Örgü Modelleri Dünyası ve Şal Örgü Modelleri Forumundan Gümüş Simli Siyah Şal Modeli ve Yapımı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Gümüş Simli Siyah Şal Modeli ve Yapımı

  Reklam
  Gümüş Simli Siyah Şal Modeli ve Yapımı

  malzemeler:
  500 g şallık gümüş simli siyah ip,tığyapılışı:
  önce zincir çekerek bir yuvarlak oluşturun. içine 25 dolgu yapın.
  üzerine 3 zincir çekip arada 1 dolgu kalacak şekilde biritler yapın.
  biritlerin üzerindeki boşluğa batarak önce 10 zincir çekin. zincirin üstüne 10 birit yapıp geri dönün. her boşluğa batarak çiçeğin ön taç yapraklarını bitirin.
  arka taç yaprakları da aynı ön yapraklar gibi fakat ön yaprakların arasına gelecek şekilde yerleştirin.
  yaprakların bitiminden sonraki kutucuklar toplam 6 sıra olacak. ilk sırayı 5 zincir + sık iğne şeklinde bir arka bir ön yaprağa batarak bitirin.
  üzerindeki boşluğa 3 birit + 3 zincir + 3 birit yaparak batın. arada gene 6 tane 5 zincir + sık iğne yapıp her boşluğa batın. 6 tane yaptıktan sonra gene 3 birit + 3 zincir + 3 birit yapıp aynı boşluğa batın. diğer 5 sırayı da tamamlayın.
  bu şekilde 6 tam 4 yarım çiçek motifi yaparak birleştirin. yarım çiçekler omuz kısmında olacak. yarım çiçeklerin boş kalan omuz kısmına 4 birit + 2 zincir şekllinde yapıp batın.


  Paylaş
  Gümüş Simli Siyah Şal Modeli ve Yapımı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Gerekli malzemeler:

  500 graml k all k gümü simli siyah ip

  bir tane t

  şalın yapılış tarifi

  lk olarak zincir çekerek bir yuvarlak olu turun içine 25 tane dolgu yap n


  üzerine 3 zincir çekip arada 1 dolgu kalacak ekilde biritler yap n

  biritlerin üzerindeki bo lu a batarak önce 10 zincir çekin zincirin üstüne 10 birit yap p geri
  dönün her bo lu a batarak çiçe in ön taç yapraklar n bitirin

  arka taç yapraklar da ayn ön yapraklar gibi fakat ön yapraklar n aras na gelecek ekilde

  yerle tirin

  yapraklar n bitiminden sonraki kutucuklar toplam 6 s ra olacak ilk s ray 5 zincir + s k i ne
  eklinde bir arka bir ön yapra a batarak bitirin

  üzerindeki bo lu a 3 birit + 3 zincir + 3 birit yaparak bat n arada gene 6 tane 5 zi ncir +

  s k i ne yap p her bo lu a bat n 6 tane yapt ktan sonra gene 3 birit + 3 zincir + 3 birit
  yap p ayn bo lu a bat n di er 5 s ray da tamamlay n

  bu ekilde 6 tam 4 yar m çiçek motifi yaparak birle tirin yar m çiçekler omuz k sm n da
  olacak yar m çiçeklerin bo kalan omuz k sm na 4 birit + 2 zincir ekllinde yap p ba t n


  her iki yan na püskül uygulayın 3. 3
  allah c.c razı olsun bacılarım 4. 4
  Gümüş Simli Siyah Şal Modeli ve Yapımı

  çok güzelmiş emeğine sağlıksiyah şal modelleri,  şal modelleri,  örgü yan cep yapımı,  örgü kırmızı siyah şal modelleri,  çiçek motifli şal örnekleri,  örgü siyah simli ip,  simli ipten şal