Mü'mine ve Tarih ve Sahabelerin Hayatı Forumundan Hz.Ebubekirin Künye ve Lakabları Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hz.Ebubekirin Künye ve Lakabları

  Reklam
  Künye ve Lakabları :

  Künyesi Ebu Bekir'dir. Aslında Hz. Ebu Bekir'in Bekir isminde bir oğlu olmamasına rağmen bu künyenin verilmesinin sebebi bilinmemektedir. Bu konuda değişik rivayetler söylenmiştir.

  Hz. Ebu Bekir'in lakabları çoktur. Ancak bunların en meşhur iki tanesi " Sıddık" ve "Atik "tir. Şimdi bunların anlamları üzerinde kısaca duralım.

  Sıddık: Ona bu lakabı Peygamber efendimiz ( s.a.v) koymuştur. Bunun iki sebebi olduğu söylenebilir. Birincisi ; Peygamber efendimiz (s.a.v)'in miraç mucizesini müşriklerin yalanmasına mukabil, onun Resulüne (s.a.v)'e karşı duyduğu güven ve itminandan dolayı "bunu Muhammed söylüyorsa doğrudur " sözünü söylemesi üzerine bu lakab ona verilmiştir.

  İkinci olarak; Hz. Ebu Bekir hayatı boyunca Peygamber efendimiz ( s.a.v)'in nübüvvet davasında sürekli arkasında durup onu tasdik etmesi, onu yalnız bırakmaması bu lakabın ona verilmesinde büyük rol oynamıştır. Buna işaret olarak şu rivayet kayda değerdir. Hz. Ali (r.a.) yemin ederek; " sıdkı getirene ve onu tasdik edenlere gelince, işte onlar takvaya erenlerin ta kendileridir ." (Zümer suresi ,33) ayet-i kerimesinin Hz. Ebu Bekir hakkında nazil olduğunu söylemiştir. Nebiler Serveri "Kimi İslam'a çağırdımsa onda bir duraklama, bir tereddüt olmuştu, ama Ebu Bekir'i İslam'a davet ettiğimde, ne durakladı ne de tereddüt etti. " buyurur.(El-Bidaye, 3:30, Sire 1:265)

  Atik: Çeşitli manaları vardır. Bunlardan birincisi; azad edilmiş manasına gelir. Peygamber efendimiz (s.a.v)'in " Kim cehennemden azad edilmiş birine bakmak isterse Ebu Bekir'e baksın " hadisinden işaretle bu lakabın verilmesi en kuvvetli ihtimaldir.


  Atik'in ihtiva ettiği diğer manalar ise şunlardır : yüzü güzel, cömertlikte öncülük...

  Hz. Ebu Bekir'in diğer lakapları şunlardır: Çok şefkatli ve merhametli olmasından dolayı " Evvah", Kur'an-ı Kerim'i ilk toplayan kişi olması sebebiyle " Camiul Kur'an", malını yolunda infak edip eski elbise giymesinden dolayı " Zül hilal" Peygamber efendimiz (s.a.v)den sonra halifelik makamına geçtiği için " Halifetül Resulullah" .  Paylaş
  Hz.Ebubekirin Künye ve Lakabları Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Hazreti Ebubekir genelde bu isimle anılmaktadır. Bir başka ismi ise sıddıktır. Peygamber efendimize olan bağlılığından dolayı onu korumak amacıyla yanından ayrılmadığı için bu isimle de anılmaktaydı.hz ebubekirin künyesi