Soru ve Cevaplarla İslam ve Siyer Soruları Forumundan Peygamberler hep ayni kavme mi gonderildi? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Peygamberler hep ayni kavme mi gonderildi?

  Reklam

  İlk insan ve peygamber olan Hz Ademden beri 124 bin peygamber gelip geçmiştir. Bunlardan 25 ya da 28 tanesinin adları Kuran'da anılmaktadır ki bu peygamberler genellikle tarihte medeniyetin beşiği olan ortadoğu ve çevresinde yaşamışlardır. Kuran'da anılan peygamberlerin bir kısmı İsrailoğullarına bir kısmıda diğer kavimlere gönderilmiş peygamberlerdir. Geriye kalan diğer peygamberler de dünyanın çeşitli yerlerindeki muhtelif kavimlere gönderilmişlerdir. Bunun en açık delili dünyanın dört bir yanındaki kavimlerin kültürlerinde yer etmiş, tabletlerine işlemiş fakat dejenere olarak günümüze kadar gelebilmiş vahiy kaynaklı hakikatlardır. Buradan da anlaşıldığı gibi 124 bin peygamber dünyanın her tarafında ilahi vahyi tebliğ etmiş fakat bu vahiy hakikatları zamanla dejenerasyona uğramıştır.
  Bilindiği üzere eskiden iletişim imkanları son derece kısıtlı idi. Aralarında bir dağ olan iki kavmin birbirinden haberi olamayabiliyordu. Bu nedenle aynı zamanda ve yakın mekanlarda bile peygamber görevlendiriliyordu. Bu nedenle bir kavme kısa aralıklarla gönderilen peygamberler baba-oğul ya da kardeş olabiliyorlardı. Hz Muhammed'den (s) başka peygamberler sadece kendi kavimlerine gönderilmiştir. Bu durum Kuran'da sık sık ifade edilmiştir.
  "Andolsun ki, vaktiyle Nuh'u da kavmine gönderdik, O, onlara şöyle dedi: 'Ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım.'" 11,25
  "Onlara, kendilerinden öncekilerin; Nuh Kavmi'nin, Âd'in, Semûd'un, İbrahim Kavmi'nin, Medyen Ashabı'nın ve o mü'tefikelerin haberi gelmedi mi? Onların hepsine peygamberleri delillerle gelmişlerdi. Demek ki Allah, onlara zulmetmiş değildi, lâkin onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı." 9,70
  Dolayısıyla iletişim imkanı olmayan bir kavmin insanının diğer kavme gönderilen peygamberden sorumlu olması söz konusu değildir.
  • Peygamber gönderilmemiş ya da fetret devrini yaşamış bir kavme sorumluluk olmadığı da;
  • "Kim doğru yola gelirse sırf kendi iyiliği için gelir. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü çekmez. Biz bir Peygamber göndermedikçe, hiç kimseye azab edecek değiliz." 17:15 Ayetiyle açıkça bildirilmiştir.
  İletişim imkanlarının dünyayı bir kavim durumuna getirdiği bu son zamanda gönderilen peygamber tüm insanlığa gönderilmiştir; "Biz seni ancak bütün insanlara bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler. " 34:28

  İslami Cevap  Paylaş
  Peygamberler hep ayni kavme mi gonderildi? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Peygamber efendimizden önceki tüm peygamberler sadece kendi kavimlerine gönderilmiş ve bir çok yere gönderilmişlerdir. Peygamber efendimiz ise tüm insanlığa gönderilmiştir.peygamberler neden hep aynı coğrafyaya gelmiştir,  en çok peygamber gönderilen kavim,  peygamberler hangi kavimlere gönderildi,  hangi peygamber hangi kavme gelmiştir,  nuh peygamber hangi kavme gönderildi,  peygamberler hangi kavimlere gönderilmiştir,  peygamberler hangi kavimlere gelmiştir