Mü'mine ve Tarih ve Sahabelerin Hayatı Forumundan H.z. Ebu bekir efendimiz ' e atılan iftira Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  H.z. Ebu bekir efendimiz ' e atılan iftira

  Reklam
  HZ. EBUBEKİR’E (r.a.) ATILAN İFTİRA


  Üzülerek duyuyoruz ki bazı kimseler , Hz. Ebubekir (r.a.)e nispet edilen şu sözü ağızlarında gevelemektedirler :
  “ALLAH (c.c) benim vücudumu o kadar büyütsün ki , cehennemi doldursun da hiç bir kafir (insan) girmesin ! “

  Şimdi bu sözü Kuran sünnet ölçüsünde ele alıp değerlendirelim .

  Birincisi : Bu söz uydurmadır , Hz. Ebubekir r.a. bu sözü söylediğine dair hiçbir delil yoktur (uydurmalar hariç) .

  Mahşer yeri , yani insanlığın cennet veya cehenneme sevk edileceği yer öyle bir alan ki , bütün insanlar o alanda çırılçıplak toplanacak , güneş bir mızrak boyu yaklaştırılacak , küçük çocukların bile saçları beyazlayacak , insanlar korkudan sarhoş olacak !

  İkincisi : O günün şiddetinden bütün peygamberler diz üstü çöküp , başlarını öne eğerek “nefsi nefsi “ diyeceklerdir .

  Üçüncüsü :O gün ehli kitaba peygamberleri şahidlik edecek ; (yani) kimseye gerek yok .

  Dördüncüsü : ALLAH c.c. habibi Rasulullah s.a.v. günde yetmiş kez istiğfar eder ve cehennem ateşinden ALLAH’a c.c. sığınırdı. Sahabe-i Kiram’ın uykusu kaçarmış , Cehennem akıllarına geldiğinde gecenin bir yarısı kalkar , gecenin geri kalan kısmını ibadetle (dua,zikir,namaz) geçirirlerdi.

  Beşincisi : ALLAH c.c. kelamı Kur’an-ı Kerim’de bir çok ayeti kerimesinde , kafirleri cehenneme atacağına and içerek bildiriyor .

  Kimse ALLAH’ın (c.c) hükmünü geri çeviremez . İşte bu sözü Hz. Ebubekir’e atfeden kimseler , ALLAH’ın c.c. cehenneme atacağım diye söz verdiği kimseleri kurtararak ! Hz. Ebubekir adı altında ALLAHın emir ve vaadlerine karşı çıkmaktadırlar …

  Şimdi ALLAH c.c. konuyla ilgili birkaç ayetini okuyalım :

  وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
  Eğer dileseydik, herkese hidayetini verirdik. Fakat benim, “Andolsun, cehennemi hem cinlerden hem de insanlardan dolduracağım” sözüm gerçekleşecektir. Secde 13

  “Ne peygambere, ne iman edenlere akraba bile olsalar cehennemlik oldukları iyice belli olduktan sonra müşriklere istiğfar etmek yoktur.” Tevbe 113

  “İşte o nankörlük eden kâfirlere Rabbinin (azab) sözü öyle hak oldu. Onlar, mutlaka cehennemliktirler.” Mu’min 6

  “ Andolsun ki, cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. Onların kalbleri vardır, fakat onunla gerçeği anlamazlar. Gözleri vardır, fakat onlarla görmezler. Kulakları vardır, fakat onlarla işitmezler. İşte bunlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha da aşağıdırlar. Bunlar da gafillerin ta kendileridir” A’raf 179

  “(İbrahim onlara) dedi ki: "Siz, sırf aranızdaki dünya hayatına has muhabbet uğruna ALLAH'ı bırakıp birtakım putlar edindiniz. Sonra kıyamet günü (geldiğinde) ise, kiminiz kiminizi tanımayacak, kiminiz kiminizi lanetleyecektir. Varacağınız yer cehennemdir. Ve hiç yardımcınız da yoktur." Ankebut 25

  “ Onlar, ALLAH'ın lanet ettiği kimselerdir. ALLAH kime lanet ederse artık ona asla bir yardımcı bulamazsın”. Nisa 52

  “O kâfirler, beni bırakıp da kullarımı dostlar edineceklerini mi sandılar? Doğrusu biz cehennemi o kâfirlere bir konukluk olarak hazırladık.” Kehf 102

