İslam Dini ve İman Bölümü ve Şeytan Forumundan Şeytanın Tuzakları - Şeytan İnsanı Nasıl Kandırır - Şeytana Uymak - Şeytanın Kışkırtması Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Şeytanın Tuzakları - Şeytan İnsanı Nasıl Kandırır - Şeytana Uymak - Şeytanın Kışkırtması

  Reklam
  Şeytanın Tuzakları - Şeytan İnsanı Nasıl Kandırır - Şeytana Uymak - Şeytanın Kışkırtması

  Kim olursa olsun, her insanın sonsuz bir azap çekmesini isteyen, bütün varlığını buna adamış olan, son derece tehlikeli bir varlık var...

  Bu varlık tarihin her aşamasında insanın düşmanı oldu. Yaşamış ve ölmüş milyarlarca insanı ateşin içine çekti ve halen çekmeyi amaçlıyor. Onun için genç, yaşlı, kadın, erkek, devlet başkanı veya dilenci fark etmiyor. Her insan onun hedefi...

  Bu sinsi varlık, insanın apaçık düşmanı olan “şeytan”dır.

  Siz bu yazıyı okurken sizi gözleyen, sizinle ilgili planlar yapan ve sizi Allah’ın dosdoğru yolundan alıkoymak isteyen önemli bir düşmanınız var. Bu düşmanın tek arzusu, olabildiği kadar çok insanı kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek... Hangi sebeple olursa olsun, onu takip edenlerin sonu hiç değişmiyor. Bu son Kuran’da şöyle haber verilir:

  "Ona yazılmıştır: "Kim onu veli edinirse, şüphesiz o (şeytan) onu şaşırtıp-saptırır ve onu çılgın ateşin azabına yöneltir." (Hac Suresi, 4)

  Şeytan var gücüyle insanları Allah’ın yolundan saptırmak için çalışır. Bu nedenle, kullandığı taktiklerin iyi bilinmesi büyük önem taşımaktadır. Böylelikle müminler, Allah’ın izniyle kendileri üzerinde etkisi olmayan şeytanın hilelerini daha çabuk fark edip, onun zayıf düzenini daha etkili bir şekilde bozabilirler.

  Şeytan İnsana Nasıl Yaklaşır
  Şeytan, Allah’ın emrine uymayarak (Allah’ı tenzih ederiz) Hz. Adem’e secde etmediği için Allah'ın huzurundan kovulmuştur. Allah'ın huzurundan ayrılmadan önce, insanları da kendisi gibi saptırmak için Allah'tan süre istemiş ve Allah da ona kıyamet gününe kadar süre tanımıştır. (Araf Suresi, 11-18).

  Şeytanın uygulayacağı yaklaşma taktiği her insana göre değişir. Her insanı en zayıf noktasından yakalamayı amaçlar. Allah’ın kendisine verdiği süreli izin ile şeytanın insanlara nasıl yaklaşacağı bir Kuran ayetinde şöyle bildirilir:

  ”Dedi ki: "Madem öyle, beni azdırdığından dolayı onları (insanları saptırmak) için mutlaka Senin dosdoğru yolunda (pusu kurup) oturacağım. Sonra muhakkak önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın." (Araf Suresi, 16-17)

  Şeytan İnsanlara Ne Tür Tuzaklar Kurar
  * Temiz Kalplisin Diyerek Kandırır:

  Şeytan müminlere ve Kuran ahlakından uzak yaşayan insanlara birbirinden farklı tuzaklar kurar. Örneğin, din ahlakından uzak yaşayan bir kimseye, temiz kalpli biri olduğu telkini vererek, güzel ahlakı yaşamamasını ve daha da uzaklaşmasını sağlar. Onu tamamen dünya hayatına yönelterek ona Allah'a hesap vereceği günü unutturur ve bunun gibi vesilelerle onu ömür boyu din ahlakından uzak tutmayı amaçlar. Allah bu aldatmacalara inanan insanların ahirette düşecekleri durumu Kuran’da şöyle bildirir:

