İslam Dini ve İman Bölümü ve Şeytan Forumundan Şeytandan ve hilelerinden, hidayet ve ilim yoluyla kurtuluşa dair bazı örnekler: Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Şeytandan ve hilelerinden, hidayet ve ilim yoluyla kurtuluşa dair bazı örnekler:

  Reklam
  Şeytandan ve hilelerinden, hidayet ve ilim yoluyla kurtuluşa dair bazı örnekler:

  a) Geçmiş Ümmetlerinden Bersıs ismindeki bir zat yıllarca Allah’a ibadet ediyor ve evliyaullah’ın büyüklerinden oluyor. Öyle ki değil kendisi, müridleri havada uçuyor. Suda ise yürüyorlardı. Sonra şeytan ona mürid olup, yemeden içmeden kesildi, gece gündüz ibadet ederek, kendini ona beğendirdi. Onun şeytan olduğunu bilmeyen Bersıs, ona imrendi, o da Bersise, “Benim gibi olabilmen için, evvela ya zina edecek, ya adam öldürecek, ya şarap içecek, sonra da tevbe edeceksin” ve bunun başka yolu olmadığını söyledi.

  Bersıs da, bunlardan en küçük günahın içki içmek olduğunu zannetti ve onunla beraber bir kadının evinde içki içmeye gittiler. Bersıs içince sarhoş oldu, şeytanın teşvikiyle o kadınla zina da etti, sonra da şeytan ona dedi ki: “Sen ne yaptın? Yarın bu iş duyulursa, senin bütün kariyerin silinir. Sen mahvolursun, iyisi mi bu kadını öldür ve bu gece bahçeye göm, bu işten böylece kurtul. Çünki senden kimse şüphe etmez.” Ve sarhoş kafa ile Bersıs’a onu öldürttü ve gömdürdü.

  Nihayet Bersıs yakalandı, idamına hükmedildi, o ana kadar ortaya çıkmayan şeytan idama giderken Bersıs’a “Ellerin bağlı, ama boynunla bana bir işaret edersen, seni ben kurtarırım” dedi. Ve son anda başıyla ondan yardım isteyerek imanını da kaybetti. (Mev’izaya dair eserlere bkz.)

  Dikkat: İnsanoğlunun şeytanla cebelleşeceği en mühim ve en son nokta, kişinin son nefesidir. Şeytan o anda en sevdiğimiz kimse suretine girerek ve o anda en çok ihtiyacımız olan şey ne ise (mesela bir bardak su mudur) onunla karşımıza dikilerek, imanımızı çalmaya çalışacaktır.
  Cenab-ı Hak hepimize hüsn-i hatime nasip eylesin! Amin...

  b) Abdulkadir Geylani hazretleri müridleri ile bir Ramazan’da hacca niyet etmişler, Bağdat’tan yola çıkmışlardı. Yolda çok susadılar, şeytan üzerlerine ışıklar saçan bir köşk kurdu ve oradan,

  “Yâ abdî Abdulkadir! Eftır, kad halaltü lekümü’l-iftaar” diye seslendi. Yani: Ey kulum Abdulkadir! Orucunu boz, çünki ben sana iftarı helal kıldım, dedi. Bütün müridleri bu hitabı duydular ve üstazımıza, bize bu ne büyük İlahi lûtuf diye bayram etmeye kalkıştılar. Ama murakabe halindeki Abdulkadir Geylani hazretleri,

  “Def ol, ey mel’un!” diye bağırdı. Şeytan bu defa yanlarına indi ve,

  “Ya Abdelkadir! Bundan daha küçük hilelerimle ne veli kulları kandırdım, sen Allah’ın ne büyük kulusun!” diyerek bu sefer de onu gururla, varlıkla, yıkmak istedi. Abdulkadir Geylani hazretleri yine,

  “Def ol!” diye buyurdu.

