Mü'mine ve Tarih ve Sahabelerin Hayatı Forumundan Sahabelerin Genel Özellikleri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Sahabelerin Genel Özellikleri

  Reklam
  Sahabelerin Genel Özellikleri


  Peygamberlerden sonra insanların en üstünü: Hz EBÛ BEKR-İ SIDDÎK

  Adâletin timsâli ikinci büyük halîfe: Hz ÖMER

  Meleklerin bile hayâ ettiği halîfe: Hz OSMAN

  Allahın arslanı ve Resûlullahın dâmâdı: Hz ALİ BİN EBÎ TÂLİB

  Cennetle müjdelenen on sahâbîden biri: ABDURRAHMAN BİN AVF

  Cennetle müjdelenen ümmetin emîni: EBÛ UBEYDE BİN CERRÂH

  Resûlullahın okçusu: SA'D BİN EBÎ VAKKÂS

  İlk Müslüman olanlardan: TALHÂ BİN UBEYDULLAH

  Cennetle müjdelenenlerden: ZÜBEYR BİN AVVÂM

  Peygamberimizin amcası: ABBÂS BİN ABDÜLMUTTALİB

  Tefsîr âlimlerinin şâhı: ABDULLAH BİN ABBÂS

  Hadîs-i şerîf yazması ile meşhûr sahâbî: ABDULLAH BİN AMR BİN ÂS

  Uhud şehitlerinden: ABDULLAH BİN CAHŞ

  Hz Ebu Bekir'in oğlu: ABDULLAH BİN EBÎ BEKR-İ SİDDÎK

  Meleklerin yıkadığı sahâbînin oğlu: ABDULLAH BİN HANZALA

  Resûlullahın elçilerinden: ABDULLAH BİN HUZÂFE

  Kur'ân-ı kerîmi açıktan okuyan ilk sahâbî: ABDULLAH BİN MES'ÛD

  En çok hadîs bilen sahâbîlerden: ABDULLAH BİN ÖMER

  Resûlullahın şâiri: ABDULLAH BİN REVÂHA

  Tevratta Resûlullahın alâmetlerini görüp Müslüman olan sahâbî: ABDULLAH BİN SELÂM

