Soru ve Cevaplarla İslam ve Siyer Soruları Forumundan Hz. Muhammed’e, Peygamber olmadan önce verilen “el Emin” unvanının sadece emanetçiler için kullanıldığı iddiası doğru mudur? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hz. Muhammed’e, Peygamber olmadan önce verilen “el Emin” unvanının sadece emanetçiler için kullanıldığı iddiası doğru mudur?

  Reklam
  Cevap

  Değerli Kardeşimiz;

  Bu iddia tamamen uydurmadan ibarettir.
  Emin olmakla emanetin kendisine teslim edildiği emanetçi arasındaki ilişki, eminlik noktasıdır. Emin olmayan kimseye kim mallarını emanet eder?

  Hz. Peygamber(a.s.m)’in resmî olarak halk arasında “emanetçi” şeklindeki bir unvanı hiç olmamıştır. Çünkü "emin" kelimesi emanetçiden ziyade "emânete riâyet eden kimse" demektir. Mekke’de bazı kimseler bir kısım değerli mallarını -çalınmasın veya gasp edilmesin diye- toplumda en emin gördükleri Hz. Muhammed’e teslim etmişlerdi. Nitekim, Peygamberimiz, hicrete mecbur olduğu zaman Hz. Ali’yi -kendisini öldürmek isteyen canilerin de içinde bulunduğu- insanların bu emanetlerini kendilerine teslim etmekle görevlendirmişti.

  Şunu iyi biliyoruz ki, her emanetçi emin olmadığı gibi, her emin de emanetçi değildir. Bunu böyle yakıştırmak isteyenler, Hz. Peygamberin güvenirliğini hazmetmeyenlerdir.

  "el-Emin", "E-Mi-Ne" fiilinden ism-i fâildir. "E-Mi-Ne"; korkusuz ve âsude olmak, "el-Emin" ise "koruma muhâfızı, bir şeyi koruyan, güvenilen, itimatlı adam, hâin olmayan" anlamındadır.

  "Emin, mümin ve emânet" kelimelerinin kendinden türediği "EMN", her türlü korku ve şüpheden uzak olmak, bütünüyle mutmain bulunmak, itimat edilen kimse demektir. (Râğıb el-İsfahânı, el-Müfredât fi Garibi'l-Kur'ân, EMN maddesi)

  Eminlik vasfı bütün peygamberlerin olmazsa olmaz şartıdır. Bu yüzdendir ki, Kur’an’da adı geçen bir çok peygamber “Emin” vasfıyla anılmıştır.(bk. Yusuf Suresi:54; Şuara Suresi: 107,125, 143, 162, 178; Duhan suresi:17-18). Şimdi bu ayetlerde “Emin” olarak vasıflandırılan bütün bu peygamberlerin bulundukları toplumda “Emanetçi” olduklarını söyleyebilir miyiz?

  Güzel bir inceliktir ki, Şuara suresinde adı geçen yerlerde söz konusu edilen peygamberler “Emin” vasfıyla anıldığı halde, Hz. Peygamber için, meal olarak: “Bu Kur’an, Rabbu’l-âlemin olan Allah’ın indirdiği bir kitaptır. Uyarıcılardan olasın diye, onu Ruhu’l-Emîn(Cebrail) senin kalbine indirmiştir”(Şuara, 26/192-194) ifadesine yer verilmiştir. Yani, burada Hz. Muhammed’in eminliğinden değil, ona vahiy getiren meleğin eminliğinden bahsedilmiştir. Bu ifadeden şu işareti anlamak mümkündür: “Hz. Muhammed, içinde bulunduğu toplumda zaten “Muhammedu’l-Emîn” olarak biliniyordu. Onun için o vasfını bir daha vurgulamaya gerek yoktur. Önemli olan kendisine vahiy getirenin de onun gibi emin olduğuna dikkat çekmektir.”

  Bütün siyer, hadis ve tarih kaynakları şu hususta ittifak etmişlerdir ki; Hz. Muhammed (a.s.m) bir beşer olarak dünyaya gelmiş ve içinde bulunduğu topluma onun bir üyesi olarak katılmıştı. Fakat, o günkü cemiyette insanlar babalarından, dedelerinden miras aldıkları hareket ve davranış kalıplarını uygulamakta, onların değerlerini paylaşmakta ve yaşamakta son derece kararlıydılar. Bunların kendilerinden sonra evlatlarına intikali için de tavizsiz bir tutum içindeydiler. Bütün bunlara rağmen, bu insanlar kendi hareket ve davranışlarını kabul etmeyen, değerlerini paylaşmayan, aksine cemiyete yeni değerler teklif eden Hz. Muhammed (sav)’i “Emin” sıfatı ile tavsif ediyorlar, O'na “Muhammedü’l-Emin” diyorlardı.

  Evet, Hz. Muhammed (sav) babasından yetim, anasından öksüz kalmıştı. Arkasında hiçbir otorite yoktu. Yine de cemiyet ona sonsuz güveniyor ve kendisine “Emin” diyordu

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet  Paylaş
  Hz. Muhammed’e, Peygamber olmadan önce verilen “el Emin” unvanının sadece emanetçiler için kullanıldığı iddiası doğru mudur? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiş olan peygamber efendimiz hiç kimseye güvenmedikleri kadar peygamber efendimize güvenmiş her şeylerini emanet etmekteydiler.hz muhammede emin sıfatı niçin verilmiştir,  hz. muhammede niçin emin sıfatı verilmiştir,  peygamber efendimize neden emin sıfatı verilmiştir,  hz.muhammede emin sıfatı neden verilmiştir,  peygamber efendimize emin sıfatının verilmesi,  peygamberimize neden emin sıfatı verilmiştir,  peygamberimize emin sıfatı niçin verilmiştir