Mü'mine ve Tarih ve Sahabelerin Hayatı Forumundan İbn Ömer ve İbn Mesud'un Namazdaki Huşuu Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  İbn Ömer ve İbn Mesud'un Namazdaki Huşuu

  Reklam
  İbn Ömer'i gördüm. Namaza gittiği zaman adımlarını sık sık atardı. Sanki bir karınca onunla yürüse karıncayı geçmeyecek kadar yavaş giderdi (1).
  İbn Ömer namaz kıldığında, her şeyiyle kıbleye yönelirdi. Hatta başparmağını bile kıbleye karşı tutardı (2).

  Abdullah b. Ömer kadar yüzünü, elini ve ayaklarını kıbleye döndürerek namaz kılan bir kimseyi görmedim (3).

  İbn Ömer'in yanında namaz kıldım. Secdeye gittiğinde "Yâ Rabb! Kendini bana en sevdiğim ve en korktuğum bir varlık kıl"diyor ve tekrar secdeye gittiğinde de "Yâ Rabb'. Bana verdiğin nimetlerle, suç işleyenlere hiç bir zaman arka çıkmayacağım"diyordu (4).

  İbn Ömer "Ben müslüman olduğumdan bugüne kadar her kıldığım namaz umarım ki günahlarımın keffareti olsun"diyordu (5).

  Abdullah'ı namaz kılarken görsen yere atılmış bir paçavra sanırdın (6).

  [1] İbn Sa'd, Tabakât, IV/154 (ZEyd b. Abdillah eş-Şeybanî'den).
  [2] İbn Sa'd, IV/151 (Vâsi b. Hibban'dan)
  [3] Ebu Nuaym, Hilye, I/304 (Tavus'dan).
  [4] Ebu Nuaym, (Ebu Bürde'den).
  [5] Hilye, I/304 (Ebu Bürde'den)
  [6] Heysemî, II/136 (Taberânî, A'meş'den).


  Paylaş
  İbn Ömer ve İbn Mesud'un Namazdaki Huşuu Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Mescite gitmek için atılan her adım için sevap yazıldığını işitmesi üzerine adımlarını en kısa hali ile atmaktaydı. Namazlarını da ruhu bedeni aklı ile teslim olmuş gibi kılardı.