  “”Nedir sizi Sekar'a sokan?" diye. Suçlular der ki: "Biz namaz kılanlardan değildik.""Yoksula da yedirmezdik." "Boş şeylere dalanlarla dalar giderdik." "Ceza gününü yalanlardık." "Nihayet bize ölüm gelip çattı." Artık onlara şefaatçilerin şefaatı fayda vermez. Şimdi o Kur'ân'dan yüz çevirirlerken ne mazeretleri var? Sanki onlar ürkmüş yaban eşekleri. Arslandan kaçmaktalar. “ Müddesir 42-51

  “Her kim Rabbine suçlu olarak varırsa, şüphesiz ki ona cehennem vardır. Orada ne ölür, ne de dirilir.” Ta ha 74

  “Sor bakalım onlara, içlerinden ona kefil hangisi? Yoksa ortakları mı var onların? Doğru iseler ortaklarını getirsinler. O gün işler zorlaşır ve secdeye davet edilirler. Fakat güç yetiremezler. Gözleri düşük bir halde kendilerini bir zillet kaplar. Oysa onlar sapasağlam iken de secdeye davet ediliyorlardı. Bu sözü yalanlayanı bana bırak. Onları bilmedikleri yönden derece derece azaba yaklaştıracağız. Onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim tuzağım sağlamdır.” Kalem 40 -45  Altıncısı : Hz. Ebubekir (r.a.) kendisi gibi cennetle müjdelenen sahabeden olan Hz. Ömer (r.a.) bir gün, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sırdaşı Hz. Huzeyfe (r.a.)’nin yanına gelir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ile Huzeyfe (r.a.), geceleri sohbet ederlerdi. Efendimiz (s.a.v.) münafıkların listesini Hz. Huzeyfe (r.a.)’ye vermişti. Hz. Ömer b. Hattab (r.a.): “Ey Huzeyfe! Acaba bu münafıklar listesinde benim de adım var mı?” diye sorar. O anda Huzeyfe Hazretleri (r.a.), Efendimiz (s.a.v.)’in, “Benden sonra bir nebi gelse, Ömer gelirdi. Ömer, Cennet ehlinin kandilidir.” övgüsüne mazhar olan bu kutlu insanın rikkatinden dolayı ağlamaya başlar, Hz. Ömer (r.a.) de kendi iç muhasebesinin verdiği kaygıyla, “Acaba benim o listede ismim var mı?” diye göz yaşı döker.

  Bu hadiseyle ilgili şöyle bir soru aklınıza takılabilir : "Münafık inanmadığı halde inandım diyen, inanmış gözüken kişidir.Yani münafık,münafık olduğunu bilir. Dolayısıyla bir münafıkın ve müminin kendisi için o listeye bakmaya gerek yoktur."
  Bu düşünceye şöyle deriz : Hz. Ömer'in münafıkların listesine bakmak istemesi , o anki imanından şüphede olmasından kaynaklanan veya münafıkların listesini merak ettiğinden dolayı değildi . Çünkü ;
  İbn-i Mes'ûd demiştir ki :
  Abdullah'ın hayâtı elinde olan ALLAH'a yemîn ederim ki: Melek bunları yazdıktan) sonra ona ruh üflenir. (Cenin canlanır), Şimdi sizden bir kişi (bu fıtratı îcâbı dünyâda) iyi iş işler de hattâ kendisiyle Cennet arasında yalnız bir kulaç mesafe kalır. Bu sırada (Meleğin ana kanunda yazdığı) yazı gelir; o kişiyi önler. Bu defa o, Cehennemliklerin işini işlemeğe başlar (da Cehennem'e girer) sizden bir kişi de (fena) iş işler. Hattâ kendisiyle Cehennem arasında ancak bir kulaç mesafe kalır. Bu sırada (Meleğin yazdığı) kitabı gelir onu önler. Bu defa o kişi ehl-i Cennetin işini (hayır iş) işler, (Cennet'e girer).
  (Buhari)

  Müslüman havf ve reca yani korku ve ümit arasındaki bir ölçüyle iman eder. ALLAHın azabından ancak kafirler kendini uzak görürler :
  A'raf 99- ALLAH'ın tuzağından (kurtulacaklarına) emin mi oldular? Ziyana uğrayan topluluktan başkası, ALLAH'ın tuzağından emin olmaz.

  Yine ALLAHtan ancak kafirler ALLAHın rahmetinden ümidini keserler.
  Yusuf 87. "Ey oğullarım, gidin, Yusuf'u ve kardeşini araştırın. ALLAH'ın rahmetinden ümit kesmeyin; zira kâfir kavimden başkası ALLAH'ın rahmetinden ümit kesmez."

  Hz. Ömer r.a. o listedeki isimleri sorması gaybi bilmediğinden son halinin merak endişesindendir.