  Bedir'de babasına karşı savaşan sahâbî: ABDULLAH BİN SÜHEYL

  Sâhib-ül ezân: ABDULLAH BİN ZEYD

  Medîne'de muhâcirlerden ilk doğan sahâbî: ABDULLAH BİN ZÜBEYR

  Âilece cömert olan sahâbî: ADİ BİN HÂTİM TÂİ

  Meleklerin defnettiği sahâbî: ÂMİR BİN FÜHEYRE

  Şehîd oğlu şehîd: AMMÂR BİN YÂSER

  Meşhûr Arab dâhîlerinden: AMR BİN ÂS

  Arıların koruduğu sahâbî: ÂSIM BİN SÂBİT

  Kıblenin değiştiğini haber veren sahâbî: BERÂ BİN ÂZİB

  Hz Ebû Bekir'e ilk bîât eden sahabî: BEŞİR BİN SA'D

  Peygamber efendimizin müezzini: BİLÂL-İ HABEŞİ

  Resûlullahın sancaktarı: BÜREYDE BİN HASİB

  Sahâbenin en çok hadîs bildirenlerinden: CÂBİR BİN ABDULLAH

  Cennete uçarak giden sahâbî: CA'FER-İ TAYYÂR

  Cebrâil aleyhisselâmın, şekline girdiği sahâbî: DIHYE-İ KELBÎ

  Peygamber efendimizin fedâisi: EBÛ DÜCÂNE

  Mihmândâr-ı Resûlullah: EBÛ EYYÛB-EL ENSÂRÎ

  En çok hadîs-i şerîf rivâyet eden sahâbî: EBÛ HÜREYRE

  Resûlullahın süvârilerinden: EBÛ KATÂDE

  Tevbesi ile meşhûr sahâbî: EBU LÜBÂBE

  Kur'ân-ı kerîmi en iyi okuyan sahâbîlerden: EBÛ MÛSEL-EŞ'ARÎ

  Çok hadîs rivâyet eden yedi sahâbîden: EBÛ SA'ÎD-İ HUDRÎ

  Tek başına hicret eden sahâbî: EBÛ SELEME

  Resulullahın fedâisi: EBÛ TALHÂ

  Gıfarî kâbilesinin reisî: EBÛ ZER GIFÂRÎ

  Kâdılık yapan sahâbîlerden: EBÜDDERDÂ

  Rasûlullahın hizmetçisi: ENES BİN MÂLİK

  Evi ilk vakıf olan sahâbî: ERKAM BİN EBİ'L ERKAM

  Câhiliye devrinde de tek bir Allaha inanan sahâbî: ES'AD BİN ZÜRÂRE

  Yemenli sahâbîlerden: FEYRÛZ BİN DEYLEMÎ

  İlk Müslüman sahâbîlerden: HABBÂB BİN ERET

  İlk Müslüman olan sahâbîlerden: HÂLİD BİN SA'ÎD BİN ÂS

  Meleklerin yıkadığı sahâbî: HANZALA BİN EBÛ ÂMİR

  Darağacında ilk namaz kılan sahâbî: HUBEYB BİN ADİY

  Sevgili Peygamberimizin sırdaşı: HUZEYFE BİN YEMÂN

  Şehîdlerin efendisi: Hz HAMZA

  Peygamber efendimizin şâirlerinden: KÂ'B BİN MÂLİK

  Resûlullahın süvârilerinden: MİKDÂD BİN ESVED

  Resûlullah efendimizin fedâîlerinden: MUHAMMED BİN MESLEME

  İslâmda ilk öğretmen: MUS'AB BİN UMEYR

  Helâl ve harâmı iyi bilen sahâbî: MU'ÂZ BİN CEBEL

  Hâşimoğullarının en yaşlısı: NEVFEL BİN HÂRİS

  Ashâb-ı kirâmın meşhûr kumandanlarından: NU'MÂN BİN MUKARRİN

  Medîne'de ilk vefât eden muhâcir sahâbî: OSMAN BİN MAZ'ÛN

  Kâbe'nin hizmetinde olan sahâbî: OSMAN BİN TALHÂ

  Peygamber efendimizin hatîblerinden: SÂBİT BİN KAYS

  Ensârın en hayırlılarından: SA'D BİN MU'ÂZ

  Şehîd olurken nasîhat eden sahâbî: SA'D BİN REBİ

  Hz Ömer'e benzeyen vâli: SAİD BİN ÂMİR

  Kur'ân-ı kerîmi en iyi okuyanlardan: SÂLİM MEVLÂ EBÛ HUZEYFE

  Ashâb-ı kirâmın okçularından: SEHL BİN HANİF

  Medîne'de en son vefât eden sahâbî: SEHL BİN SA'D

  Piyâdelerin en hayırlısı: SELEME BİN EKVÂ

  Kardeşlerinin işkence ettiği sahâbî: SELEME BİN HİŞÂM

  Ehl-i beytten sayılan İranlı sahâbî: SELMÂN-I FÂRİSİ

  Rasûlullahın hizmetçisi: SEVBÂN

  Allah yolunda malını mülkünü terkeden sahâbî: ÜHEYB-İ RUMİ

  Yemâme kabîlesi reisi: SÜMÂME BİN ÜSÂL

  Işık Saçan Sahâbî: TUFEYL BİN AMR

  Akabe bî'atlerinde kavminin temsilcisi olan sahâbî: UBÂDE BİN SÂMİT

  Ashâb-ı suffadan: UKBE BİN ÂMİR

  Kırâati ile meşhûr sahâbî: ÜBEYY BİN KÂ'B

