Makale ve Şiirler ve Şiirler Forumundan Cuma günü şiirleri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Cuma günü şiirleri

  Reklam
  Cuma günü şiirleri
  Cuma
  Cuma günü şiirleri bugün günlerden bilirmisin
  cuma gönüllerin huzur bulduğu gündür
  cuma haftanın bittiğini bildirir
  cuma müslümanların bayramıdır
  cuma sen günlerin içerisinde kıymetlisin
  cuma senin uğruna neler feda edilmezki
  cuma kainatın ilk yaratıldığı gündür
  cuma ah keşke sana ulaşabilsem cuma
  Fikret Gürsoy  Cuma
  Bu gün yine cuma aşk perde perde,
  Yar ile hasbıhal bahane cuma
  Eyüp Sultan gelmiş sanki ilerde,
  Günlerin sultanı şahane cuma

  Islat gözyaşınla gönlün solmasın,
  Düşüne vuslatsız aşklar dolmasın,
  Gel secde edelim iblis gülmesin,
  Mevla’yla hasbıhal bahane cuma

  Günahı temizler sevdalı aşklar,
  Yakarış cumada bambaşka başlar,
  Secdeler ihlâsla dökülür yaşlar,
  Veremem yaşımı cihana cuma

  Cumada tebessüm ek barış bitsin,
  Vefasız dünyanın dertleri gitsin,
  Sen gayret etmezsen cuma ne yapsın,
  Götürür belki de yarene cuma

  Micingirt mücrimim aciz biçare,
  Cumasız dimağa, bulunmaz çare,
  Duaya bürünüp yalvarsak yâre,
  Ne mutlu günahsız varana cuma  Ömer Ekinci Micingirt

  Bu şiirin hikayesi:

  Ebû Hüreyre -radıyallahu anh-dan rivâyet olunduğuna göre Resûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-Efendimiz Hazretleri buyurmuşlardır ki:
  'Cum'a gününde bir saat vardır Allah'ın kullarından bir müslim namazda ve kıyamda iken Allah Teâlâ'dan niyâz ile bir şey isteyip duâsı o saate tesadüf ederse Allah teâlâ Hazretleri o kimsenin dileğini verir' Böyle buyurduktan sonra mübarek küçük parmağının ucuna işaret buyurdu (11)

  Cum'a gününün içindeki saat, küçük parmağına nisbetle parmağın ufak ucu ne kadar ise, güne nis-betle o kadar az bir müddetdir ki o saat içinde her halde duâ müstecâb olur demektir

  Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Hazretleri:

  - 'Cum'a günü, ibâdet ve ezkâr ile mü'minle-rin kalbi mesrûr olacak bir bayram günüdür' (12) buyurmuşlardır
  -'Size bir sûre haber vereyim mi ki, azameti semâ ile arz arasını doldurmuş, onu yetmişbin melek teşyî' etmiştir? O sûre Kehf süresidir Kim cum'a günü bu sûreyi okursa Allah onu öteki cum'aya kadar bu sûre ile mağfiret eder, sonunda üç gün de ziyâdesi vardır Ve semâya ulaşan bir nûr verilir ve Deccal'in fitnesinden muhafaza edilir Yatacağı vakit bu sûrenin sonundan beş âyet okuyan hıfz olunur ve gecenin istediği vaktinde kaldırılır' (13)
  'Ey Rabbim! Perşembe günü ümmetimin erkenden yaptığı işleri bereketli kıl' (14)
  Hadîsin şerhinde deniliyor ki, bugünün evvelinde bir ihtiyacını tedarik etmek, nikâh akdetmek ve bunun gibi mühim işler sünnettir
  'Cum'a gününde; Yani perşembeyi cumaya bağlayan gece iki rek'at namaz kılıp Fâtiha'dan sonra onbir defa Zilzâl Sûresini okuyan kimseyi Allah Teâlâ kabir azâbından ve kıyâmet korkularından emin kılar ' (15)
  'Şu duâ ile cum'a günü herhangi bir saatte dua edilirse sâhibine muhakkak icâbet olunur' (16)
  'Cum'a gününde bir saat vardır, mü'min bir kul namazda duâ ederken Allah 'dan bir şey ister ve o saate denk gelirse Allah muhakkak ona icâbet eder Ashab-ı kirâm: 'Bu saat hangi saatdir yâ Resûlellah' dediklerinde: 'İkindi namazı ile güneş batması arasındaki vakittir' buyurdular
  (11) bk el-Ezkâr, 80; Buharî, Deavât, 61
  (12) el-Câmi'u's-Sağîr
  (13) bk Tuhfetü'z-zâkirîn, 269
  (14) Tirmizî, Ticâret, 41
  (15) Râmûzü'l-ehâdîs, 427 (Deylemî'den)
  (16) el-Cami'u's-Sağîr
  (17) Buharî, Deavât, 61


