Soru ve Cevaplarla İslam ve Siyer Soruları Forumundan Peygamberimiz'in (s.a.) kaç tane torunu vardır? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Peygamberimiz'in (s.a.) kaç tane torunu vardır?

  Reklam
  Soru
  Hz Peygamber’in Hz Fatıma dışındaki çocuklarından torunları oldu mu? Bunların isimleri ve akıbetleri ne olmuştur? Hz Fatıma'nın Hz Hasan va Hüseyin dışında çocukları olduğu halde neden Peygamber Efendimizin nesebinin devamı zikredilirken bu torunlarının ismi geçmemektedir?


  Cevap

  Hz Peygamber’in en büyük kızı Zeynep, teyzesinin oğlu Ebul-As’la evlendirilmiş ve bundan Ali ve Ümame adında iki çocuğu olmuştur Ali Mekke fethi sonrası (8/630) küçük yaşta ölmüştür

  Ümame adlı kız çocuğu ise, Hz Fatıma’nın ölümü üzerine önce Hz Ali ile evlenmiş, onun şehit edilmesi üzerine Muğire b Nevfelle nikahlanmıştır Muğire’den Yahya adında bir oğlu olmuşsa da nesli devam etmemiştir

  Hz Peygamber’in ikinci kızı Hz Rukiyye ise, Hz Osmanla evlenmiştir Hicretin ikinci yılında kızamıktan dolayı vefat etmiş, Hz Osman’dan olan oğlu Abdullah da iki yaşında iken vefat etmiştir Böylece Hz Zeynep gibi Hz Rukiyye’nin de nesli devam etmemiştir

  Ümmü Gülsüme gelince; O da ablası Rukiyye’nin ölümü üzerine hicretin üçüncü yılında Hz Osmanla evlendi Hicretin dokuzuncu yılında vefat ettiğinde çocuğu yoktu ve soyu kesilmişti

  Hz Peygamber’in küçük kızı Hz Fatıma’nın sırayla, Hasan, Hüseyin, Ümmü Gülsüm, Zeynep ve Muhassin (Muhsin) adlarında çocukları oldu Bunların hepsi Hz Alidendir Muhassin küçük yaşta vefat etti (1) Fatıma’nın nesli diğer çocuklarıyla devam etti Hz Fatıma’nın Zeynep’ten olan çocukları “Zeynebiler” olarak bilinir

  Hz Fatıma’nın diğer kızı Ümmü Gülsüm ise, Hz Ömer halife iken önce onunla evlendirilmiş, Hz Ömer’den Rukiyye ve Zeyd adlı iki çocuğu olmuş ve çocuklar küçük yaşlarda vefat etmişlerdir

  Hz Ömer, (h23/m644) yılında şehit edilince Ümmü Gülsüm önce amcası oğlu Avn b Cafer’le evlenmiş ve ondan çocuğu olmamıştır Avn’ın ölümü üzerine, kocasının kardeşi Muhammed b Cafer’le evlenmiş ve bundan bir çocuğu olmuştur Muhammed vefat edince de bir diğer kardeşleri olan Abdullah b Cafer’le evlenmiş ve ondan çocuğu olmamıştır(2)

  Soru: Hz Fatıma neslinden söz edilirken, niye Hz Peygamber’in diğer kızlarından olan torunlarından söz edilmez?

  Cevap: Hz Peygamber bir hadis-i şerifinde “her annenin oğlu için kendilerine mensup olacağı bir asabe (baba tarafından akrabalar)vardır Fatıma’nın iki oğlu bundan müstesnadır; çünkü ben onların velisi ve asabesiyim (erkek cihetinden akrabası sayılırım)”(3) buyurmuş ve neslinin Hz Fatıma’nın bu iki oğlundan devam edeceğini belirtmiştir

  Bu açıdan, Hz Peygamber’in diğer kızlarından olan torunları, yalnız birinci nesilde Rasulullah’a nispet edilirler Fakat onun asabeliği, Hz Hasan, Hz Hüseyin ve bu ikisinin nesillerinde devamlıdır Zeynep ve Ümmü Gülsümün çocuklarından olan torunları ise, bu nispete dahil değildir, kendi babalarının nisbesiyle anılırlar ve onların soylarına girerler

  Prof Dr Murat Sarıcık

  Dipnotlar:

  1- Murat Sarıcık, Hz Muhammed’in Çağrısı, Nesil Yayınları, İstanbul 2006, s 55- 56, 202, 206; kaynaklar ve geniş bilgi için bkz İbrahim Sarıçam, Hz Muhammed ve Evrensel Mesajı, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2004, s S 291- 293

  2- Geniş bilgi ve kaynaklar için bkz Murat Sarıcık, Dört Halife Dönemi, I-II, Nesil Yayınları, İstanbul 2002, I, 331- 336

  3- Hakim en- Nisaburi, el- Müstedrek, I- IV, Beyrut, ty III, 164; geniş bilgi için bkz Murat Sarıcık, Osmanlı İmparatorluğunda Nakîbü’l- Eşrâflık Müessesesi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2003, s 10

  Selam ve dua ile


  Paylaş
  Peygamberimiz'in (s.a.) kaç tane torunu vardır? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  payLaşım için tesekkürLer 3. 3
  Allah C.c Razı Olsun,paylaşim Için...

  ıı..gmz Kardeşim Lütfen Yorumlarınızı Kısaltarak Yazmayın.lütfen Dikkat Edelim. 4. 4
  Zuhal doğru söylüyor bir iki harfin kime ne zararı varkı önemli olan anlatmak istediğimizi en iyi şekilde ifade etmekkaç tane peygamber var,  kaç tane peygamber vardır,  kac tane peygamber vardir,  hz hasan ve hüseyin kaç yaşında öldü,  kaç tane peygamberimiz var,  peygamber efendimizin kaç tane eşi var,  peygamber efendimizin kaç çocuğu vardı