e).  Paylaş
  Peygamber Efendimiz (asv)'ın bir cariyenin elinden tuttuğu ile ilgili hadisi açıklar mısınız? Peygamberimiz kadınlara dokunmuş mudur? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Günümüzde de kullanılmış olan mecaz anlamlı deyimler olduğu gibi o dönemde de kullanılan mecaz türü deyimler bulunmaktaydı. Bu ifade de caz anlamında kullanılmıştır.peygamber efendimizin cariyeleri,  peygamberimizin cariyeleri,  peygamber cariye,  efendimizin cariyeleri