  Yedincisi :ALLAH c.c. çok merhametlidir . Dünyada insanlığa Rahman sıfatıyla tecelli ediyor. Ahrette ise Rahim sıfatıyla tecelli edecek tir , bu vaadidir. ALLAH c.c. vaadinden dönmez. Rahim sıfatına gelince , ahrette sadece müminlere merhamet edecektir. Yani kimse ALLAH’dan c.c. daha merhametli değildir .

  Duygusal davranacağım , İslamın ve müminlerin şefkat ve merhamet anlayışını göstereceğim diye kafirlerle diyaloğa girerek , Rabb’in “necis” diyerek aşağıladığı kafir ve müşriklerle dost olma yılışıklığına girerek İslam akidesine zıt inançlara girildiğinin farkında olunmuyor.

  Hz. Muhammed s.a.v. bile , kendi amcası Ebu Talib’in ölüm döşeğinde iken amcasına hitaben : “La ilahe illALLAH söyle ki sana ahirette şefaatte bulunabileyim” ikazına rağmen ; şefaatte bulunabilme hakkını ve şartını amcasının Müslüman olabilmesine şartlandırmıştır !

  Buna rağmen bazı kimseler , (başta tasavvuf zihniyetlerinde) bu olayı Hz. Ebubekir’i , Peygamberi sollama pahasına itikat eylemeye , anlatmaya devam edeceklerdir.

  Firavunların ,Nemrutların, Ebu Cehillerin , Cengiz Hanların ,Ataput'ların , Aziz Nesinlerin ve pek çok kafir ve müşriklerin , ALLAH ve rasul düşmanlarının cehenneme girmeyeceğine inanmak , girmemesi için duada bulunmak bir mümine yakışmaz , hatta mümini mümin bırakmaz ! .

  Hz. Ebubekir’e hiç yakışmaz. Hz. Ebubekir’i bu sözden münezzeh tutuyoruz.  ZALİMLERE ASLA MEYLETMEYİN , YOKSA ATEŞ SİZE DOKUNUR

  -Biz sizi yakın bir azap ile uyardık. O gün kişi ellerinin ne takdim ettiğine bakacak ve kâfir diyecek ki: " Ah keşke , ben bir toprak olaydım." (NEBE 40)  - Yine Hz. Enes radıyALLAHu anh anlatıyor:
  "Rasûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

  "Cehennem, içerisine âsiler atıldıkça: "Daha var mı?" demekten geri durmaz. Bu hal, Rabbu'l-İzze'nin cehennemin üzerine ayağını koyup, iki yakasını dürüp birleştirmesine kadar devam eder. İşte o zaman cehennem :

  "Yeter, yeter. İzzet ve keremine yemin olsun yeter!" der. Cennette fazlalık devam eder. ALLAH, ona mahsus yeni bir halk yaratır ve bunları cennetin fazla kısmına yerleştirir."

  Buhari, Tefsir, Kaf 1, Eyman 12, Tevhid 7; Müslim, Cennet 37, (2848); Tirmizi, Tefsir, Kâf, (3268).kutub-i sitte 5090  Not : Hz. Muhammed (s.a.v.) Kızı Fatıma'ya ahirette bir faydasının olamayacağını söylediğini kabul edenlerin , Hz. Ebubekir (r.a.) bütün insanların kurtaracağına dua ettiğine inanmak hangi itikat , ve izan sahibinin işidir ? (HUD 113)


  Paylaş
  H.z. Ebu bekir efendimiz ' e atılan iftira Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Evet çok doğru sağolun kardeşim bu bilgiler çok önemli allahım razı olsun.. 3. 3
  bir yazıda hicret yolculuğunda Hz Ebu bekir'in
  Peygamberimize(s.a.v)isteyerek refakat etmediği
  hatta yolda peygamberimizi öldürme planları yaptığı
  aslında düşmanlık güdtüğü,gibi mesnetsiz çirkin iftiralarla doluydu
  kaynağı ve amacı belli zaten
  gerçekten çok yazık
  bu iftiracılar adına üzülmek mi
  buğuz etmek mi gerek 4. 4
  Hz.Ebubekir (r.a) ve Hz.Ömer (r.a)a
  iftira atarak düşmanlık edenler
  onların ayaklarının tozuna kurban olsunlar

peygamber efendimize atılan iftiralar,  munafiklarin listesi,  sahabelere atılan iftiralar,  münafıkların listesi,  HZ EBU BEKİR ALLAHIM CEHENNEM ATEŞİNİ,  hz ömere atılan iftiralar,  hz ebubekirin cehennem duası