  Abdulkadir Geylani hazretleri’nin bütün müridleri ve talebeleri dehşet içinde üstazlarına,

  “Aman Efendim! Bunun şeytan olduğunu nereden, nasıl bildiniz?” dediler. Abdulkadir Geylani Hazretleri de,

  “Üç ilimle bildim!” buyurdu.

  I. Fıkıh ilmi ile: Zira ilm-i fıkha göre ölmek tehklikesi geçirmeyene, dinimiz orucunu bozmaya izin vermiyor. Biz daha yürüyebiliyorduk.

  II. Tevhid ve Akaid ilmi ile: Çünki Hz. Allah tevhid ilmine göre mekândan münezehtir. Onun sesi herhangi bir taraftan-bir cihetten duyulmaz, bütün vucud nur kesilir ve her cihetten birden duyulur. Halbuki biz bu mel’unun sesini yukardan duyuyorduk.

  III. Tasavvuf ilmi ile: Bize vesvese verip, bizi kandırıp, orucumuzu ifsad edemeyince, bu defa da: “Sen büyük bir velisin!” diyerek bizi gurura, kibre, sevk ederek, devirmek istedi. İşte bunu da tasavvuf ilmi ile bildim ve onu ebediyen tard eyledim, buyurdu.
  ***

  EY TASAVVUF ERBABI GEÇİNENLER!

  Bu hadiseden anlaşılıyor ki, o mel’un şeytanın şerrinden kurtulabilmek için, evvela Allah’ın kuluna hidayeti, sonra da hem fıkıh ilmi, hem akaid ilmi hem de tasavvuf ilmi gerekiyor.

  Yarınki günde şeytan şöyle deyip sıyrılmak isteyecek ve hiç bir avenesinin azabına ortak olmayacaktır.

  “(Hesapları görülüp) iş bitirilince, şeytan diyecek ki: ‚Şüphesiz Allah size gerçek olanı vadetti, ben de size vadettim ama, size yalancı çıktım. Zaten benim size karşı bir gücüm yoktu. Ben, sadece sizi (inkara) çağırdım, siz de benim davetime hemen koştunuz. O halde beni yermeyin/kınamayın, kendinizi yerin. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz! Kuşkusuz daha önce ben, beni (Allah'a) ortak koşmanızı reddettim…“ diyecektir. (İbrahim suresi, 22)

  Ve ondan sonra herkes kendi istikametine, cehennem derekelerine doğru yol alacaktır...

  Bugün şeytanın elinde oyuncak olan ve şeytanın askeri haline gelenler için de Cenab-ı Hak İsra suresi 64. ayette, “Hem onlardan gücünün yettiği kimseleri davetinle şaşırt; süvarilerinle, yayalarınla onları yaygaraya boğ; mallarına, evlatlarına ortak ol, kendilerine vaadlerde bulun. Fakat şeytan, insanlara, bir aldanıştan başka ne va’dedebilir ki?” buyuruyor.

  İsra suresi 65. ayette ise, “Şurası muhakkak ki, benim (muhlas, ihlasa erdirilmiş) kullarım üzerinde senin hiçbir saltanatın/ağırlığın olmayacaktır. Koruyucu olarak ise (onlara) Rabbın yeter!” buyurdu

  Rabbim bizleri, tagutu inkâr edip zatına kâmil manada iman ederek kopması imkansız urvetu’l-vuskaya tutunan ve böylece cennet ve Cemal-i ilahiye nail olan kulları zümresine ilhak eylesin. Amin…  Paylaş
  Şeytandan ve hilelerinden, hidayet ve ilim yoluyla kurtuluşa dair bazı örnekler: Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Şeytanın bir çok hilesi bulunmaktadır. Bunu Allahu teala ona emrederek peygamber efendimiz ve ashabı kirama giderek hepsini anlatmıştır. Bunları bilen buna göre hareketlerini düzeltir.hidayet ilim,  zina ile ,  ilim ile hidayet,  ilimyoluiledefine