Mü'mine ve Tarih ve Sahabelerin Hayatı Forumundan Hicretin birinci senesinin son ayı Ebva Gazası Hakkında Kısa Bilgi
  1. 1

    Reklam

    Hicretin birinci senesinin son ayı Ebva Gazası

    Reklam
    Hicretin birinci senesinin son ayı. Resûl-i Ekrem Efendimiz, ilk defa muhacirlerden 60 kişilik bir kuvvetle yerine Sa'd bin Ubâde'yi vekil bırakarak Medine'den yola çıktı.

    Efendimizin bu gazâya* çıkış maksadı, etrafa saldırıp halkı rahatsız eden Kureyş müşrikleriyle karşılaşıp, onlara göz dağı vermek, aynı zamanda Demre bin Bekiroğullarıyla anlaşma yapmak isteği idi.

    Resûl-i Ekremin beyaz sancağını Hz. Hamza taşıyordu. Peygamber Efendimiz bu gazâda müşriklerle karşılaşmadı. Ancak, yola çıkışının ikinci maksadı olan Demre bin Bekiroğullarıyla anlaşmayı gerçekleştirdi. Benî Demre reisi ile yapılan yazılı anlaşmaya göre: Ne Peygamberimiz onlarla, ne de onlar Peygamberimizle herhangi bir çarpışmaya girmeyeceklerdi.

    Birisi diğerinin düşmanına gizlice de olsa yardım etmeyecekti. İslâma karşı çıkmadıkları müddetçe Resûlullahtan yardım görecekler, Peygamberimiz de onları düşmanına karşı yardıma dâvet ettiğinde icabet edeceklerdi.

    Peygamber Efendimiz 15 gece sonra Medine'ye döndü. Civar kabilelerle yapılan bu dostluk anlaşmalarının büyük faydaları olmuştur. Bilhassa, Mekkelilerin Şâm ticâret yolu üzerindeki kabilelerle yapılmış olması, Kureyş'i iktisaden çökertme plânının bir tatbikatı idi.

    Görüldüğü gibi Peygamber Efendimiz, Müslümanlara muâraza vaziyeti almamış, başka kabilelerle düşmana karşı muvakkaten de olsa bazı anlaşmalara girmiştir.

    * Peygamber Efendimizin bizzat bulundukları askerî hareketlere gazve (gazâ) denir.

    Kainat' ın Efendisi (ASM)
    Salih Suruç    Paylaş
    Hicretin birinci senesinin son ayı Ebva Gazası Mumine Forum

  2. 2
    Reklam
    Kureyş müşriklerinin etraftaki kabileleri rahatsız edecek davranışlarda bulunmaları nedeniyle peygamber efendimiz ve yanındaki altmış kişi ile birlikte sadece göz dağı vermek için yola çıkar ve müşriklere karşı civar kabileler ile anlaşma yapar.