  “Şeytan onları sarıp-kuşatmıştır; böylelikle onlara Allah'ın zikrini unutturmuştur. İşte onlar, şeytanın fırkasıdır. Dikkat edin; şüphesiz şeytanın fırkası, hüsrana uğrayanların ta kendileridir.” (Mücadele Suresi, 19)

  * Kötü Ahlaka Kılıf Buldurarak:

  Şeytan, Allah’ın rızasını kazanmayı amaçlayan müminlere karşı da farklı tuzaklar hazırlamaya çalışır. Örneğin, müminlerin ihlasla ibadet etmelerini engellemek için, samimiyetle yaptıkları her işe engel olmayı amaçlar. Tüm gücüyle, inananların din ahlakının gereklerinden küçük küçük de olsa tavizler vermesi için çaba harcar. Kibir, bencillik, unutkanlık, dikkatsizlik, kendini yeterli görme, öfke ve gurur gibi nefsin yatkın olduğu konuları çeşitli kılıflara sokarak mümine uygulatmaya çabalar.

  * Sapkın Davranışları Süslü ve Çekici Gösterir:

  Geleneklerle bozulan, gerçek Kuran ahlakından tamamen kopuk olan ve Kuran’da "ataların dini" olarak adlandırılan batıl inançlar; Budizm, Karma felsefesi gibi insanların kendi kurallarıyla oluşturduğu sözde inanç sistemleri ve Kuran’da haram kılınan (eşcinsellik, zina, faiz vb) her türlü sosyal ve toplumsal olayın meşru kabul edilmesi sapkın davranışlar arasındadır. Şeytan bu sapkınlıkları, "modernlik, çağın gerekleri veya gelenekler” gibi bahanelerle süsler. Şeytanın bu hilesi bir ayette şu şekilde bildirilmiştir:

  “...Şeytan onlara yaptıklarını süslemiştir, böylece onları (doğru) yoldan alıkoymuştur; bundan dolayı onlar hidayet bulmuyorlar.” (Neml Suresi, 24)


  Şeytanın Sinsi Oyunları
  * Büyüklük Telkini Vermeye Çalışır:

  Şeytan, kendisi gibi tüm insanların da Allah'a karşı itaatsiz ve kibirli olmasını ister (Allah’ı tenzih ederiz). İnsana sürekli olarak kötü ahlak göstermesini, Allah'ın hoşnut olmayacağı her türlü tavrı uygulamasını emreder; O'nun gücünün ve büyüklüğünün gereği gibi takdir edilmesini engellemeye çalışır. Allah Kuran'da bu tehlikeyi şöyle haber vermiştir:

  “Ey insanlar, yeryüzünde olan şeyleri helal ve temiz olarak yiyin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Gerçekte o, sizin için apaçık bir düşmandır. O, size yalnızca, kötülüğü, çirkin-hayasızlığı ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder.” (Bakara Suresi, 168-169)

  Şeytanın uyguladığı en sinsi oyun, insanları Allah’ın adını kullanarak kandırmasıdır. Bu yöntemle, Allah'ın razı olmadığı hareketlerin din adına yapılmasını telkin eder. Konu ile ilgili bir Kuran ayeti şöyledir:

  ”Ey insanlar, hiç şüphesiz Allah'ın va'di haktır; öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın ve aldatıcı(lar) da, sizi Allah ile (Allah'ın adını kullanarak) aldatmasın. Gerçek şu ki, şeytan sizin düşmanınızdır, öyleyse siz de onu düşman edinin. O, kendi grubunu, ancak çılgınca yanan ateşin halkından olmaya çağırır. (Fatır Suresi, 5-6)

  * Allah Affeder Diye Aldatmaya Çalışır:

  Şeytanın insanı Allah'ın adıyla aldatmasının bir başka yolu da, Allah'ın affediciliğini öne sürerek insanı günah işlemeye teşvik etmesidir. Bir insan, "nasıl olsa Allah affeder" diyerek bile bile günah işlemeye başlarsa, Allah korkusunu yitirebilir. Kuran'da, "yakında bağışlanacağız" diyerek bile bile günah işleyen insanlar (Araf Suresi, 169) bildirilirken, şeytanın insanı Allah adıyla aldatışının bir örneği haber verilir.

