Soru ve Cevaplarla İslam ve Siyer Soruları Forumundan Hz. Adem Hz. Muhammedi ne zaman öğrenmiştir? Peygamber efendimizin ismini ilk olarak nerede görmüştür? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hz. Adem Hz. Muhammedi ne zaman öğrenmiştir? Peygamber efendimizin ismini ilk olarak nerede görmüştür?

  Reklam
  Bir rivayete göre Hz. Adem yaratıldığında kendisine can verildiğinde hemen silkinmiş ve göğe bakmış orada Ahmet yazdığını görmüş ve Allah’a sormuş Allah da o kişinin efendimiz olduğunu söylemiş bir rivayete göre de Hz. Adem cennette dolaşırken cennet kapısında la ilahe illallah muhammedün resullah yazdığını görmüş ve böylece Hz. Muhammed den haberdar olmuş. Bu söylenenlerden hangisi doğru? Eğer ilki doğruysa ikincisinin yanlış olması gerekmez mi?


  Cevap

  Değerli Kardeşimiz;


  -Hz. Ömer anlatıyor: Hz. Peygamber(a.s.m) şöyle buyurdu:


  “Âdem hata işlediği zaman. ‘Ya Rabbi! Muhammed’in hakkı için beni affetmeni istiyorum’ diye yalvardı. Allah ‘ Ey Âdem! Kendisini daha yaratmamışken, sen Muhammed’i nereden öğrendin?’ diye sordu. Âdem: ‘Ya Rabbi! Sen beni elinle yaratıp ruhundan bana üflediğinde, başımı yukarıya kaldırdım. Arşın sütunlarında “La ilahe illellah, Muhammedurresulüllah” yazılı olduğunu gördüm ve bundan anladım ki, ismini kendi isminin yanında yazdığın kimse yarattıkların arasında sana en sevgili olandır.’ Bunun üzerine Allah şöyle buyurdu: ‘Ay Âdem, doğru söyledin; hiç şüphesiz Yarattıklarımdan bana en sevimli olan Odur. Onun hakkı için istediğinden ötürü seni bağışladım. Bilesin ki, eğer o olmasaydı, seni yaratmazdım.” Hadisi, Beyhakî, Taberanî, Hakim rivayet etmiştir. (bk. Hâkim, Mustedrek, II/615; Suyuti, ed-Dürrü'l-Mensûr, 1/116. Yusuf Nebhanî, Hucetullahi ale’l-âlemin, s. 210).


  Ayrıca değişik rivayetlerde Hz. Adem aleyhi's-selamın tevbesi ve o tevbenin kabülü anlatılırken, Hz. Adem Cennette iken, Cennetin her tarafında "Lâ ilâhe illallah Muhammedün rasûlullah" yazısını gördüğü bildirilir. (Hakim, Müstedrek, a.g.y; Kadı Iyaz, Şifa, 1/138)


  Bu rivayetlerde bizce bir çelişki yoktur. Çünkü Hz. Adem’in, Muhammed ismini hem yaratıldığında Arşın üzerinde görmesi, hem de Cennet kapılarında ve cennetin diğer yerlerinde görmesi biri birine aykırı şeyler değildir. Ancak Muhammed ismini ilk olarak görmesi yaratıldığı zamanda olmuş, sonra Cennette de görmüştür denilebilir. (Bu konuda geniş bilgi için bk. Mevahibu Ledünniyye, s., 2-3./osmanlıca)

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet  Paylaş
  Hz. Adem Hz. Muhammedi ne zaman öğrenmiştir? Peygamber efendimizin ismini ilk olarak nerede görmüştür? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Peygamber efendimizin yüzü suyu hürmetine yaratılan insan ona çok şey borçludur. Allahu tealanın isminin yanında yer alacak kadar nurlu bir fıtrata sahiptir.cennetin kapısında ne yazıyor,  cennetin kapısında ne yazar,  cennet kapısında ne yazıyor,  cennetin kapisinda ne yaziyor,  cennetin kapısında hz muhammed,  hz adem la ilahe illallah,  cennetin kapısında la ilahe illallah