Mü'mine ve Tarih ve Sahabelerin Hayatı Forumundan Hz Peygamber Ile Hz. Ebubekir’in Hicreti Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hz Peygamber Ile Hz. Ebubekir’in Hicreti

  Reklam
  HZ PEYGAMBER İLE HZ. EBUBEKİR’İN HİCRETİ


  Kureyş İleri Gelenlerinin Peygamber’e Suikast Yapmak İçin Toplanmaları


  Hz. Peygamber hac mevsiminden sonra Mekke’de Zilhicce, Muharrem, Safer aylarını geçirdikten sonra, Mekke müşrikleri onun Mekke’den çıkıp Medine’ye gideceğini zannediyorlardı. Medinelilerin bir kısmının müslüman olduklarını da biliyorlardı. Böylece, Allah’ın Medine’yi İslâm’ın kalesi yapacağından korkuyorlardı. Onun için Hz. Peygamber’i öldürmek, hapsetmek veya sürgün etmek için toplandılar. Enfâl suresinin “Kafirler seni tutup bağlamaları, öldürmeleri, ya da (yurtlarından) çıkarmaları için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kurarlarken Allah da tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır” ayetinin iniş sebebi budur. Hz. Peygamber de Ebubekir’in evine gittiği gün, müşriklerin geceleyin kendisine baskın yaparak yatağındayken öldürmeye karar verdiklerini öğrendi.[1]

  [1] Tabarani ( Urve’den)
  Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, Akçağ Yayınları: 1/323.


  Paylaş
  Hz Peygamber Ile Hz. Ebubekir’in Hicreti Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Müşrikler, islamiyetin gelişi ile çıkarlarının bozulduğunu düşünmeleri nedeni ile paygamber efendimizi ortadan kaldırmak ya da hapsetmek amacıyla bir çok planlar yapmışlardır. Fakat Allah onu her türlü tuzaktan korumaktaydı.hz ebubekirin hicreti,  hz. ebubekirin hicreti,  hz. ebubeki,  ebubekirin hicreti,  Hz ebubekirin hiçreti