  Cumanız Mübarek Olsun
  Rabbim Cumalarımızı En Verimli Şekilde Geçirebilmeyi Nasib Etsin


  MALAZGİRT TE BİR CUMA SABAHI

  Bir anda semaya kalktı eller
  Malazgirt’te bir Cuma sabahı
  Sıdk ile Kur’an okur hem diller
  Malazgirt’te bir Cuma sabahı

  Dört bir yandan sesler yükseldi
  Hücum emri Ahlat’tan verildi
  Şimşekler çaktı, gök gürledi
  Malazgirt’te bir Cuma sabahı

  Vurdu kılıçlar, inledi gökler
  İslâma hizmette yine Türkler
  Zafer aşkıyla doldu yürekler
  Malazgirt’te bir Cuma sabahı

  Melekler doldurdu gök ve yeri
  Kapandı artık Bizans defteri
  Erenler haykırıp geçti ileri
  Malazgirt’te bir Cuma sabahı


  Ahmet Alptekin

  Cuma Bayramı
  Şafak vakti nurlu mürekkep,
  Not yazmak için avucuma,
  Gözlerim açık olmalı hep,
  Bugün hafta bayramı cuma

  Temizlik, koku, ayna, tarak
  Bakım gerekir pabucuma,
  Zerafet almalı tartarak,
  Bugün hafta bayramı cuma

  Yedim içtim hafta boyunca,
  Göz attım fakire borcuma
  Şenlenirim ezan duyunca
  Bugün hafta bayramı cuma

  Selamı doldurdum koynuma,
  Kapı açtım gönül burcuma
  Hatır sormak borçtur boynuma,
  Bugün hafta bayramı cuma

  Katı kalbim bugün yumuşak,
  Anlayış sürdüm gözucuma,
  Yediyüz verecek tek başak,
  Bugün hafta bayramı cuma

  Dağlar gibi yığıldı günahım
  Tevbe ettim her bir suçuma
  Müminleri affet Allah'ım!
  Bugün hafta bayramı cuma  Ekrem Şama
  Cuma Günü
  Soruyorum ey insanlar
  Bilen ancak beni anlar
  Neden cuma? Müslümanlar
  Öğrenelim cuma günü

  Anlatayım bunu size
  Borç oldu bu boynumuza
  İlk gelen söz aklımıza
  Mubareksin cuma günü

  Yaratıldı ins çamurdan
  Ruhu temiz olan nurdan
  Yoklar geldi ogün vardan
  Yaratıldık cuma günü

  Yalnız olan birtek Allah
  Adem(as) ister eş ve nikah
  Havva annem oldu mübah
  Evlendiler cuma günü

  Yeyin için cennet gezin
  Hak'dan geldi ogün izin
  Birşey hariç hepsi sizin
  Verdi cennet cuma günü

  Helâk olur ona uyan
  İblis düşman gizli ayan
  Nasıloldu kandı insan?
  Kovuldular cuma günü

  Pişman oldu Adem(as) pişman
  Seviniyor ogün düşman
  Aman eyle rabb'ım aman
  Dua etti cuma günü

  Gördü pişman olduğunu
  Günden güne solduğunu
  Affeyledi rabb'ım onu
  Bağışladı cuma günü

  Düşmanındır şeytan senin
  Çıkın ordan yere inin
  Yalnız beni dost edinin
  Dünyadalar cuma günü

  Ayrı düştü birbirinden
  Yaş dinmedi gözlerinden
  Çok yakardı çoook derinden
  Haber geldi cuma günü

