Soru ve Cevaplarla İslam ve Siyer Soruları Forumundan Bazı sahabelerin Peygamberimizin idrarını içtiği söyleniyor. Doğru mu? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Bazı sahabelerin Peygamberimizin idrarını içtiği söyleniyor. Doğru mu?

  Reklam
  Medine döneminde, yanlışlıkla Hz. Peygamberin idrarının içilmesi olayı yaşanmıştır Olay şöyle gerçekleşmiştir: Umeyme binti Rukayka'nın bildirdiğine göre, Hz. Peygamberin Hurmadan yapılmış bir kabı vardı ve geceleyin ihtiyaç duyarsa, seriri (karyola, divan) altına koyduğu bu kabına bevl eder ve onu tekrar karyola altına koyardı. Bir gece yine aynı şekilde ona ihtiyacını giderdi ve kabı karyolası altına koydu. Daha sonra baktığında kapta idrar olmadığını gördü. Kaptaki idrarın nerede olduğunu sorunca, onu Hanımı Ümmü Habibe'nin Habeşistan'dan getirdiği hizmetcisi Bereke'nin içtiğini söylediler. Bunun üzerine Resul-i Ekrem: "Büyük ölçüde kendisini ateşten korudu." buyurdu.

  Beyhaki'de olay aynı şekilde anlatmakla birlikte Rasulullah'ın Bereke'ye şöyle sorduğu nakledilir: " Kaptaki idrar nerede?"
  Bereke buna karşılık: "Onu ben içtim, ey Allah'ın Resulü" diye cevap verir.

  - Bu olayı şu açılardan tahlil edebiliriz:

  a) Olay bir yanılışlık eseri meydana gelmiştir.

  b) Hz. Peygamber, kimseye idrarını içmesini emretmemiştir, eğer böyle olsaydı bu türden pek çok olaya şahit olunurdu.

  c) Sahihu'l- Buhari, Kitabu'l- Eşribe, bab 15' te yer aldığına göre bevl içmek haramdır. Ayrıca idrardan kaçınmamak, kabir azabına sebep olur (İbni Mace, Tahare, 26; Buhari Cenaiz, 88; Müsned, V, 88).

  d) Hz. Peygamber'in, İdrar içildikten sonra; söyledikleri konusunda tartışma vardır. Olay Tabarani'nin el- Mu'cemu'l- Kebir'inde ve Beyhakinin Sünenü'l Kübra'sında yer alır. Doç. Dr. Nuri Topaloğlu "Hz. Peygamber'in Zatı ve Eşyası ile Teberrük Meselesi" adlı makalesinde, olay üzerine Peygamberin azı dişleri görününceye kadar güldüğünü ve "Bundan sonra asla karın ağrısı duymayacaksın" dediğini kaynaklardan naklettikten sonra, bu tür bir sözün uydurma olduğu kanaatini ızhar eder. Fakat bu sözün uydurma olduğuna dair hadisle ilgili bir açıklamada bulunmaz.(Bkz. A.g.m., Hadis Tetkikleri Dergisi, İstanbul, 2003, s. 71-95; ayrıca konunun yer aldığı kaynaklar için bkz.)

  e) Bize göre Hz. Peygamberin Bereke'ye gülmesi; onun idrar içmesini doğru bulup tasvip etmesi anlamı taşımaz. Bizler de zaman zaman yapılmaması gereken şeyleri duyarız ve güleriz. Bildiğimiz bir fıkraya göre; Nasreddin Hoca gözü ağrıyan birine "gözüne katran sür" demiş, adam dediğini yapınca kör olmuş. Hocaya: "Dediğini yaptım, kör oldum" deyince Hoca: "Ne bileyim ben, elim
  çatlamıştı, katran sürünce iyileşti, sen de gözüne katran sürünce iyileşeceğini sandım" cevabını vermiş. Biz bu fıkrada adamın kör olmasına gülmediğimiz gibi; Hz. Peygamber de Bereke'nin idrar içmesini doğru bulduğu için gülmemektedir.

  f) Hz. Peygamberin Bereke hakkındaki sözleri, ise bu olayı bahane edip iyi bir kimse olduğunu belirtmesi olarak yorumlanabilir ve bu tür yorumun başka benzerleri de vardır.

  g) Konuyla ilgili olarak şu hususları da hatırlatmamız uyun olacaktır kanaatindeyim: Tarihte idrar, kumaş boyama tekniğinde, bazı yiyeceklerin terbiye edilmesinde, halı boyama alanında ve tedavide kullanılmıştır. Cahiliye döneminde de idrarın tedavi gayesiyle kullanıldığı kanaatindeyiz. Tecrid-i Sarih'in birinci cildinde 174 no'lu hadisin şerhinde, kısa da olsa bu konuya yer verilmiştir. Ayrıca, bu konuda aşağıda künyesi verilen esere müracaat edilmesi bize önemli bir katkı sağlayacak ve ufuk açacaktır: Carmen Thomas, Çişteki Mucize , Çev., Leman Çalışkan, AD Yayıncılık, İstanbul, 1995.

  Doç. Dr. Murat Sarıcık  Paylaş
  Bazı sahabelerin Peygamberimizin idrarını içtiği söyleniyor. Doğru mu? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Medine döneminde, yanlışlıkla Hz. Peygamberin idrarının içilmesi olayı yaşanmıştır Olay şöyle gerçekleşmiştir: Umeyme binti Rukayka'nın bildirdiğine göre, Hz. Peygamberin Hurmadan yapılmış bir kabı vardı ve geceleyin ihtiyaç duyarsa, seriri (karyola, divan) altına koyduğu bu kabına bevl eder ve onu tekrar karyola altına koyardı. Bir gece yine aynı şekilde ona ihtiyacını giderdi ve kabı karyolası altına koydu. Daha sonra baktığında kapta idrar olmadığını gördü. Kaptaki idrarın nerede olduğunu sorunca, onu Hanımı Ümmü Habibe'nin Habeşistan'dan getirdiği hizmetcisi Bereke'nin içtiğini söylediler. Bunun üzerine Resul-i Ekrem: "Büyük ölçüde kendisini ateşten korudu." buyurdu.

  Asr-ı saadet döneminde böyle bir olay mı olmuş?

  İnanın yeni duyuyorum..!

  Kaynağı nedir acaba?

  Bu tip yazılar genelde ateist sitelerinde olur...peygamberimizin sahabeleri,  peygamber sahabeleri,  peygamperimizin sidigi