Mü'mine ve Tarih ve Sahabelerin Hayatı Forumundan Birinci Akabe Biatinde Biat Edenlerin Isimleri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Birinci Akabe Biatinde Biat Edenlerin Isimleri

  Reklam
  Birinci akabe biatinde on kişi Hazreç kabilesinden iki kişi Evs kabilesinden olmak üzere on iki kişi bulunmuştur.
  Birinci akabe biatine katılanlardan altısı bir önceki yıl Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman eden kimselerdi.
  Bunlar şu kişilerden ibaretti: Es'ad b. Zurâre, Avf b. Hâris, Râfi' b. Mâlik, Ukbe b. Âmir, Kutba b. Âmir ve Câbir b. Abdullah b. Riab. Bunlardan ilk ikisi Neccaroğullarına mensup idi. (İbn Hişâm, Sîre, 2/70 vd.; İbn Sa'd, Tabakât, 1/217 vd.).
  Birinci akabe biatinde bu altı isme ilaveten altı kişi daha Peygamberimiz'e sallallahu aleyhi vesellem iman edip biat ettiler.
  Bunlar da; Muaz b. Hâris, Zekvân b. Kays, Ubâde b. es-Sâmit, Yezid b. Sa'lebe, Abbâs b. Ubâde ve Ebu'l-Heysem Mâlik b. Teyyihan idiler. Bazı kaynaklarda bir önceki yıl Resulullah ile tanışan altı kişiden biri olan Câbir b. Abdullah yerine Uveym b. Saide'nin birinci Akabe Bey'atında bulunduğu ifade edilir.

  (İslam Tarihi, M. Asım Köksal, 1\585).


  Paylaş
  Birinci Akabe Biatinde Biat Edenlerin Isimleri Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Peygamber efendimize gelerek iman ettiklerini söyleyen ashabı kiram birinci akabe biatinde farklı iki kabileden olmak üzere toplamda on iki kişi bidat etmişlerdir.