  Kabul etti duasını
  Ve dindirdi bu yasını
  Verdi tekrar karısını
  Kavuştular cuma günü

  Adem(as) babam vefaat etti
  Onun için sınav bitti
  Haktan geldi hakka gitti
  Rahmet buldu cuma günü

  Yarattın sen bizi yoktan
  Bilsin herkes geldik hak'dan
  Yazılmıştır kader çokdan
  Müslümanın cuma günü

  Hayır işe ol vesile
  Efendimiz kurdu aile
  Haticetül kübra ile
  Nikah kıydı cuma günü

  Kendine has var namazı
  Red olunmaz kul niyazı
  Düşünürüm bazı bazı
  Çok başkadır cuma günü

  İçinde var gizli bir an
  Kurtuluyor onu bulan
  Vadediyor bunu Rahman
  Sen nimetsin cuma günü

  Müslümanın tek adresi
  Kur-an'ımda var suresi
  Kıyametin yok çaresi
  Kopacaktır cuma günü

  Cuma günü faziletli
  İnsan ogün çok kısmetli
  İblis işte bundan dertli
  Hikmetlisin cuma günü

  Ogün ölen şehit olur
  Karşılığı Hak'dan bulur
  Tek şartı var mü'min ölür
  Nasip eyle cuma günü

  Kuvetlendir imanımı
  Cuma günü al canımı
  Sağ yandan ver kitabımı
  Mahşerdede cuma günü

  Cennet ehli olanlardan
  Seni seyre dalanlardan
  Bu rütbeyi alanlardan
  Eyle bizi cuma günü

  Kimse orda kalmaz zorda
  Kuruluyor pazar orda
  Ne dilersen hepsi burda
  Cennetinde cuma günü

  Cuma kadrin bilemedim
  Sana layık olamadım
  Sevabını alamadım
  Pişmanım ben cuma günü
  Servet Erbaş

  SON BİR KEZYlLBAŞINI KUTLAMAYIN
  Az önce Cuma namazında
  yüce ALLAH ın huzurundaydım
  diğer insanlarla huzurda
  saf,saf sıradaydım
  anlım secdede
  dilimle duadaydım

  İmam çıktı hutbeye
  bugünkü Cuma vaazını vermeye
  yılbaşı müslüman adeti değildir dedi
  bunun dinimizce yasak olduğunu tembihledi

  Bir guruba benzemeye çalışan
  onlar gibidir diyor hadisi şerif
  buna başka nasıl yapılabilirki tarif

  Yılbaşını kutlamayın
  sarhoşluklara dalıp
  gerçek dünyayı unutmayın

  Artık benden bukadar
  ben görevimi yaptım
  bildiğimi bildirdim
  bilmeyeni bilgilendirdim
  gerisi size kalmış
  ibret alıp yolunu doğrultana kalmış


  Hasan Beyan

  Erzurum da Cuma
  Yüksek minarelerden şakır bülbül sesleri
  İnsanların gönüllerinde açar hakkın gülleri
  Kalplere açılır hakkın hakikat sırları
  Erzurum da bir hoş olur dadaş Cuma günleri

  Müezzinler yanık sesleriyle sala veriyor
  Gönül sultanların şimdi hakka varıyor
  İmamların minberden irşat ediyor
  Erzurum da bir hoş olur dadaş Cuma günleri

  Sanki bayramdır bir telaş kaplar
  Sala ile birlikte abdestler başlar
  Camiler tıklım tıklım dolmaya başlar
  Erzurum da bir hoş olur dadaş Cuma günleri

  Horasan ereni Cuma özlemiyle yanıp tutuşur
  Elbet o güzel cemaat la bir gün buluşur
  Hep gönül birliği ile imamla secdeye varılır
  Erzurum da bir hoş olur dadaş Cuma günleri


  Halil Çolak  Paylaş
  Cuma günü şiirleri Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Cuma günü ile ilgili şiirler hem bugünün anlam ve önemini farklı bir edebi şekliyle anlatmak hem de bugünün önemini anlatmak için ve sevdiklerimizle bir mesajla dahi olsak göndererek bir cümle bile olsa etkilenecekleri bir mesaj almalarını sağlayabiliriz.cuma günü şiirleri,  cuma şiirleri