  * İnsanların Arasına Kin ve Düşmanlık Sokar:

  Dünya var olduğundan beri süregelen tüm savaşlardan, kavgalardan en sıradan gibi görünen tartışmalara kadar her türlü düşmanlığın arkasında "şeytanın kışkırtmaları" vardır. Kuran ahlakının getirdiği merhamet, adalet, barış ve hoşgörü gibi yüksek değerlerden uzak yaşayan inkarcıların, birbirlerine karşı kin ve düşmanlık beslemeleri son derece doğaldır. Ancak şeytan başka taktikler uygulayarak müminlerin arasına da kin ve nefret sokmaya çalışır. Bu şekilde onları zayıflatabileceğini ve bozulmaya uğratabileceğini zanneder. Allah bu tehlikeye karşı müminleri uyarmış ve çözüm yollarını göstermiştir. Bir ayette şöyle buyrulmaktadır:

  ”Kullarıma, sözün en güzel olanını söylemelerini söyle. Çünkü şeytan aralarını açıp bozmaktadır. Şüphesiz şeytan insanın açıkça bir düşmanıdır.” (İsra Suresi, 53)

  Şeytan başka bir yöntem olarak, insanlara uzun vadeli planlar yaptırıp, bunlarla kafalarını meşgul ettirmeye çalışır. Veya insanları günlük işlere boğarak ve çeşitli bahaneler öne sürdürterek Allah'ı anmalarına engel olur. Ancak tabi ki, Allah'a teslim olmuş, sabah akşam O'nu zikreden, yeryüzündeki her olayın Yüce Rabbimiz’in kontrolünde olduğunu bilen ve ihlasla Rabbimiz’e yönelen müminlerin karşısında şeytanın bu zayıf hilelerinin bir etkisi olmaz. Bu durum Kuran’da şöyle bildirilir:

  “(Şeytan) Dedi ki: "Rabbim, beni kışkırttığın şeye karşılık, andolsun, ben de yeryüzünde onlara, (Sana başkaldırmayı ve dünya tutkularını) süsleyip-çekici göstereceğim ve onların tümünü mutlaka kışkırtıp-saptıracağım. Ancak onlardan muhlis olan kulların müstesna."” (Hicr Suresi, 39-40)  İlmi Mercek Dergisi  Paylaş
  Şeytanın Tuzakları - Şeytan İnsanı Nasıl Kandırır - Şeytana Uymak - Şeytanın Kışkırtması Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Şeytan ilk insan yaratıldığı günden itibaren kin ve hasetle dolu insanı saptırmaya devam etmektedir. Bir çok hilesi bulunmaktadır fakat bu hilelerini sezdirmeden insanın kendi düşüncesiymiş gibi kanına girerek yerleştirmeye çalışır mümin olanlar ise hemen fark eder ve ona göre davranır. 3. 3
  Kayıtsız Üye
  Hocam bi gun yengem yani abimin karisi bizemisafir olarak gelmisti ayni odada yyattik sonra gece yarisi tuvalete gittim tam yatahima girecektim o sirada yengemi gordum ve ona yaklastim arkadan ama zina yapmadim sadece penisimi biraz dehdirdim ama onu soymadm cok pismanim ne yapacahimi bilmiyorum bi anda seytana uydum lutfen yardim edin surekli dù§ùnmekten bIktImm llutfen bana biraz akil verin 16 yasinda iken boyle bisi yaptm 4. 4
  Kayıtsız Üye
  Men bilirsiz neceyem her gun DUA Edirem amma ki bir DUANi 10 defe tekrar edirem sanki tekrar etmesen dileyim ve DUAM Qebul omayacaq men bir defe DUA Edib durmaq istiyirem amma icimde nese meni sanki bogur axwam olanda daha cox ele oluram xahiw edirem mene cvb yazin ne edim ki bele olmasin DUAMi tekrarlamayanda gece yata bilmirem 5. 5
  Kayıtsız Üye
  Bakın ben iç sıkıntısından bir türlü kurtulamıyorum ne zaman allahı anmaya kalksam allahın beni artık sevmediğini ve benim yüzüme bakmayacağı gibi şeyler aklıma geliyor halbuki ben ALLAH ı çok seviyorum ve herşeyimi onun için feda ederim ben şeytanın vesveseleriyle bir çok mücadele etmek zorunda kaldım ama bu seferki çok kuvvetli bir çözüm varsa söyleyin

