Soru ve Cevaplarla İslam ve Siyer Soruları Forumundan Peygamberimizin cennette Hz. Meryemle evlenmesi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Peygamberimizin cennette Hz. Meryemle evlenmesi

  Reklam
  Sebep ve hikmetler dünyasında yaşıyoruz. Burada her şeyin bir sebebi ve hikmeti vardır. Ama ücret ve kudret yeri olan ebedî âlemin kendine has yönleri vardır. Buradaki ölçüler oraya uymadığı gibi, buradaki şartlar ve esaslar da o âleme benzemez.

  Bunun için o âlemi kendi ölçüleri içinde mütalaa etmek lazım. Ancak ebedî âlem hakkında tam bir bilgiye sahip olmamız mümkün değildir. Ancak bazı âyet ve hadislerde bu meseleye esas teşkil edecek işaretler vardır. Biz de bu işaretlerin gösterdiği nisbette biliyoruz.

  Bazı erkekler ebedî olarak Cehenneme girerler. Cennet ehli olan erkekler Cehenneme girenlerin hanımlarını alacaklardır. Meselâ, Firavun’un hanımı Hz. Âsiye gibi. Bu dünyada hiç evlenmemiş kadın ahirette mümin bir erkekle evlendirilecektir. Hz. Meryemin durumu gibi.

  Bunların durumu hadisten öğreniyoruz:

  “Allah, İmran kızı Meryem’i, Firavun’un hanımı Âsiye’yi ve Musa’nın kızkardeşi Gülsüm’ü Cennette bana zevce olarak vermeyi hükmeyledi.”2

  Bu hadis-i şeriflerden anlaşıldığı üzere, Cehennemlik erkeklerin Cennetlik hanımlarını Cenab-ı Hak mü’min erkeklere verecek. Cennetin şartları kendine göre olacağı için orada kıskançlık, haset ve benzeri duygular olmayacaktır. Hiç evlenmeden vefat eden hanımlar için de aynı hususlar geçerlidir.

  1- İbni Mâce Tercümesi, 10: 649.

  Mehmed Paksu Aileye Özel Fetvalar  Paylaş
  Peygamberimizin cennette Hz. Meryemle evlenmesi Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Hazreti Meryem hiç kimse ile evlenmedi çünkü onun evliliği Allahu teala tarafından en sevdiği ile gerçekleşecekti. Temiz fıtrata temiz olan yakışır Cennete onlar nikahlı olacaklardır.hz meryemle ilgili hadis,  hz meryemle ilgili hadisler,  peygamber efendimizin hz.meryemle 00