Makale ve Şiirler ve Şiirler Forumundan Edebiyatta lale Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Edebiyatta lale

  Reklam
  Ey Peri Cihana Sen Gibi Dilber

  Ey peri cihana sen gibi dilber
  Ne geldi ne gelir ne gelse gerek
  La'lin gibi Lokman tiryak-ı ekber
  Ne buldu ne bulur ne bulsa gerek

  Cefaya başladı kadd-i mevzunum
  Ta arşa dek çıktı ah-ı derunum
  Böyle giderse bu çeşm-i pürhunum
  Ne güldü ne güler ne gülse gerek

  Ey alem-i hüsnün sahip-kıranı
  Öldür kelp rakibi verme emanı
  Öldürmezsen kendi elinle anı
  Ne öldü ne ölür ne ölse gerek

  Bunca dem akarken gözümden yaşlar
  Vaad etmiş iken silmeğe dilber
  Ahdine durmadı ol peri-peyker
  Ne sildi ne siler ne silse gerek

  Gevheri güzeller gitti yabana
  Lale gibi çıktı ol mah meydana
  Bu cihana benim gibi merdane
  Ne geldi ne gelir ne gelse gerek

  Gevheri  Paylaş
  Edebiyatta lale Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Şehriyara buldı alem devletinde itidal
  Lalelerle geldi bağa başka bir hüsnü cemal
  Ruz-ü şeb kılmak da gülşen lutf-ı teşrifin hayal
  Lale faslı iyd hengamı bahar eyyamıdır

  Nedim
 3. 3

  Laleli Lalelim
  Lalelide oturur
  Laleli, lale olur lalelimden
  Laleliden gecilir
  Lalelimden gecilmez!
  Orhan Murat Arıburnu
 4. 4

  Bana Kara Diyen Dilber

  Bana 'kara' diyen dilber
  Gözlerin kara değil mi
  Yüzünü sevdiren gelin
  Kaşların kara değil mi

  Boyun uzun belin ince
  Yanakların olmuş konca
  Salıverirsin kolunca
  Beliğin ince değil mi

  Utanırım akar terim
  Güzellikte yok benzerin
  En sevgili makbul yerin
  Saçların kara değil mi

  Beni 'kara' diye yerme
  Mevlam yaratmış hor görme
  Ala göze siyah sürme
  Çekilir kara değil mi

  Hind'den Yemen'den çekilir
  Gelir Bağdad'a dökülür
  Türlü taama ekilir
  Biber de kara değil mi

  Göllere konan kuğunun
  Kanadı beyaz çoğunun
  Çöldeki Arap beyinin
  Çadırı kara değil mi

  İller de konup göçerler
  Lale sümbül biçerler
  Ağalar beyler içerler
  Kahve de kara değil mi

  Evlerinde sular akar
  Güzelleri göze bakar
  Hublar yanağına sokar
  Sümbül de kara değil mi

  Karac'oğlan der maşallah
  Bir gün görürüm inşallah
  Kara donludur Beytullah
  Örtüsü kara değil mi

  Karacaoğlan
 5. 5


  Lale ve Sanat

  Lale, asırlar boyunca Türk Sanatı’nda önemli yer tutmuştur. Selçuklular zamanından başlayarak lale, Anadolu Türk Sanatı’nın önemli bir elemanı olmuştur. Bugün başta İstanbul olmak üzere pek çok anıtsal bina ve sanat eseri lale figürleriyle süslüdür. Bunlara verilebilecek bazı örnekler; Topkapı Sarayı’nda III. Ahmet zamanı yapılan Yemiş Odası’nın duvarları, özellikle 16. yüzyıl dönemine tarihlenen pek çok camiyi süsleyen çiniler, kalem işleri, cam eserler ve tezhiplerdir. İstanbul Rüstem Paşa Camii, Üsküdar Atik Valide Camii, Sokullu Camii lale motifli çinilerle bezelidir. Yine İstanbul’da başta Tophane olmak üzere, 18. yy başında yapılan meydan çeşmelerinde de lale motiflerine rastlanır. Lale, ebru sanatında da her zaman sevilen bir çiçek olmuştur. Minyatür de lalenin sıklıkla karşımıza çıktığı bir güzel sanat dalıdır. Levni’nin pek çok eseri laleleri gösterir. 6. 6

  Lale Sözlüğü

  Laledan-Lale vazosu
  Lalefam-Lale renkli
  Lalegun-Lale renkli
  Lalegül-Türk Müziği’nde bir makam, kadın ismi
  Lalehadd-Lale yanaklı
  Laleli-İstanbul da bir semt
  Lalelik-Lale vazosu
  Lalename-Lale için yazılan risale
  Lalereng-Lale renkli
  Laleruh-Lale yanaklı, Bir Türk Müziği makamı
  Laleveş-Lale gibi
  Lalezar-Lale bahçesi
  Lalezari-Lale bahçesi sahibi
 7. 7
  hepsi çok güzel.. emeginize saglık... 8. 8
  Çok güzel bir paylaşım
  Teşekkürlerlale had ne demek,  lale had nedir,  lale-had,  edebiyatta lale,  lale had,  lale-had nedir,  edebiyat lale