  Daha önce aklımdan (haşa) allaha karşı ve resulullah (sav) e karşı küfürler geçiyordu daha sonra içimden ya allah yoksa ya herşey yalansa diye düşünceler geçiyor sonra da diyorki sen allahtan şüphe ettin artık sen allahın gözünden düştün diyor ne yapmam lazım kurtulamıyorum 6. 6
  Kayıtsız Üye
  selamaleyküm kardeşim inan bana senin bunu yazman benim içimi rahatlattı çünkü bende aynı şeyleri yaşadım...şimdi bundan kurtulmanın yollarını kardeşimde açıklayayım...öncelikle şeytan çok tecrübelidir biz ise o kadar çok tecrübesiz ki ama aslında şeytan çok aciz ve güçsüzdür sen onun tarafından sana gelen yoları kapatmazsan o seni çok ama çok rahatsız edicekit birincisi eğer şeytan sana bu vesveseleri veriyorsa sen boş değilsin demek ki o yüzden şeytan senin allaha kuluk yapamana engel ouyo inan bana sen tek başına değilsin...Allah insanları kalbinden geçenlere sorguya tutmaz allah bizim yaptıklarımıza ve yapmadıklarımıza bakar onu için sen hep Allahı zikret inan şu çağ şeytanın en güçlü olduğu çağdır ve bizim çok dikatli olmamız lazım 7. 7
  Kayıtsız Üye
  Gerçek bir tövbe edin ve asla böyle şeyleri bir daha yapma. Kur'an meali okuma ni tavsiye ederim 8. 8
  Gerçek bir tövbe edin


  Burada insanları yanlış yönlendirmeyelim kardeşim Kuran mealini hiç bir bilgisi olmayan bir insan okuduğunda anlamayabilir .
 9. 9
  Kayıtsız Üye
  Allah 100 kişinin katilinide sever ondan hala vazgecmiş olmaz ama büyü işleri ile uğraşıyosan ve birilerinin arasını bozmak gibi işlerle meşgulsen geri dönüşü yoktur cehennemi dünyada yaşar ölümünde pek hayırlı ve kolay bir ölüm olmaz 10. 10
  Kayıtsız Üye
  Sevgili din kardeşlerim , Vesveyesi size çok kısa ve akılda kalıçı açiklayacak olursam kalpten(akıldan) geçen (her türden) müstesna ,her türden değer verdiğiniz şeye karşı sapık ca düsünce akıl kurcalama kötü düsünme olayıdır Vesvese . VE NE GÜZELDIR KI DİNIMİZ DE DUSUNDUGUMUZ KOTULUGE GUNAH YOKTUR CUNKU SEYTANDANDIR .AMA BIR IYILIK DUSUNSEK SADECE DUSUNMEK 1 SEVAPTIR CUNKU IYILIK RAHMAN DIR. 11. 11
  Kayıtsız Üye

  Cevap: Şeytanın Tuzakları - Şeytan İnsanı Nasıl Kandırır - Şeytana Uymak - Şeytanın Kışkırtması

  Ben 17yasindayim 25yasinda birine aşık oldum sevgili olduk fakat onun 1senelik sevgilisi varmis bunu öğrenince ondan ayrildim hala onu seviyorum onunla konusuyoruz ben ondan vazgecemiyorum hem beni hemde o kızı aldatmış oldugunu biliyorum. Şubatta evlenicekler unutmak için ne yapmaliyim


  Muminem Cevap: Şeytanın Tuzakları - Şeytan İnsanı Nasıl Kandırır - Şeytana Uymak - Şeytanın Kışkırtması

 12. 12
  Hain insandan eş olmaz kendinizi kandırmayın nefsinizi dinlemeyinşeytanın tuzakları,  şeytan insanı nasıl kandırır,  şeytan insanları nasıl kandırır,  şeytanın tuzakları nelerdir,  şeytana uymak,  seytanin tuzaklari,  şeytanın insanı kandırma yolları