Mü'mine ve Tarih ve Sahabelerin Hayatı Forumundan Abdullah bin Zübeyr'in dünyaya gelişi -hicretin birinci yılı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Abdullah bin Zübeyr'in dünyaya gelişi -hicretin birinci yılı

  Reklam
  Hicretin birinci yılının muhacir Müslümanları sevindiren bir başka hâdisesi Hz. Zübeyr bin Avvam'ın Abdullah adında bir çocuğunun dünyaya gelişidir. Hz. Abdullah, Medine'de Muhacir Müslüman âileleri içinde doğan ilk çocuktur. Annesi Hz. Ebû Bekir'in kızı Hz. Esmâ, Kubâ köyünde onu dünyaya getirmiştir.

  Abdullah'ın doğumu muhacir Müslümanları son derece sevindirdi. Zira Yahudiler onlara, "Biz, sizi sihirledik. Bundan böyle sizden erkek çocuk dünyaya gelmeyecektir" diyorlardı. Muhacirler de bundan fazlasıyla üzüntü duyuyorlardı.

  Abdullah'ın dünyaya geldiğini duyar duymaz, Yahudilerin bu sözlerini yalanladığından dolayı, tekbirler getirerek sevinçlerini izhar ettiler. Ona Abdullah ismini bizzat Peygamber Efendimiz verdi.

  Salih Suruç  Paylaş
  Abdullah bin Zübeyr'in dünyaya gelişi -hicretin birinci yılı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Müşrikler işkencelerin her türlüsünü yaparak Müslümanları vazgeçirmek istiyorlardı. Psikolojik baskılara dahi başvurmuşlardır. Erkek çocukları olmayacağına dair sihir yaptıklarını söylemeleri üzerine Müslümanlar üzüldü fakat Allahu teala bunun doğru olmadığını göstermiştir.