  Rasûlullahın çok sevdiği sahâbîlerden: ÜSÂME BİN ZEYD

  Ashâb-ı kirâmın sancaktarlarından: ÜSEYD BİN HUDAYR

  Kardeşleri tarafından işkence gören sahâbî: VELÎD BİN VELÎD

  Medîneli ilk Müslümanlardan: ABDULLAH BİN ATİK

  Peygamberimizin müezzinlerinden: ABDULLAH BİN ÜMM-İ MEKTÛM

  Ensarın muhaciri diye tanınan sahabî: ABBAS BİN UBÂDE

  Müminlerin annelerinden: CÜVEYRİYYE BİNTİ HÂRİS

  Peygamberimizin azatlı kölelerinden: EBU RAFİ

  Peygamberimizin süt kardeşi: EBU SÜFYAN BİN HÂRİS

  Hz Alinin annesi: FÂTİMA BİNTİ ESED

  Mekkeli sahabilerden: HACCAC BİN ILAT

  Peygamberimizin ilk hanımı: HADİCE-TÜL KÜBRA

  Peygamberimizin hanımlarından: HAFSA BİNTİ ÖMER

  Allahın kıIıcı lâkabı ile tanınan kumandan Sahâbî: HÂLİD BİN VELİD

  Peygamberimizin sütannesi: HALİME HATUN

  Peygamber efendimizin halasının kızı: HAMNE BİNTİ CAHŞ

  Meşhur kadın şair sahabilerden: HANSA HATUN

  Peygamber efendimizin şairlerinden: HASSAN BİN SABİT

  Peygamber efendimizin elçilerinden: HÂTİB BİN EBİ BELTEA

  Peygamberimizin hanımlarından: HZ AİŞE-İ SIDDIKA

  Peygamberimizin en sevgili kerimesi: HZ FÂTIMA

  Cennet gençlerinin efendisi: HZ HASAN

  Cennet gençlerinin seyyidi: HZ HÜSEYİN

  Peygamberimizin hanımlarından: HZ REYHANE

  Cennetle müjdelenenlerden: HZ SAİD BİN ZEYD

  Meşhur İslâm kumandanlarından: İKRİME BİN EBİ CEHİL

  Meleklerle konuşan Sahâbî: İMRÂN BİN HUSAYN

  Peygamberimizin hırkasını verdiği şâir Sahâbî: KÂ�B BİN ZÜHEYR

  Ashab-ı kiramın okçularından: KATADE BİN NU�MAN

  Peygamberimizin hanımlarından: MEYMUNE BİNTİ HÂRİS

  Meşhûr beş dâhiden biri olan Sahâbî: MUĞİRE-T EBNİ ŞU�BE

  Ashab-ı kiramın elçilerinden: RİBİ BİN ÂMİR

  Ensârın sancaktarlarından: SA�D BİN UBÂDE

  Peygamberimizin halası: SAFİYYE BİNTİ ABDÜLMUTTALİB

  Peygamberimizin hanımlarından: SAFİYYE BİNTİ HUYEY

  Ailece müslüman olan sahabilerden: SEDDAD BİN EVS

  Peygamberimizin hanımlarından: SEVDE BİNTİ ZEM'A

  Ashâb-ı kirâmın süvârilerinden: SÜRÂKA BİN MÂLİK

  Hz Ali'nin abisi: UKAYL BİN EBİ TÂLİB

  Peygamberimizin dadısı: ÜMM-İ EYMEN

  Peygamberimizin hanımlarından: ÜMM-İ HABİBE

  Hz Ali�nin kızkardeşi: ÜMM-İ HÂNİ

  Hala sultan olarak tanınan kadın sahabi: ÜMM-İ HİRAM

  Hz Ebu Bekir'in hanımı: ÜMM-İ RUMAN

  Devsli muhacir hanım sahabîlerden: ÜMM-İ ŞERİK

  Ashabın kadın kahramanlarından: ÜMM-İ ÜMARE NESİBE HATUN

  Yalancı peygamber Müseylemeyi öldüren sahabî: VAHŞİ

  Darağacından Resulullaha selam gönderen sahabî: ZEYD BİN DESİNNE

  İlk îman eden köle: ZEYD BİN HÂRİSE

  En meşhur vahiy kâtibi Sahâbî: ZEYD BİN SÂBİT

  Peygamberimizin hanımlarından: ZEYNEB BİNTİ CAHŞ  Paylaş
  Sahabelerin Genel Özellikleri Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Sahabilerin özellikleri onların güçlü imanlarından kaynaklanmaktadır. Bu İmanlarının güçlü olması onlara birden fazla özellik kazandırmıştır. Fakat bazı özellikleri belirgindir.hanım sahabeler ve özellikleri,  hanım sahabelerin özellikleri,  talha bin ubeydullah özellikleri,  hanim sahabeler ve özellikleri,  talha bin ubeydullah ın özellikleri,  kadın sahabe ismleri ve özlellikleri,  hanım sahabe lerin özellikleri