Özel Gün ve Gecelerimiz ve Regaip Kandili Forumundan Regaib Gecesi Namazı Nasıl Kılınır? Mü'minin mü'mine en iyi duası nasıl olmalıdır? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Regaib Gecesi Namazı Nasıl Kılınır? Mü'minin mü'mine en iyi duası nasıl olmalıdır?

  Reklam
  Regaib Gecesi Namazı Nasıl Kılınır?

  Mü'minin mü'mine en iyi duası nasıl olmalıdır ?

  Mübarek Kandil Gecelerini Nasıl Değerlendirmeliyiz ?
  1 Kur'an-ı Kerim okuyarak,
  2 Peygamberimiz ( asm)’ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okuyarak,
  3 Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet ederek,
  4 Allah rızası için namaz kılarak,
  5 Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yaparak,
  6 Günahlarımızın bağışlanması için Allah'tan af dileyerek,
  7 Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okuyarak,
  8 Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua ederek,
  9 Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirerek,
  10 Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşerek,
  11 Dargın ve küskünleri barıştırarak, değerlendirebiliriz

  Mü'minin mü'mine en iyi duası nasıl olmalıdır?
  Elcevab: Esbab-ı kabul dairesinde olmalı Çünki bazı şerait dâhilinde dua makbul olur Şerait-i kabulün içtimaı nisbetinde makbuliyeti ziyadeleşir Ezcümle: Dua edileceği vakit, istiğfar ile manevî temizlenmeli, sonra makbul bir dua olan salavat-ı şerifeyi şefaatçı gibi zikretmeli ve âhirde yine salavat getirmeli Çünki iki makbul duanın ortasında bir dua makbul olur Hem bi-zahr-il gayb yani "gıyaben ona dua etmek"; hem hadîste ve Kur'anda gelen me'sur dualarla dua etmek Meselâ:

  Allahumme inni es’elukel afve vel-afiyete livelehu fid-dini ved-dünya vel-ahiret
  Rebbenatina fid-dünya haseneten ve fil-ahireti haseneten ve gıne azabennar

  gibi câmi' dualarla dua etmek; hem hulûs ve huşu' ve huzur-u kalb ile dua etmek; hem namazın sonunda, bilhassa sabah namazından sonra; hem mevâki'-i mübarekede, hususan mescidlerde; hem Cum'ada, hususan saat-ı icabede; hem şuhur-u selâsede, hususan leyali-i meşhurede; hem ramazanda, hususan leyle-i kadirde dua etmek kabule karin olması rahmet-i İlahiyeden kaviyyen me'muldür O makbul duanın ya aynen dünyada eseri görünür veyahut dua olunanın âhiretine ve hayat-ı ebediyesi cihetinde makbul olur Demek aynı maksad yerine gelmezse, dua kabul olmadı denilmez; belki daha iyi bir surette kabul edilmiş denilir (Mektubat)


  Regaib Gecesi Namazı Nasıl Kılınır?

  Regâib Gecesi Namazı: Bu geceyi ibâdetle geçirmenin sevabı pek çoktur Bu gecede kılınacak namaz 12 rek’attir Bu namazın kılınışı şöyledir:

  Her rek’atta fatihadan sonra üç kadir suresi ile 12 adette ihlas suresi okunur Her iki rek’atta bir selam verilerek 12 rek’at tamamlanır On ikinci rek’at kılınıp selam verildikten sonra yerinden kalkmadan yetmiş kere “ Allahumme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi” denilir Sonra secdeye varılır Secdede yetmiş kere “ subbuhun kuddusun Rabb-ul melaiketi verruhi” denir

  Sonra secdeden kalkılarak ettahiyyatta oturulur Ve yetmiş kere “Rabbiğfir ve erham ve tecavez ta’lemü” dedikten sonra tekrar secde edilir Secdede yetmiş kere “ subbuhun kuddusun Rabb-ul melaiketi verruhi” dedikten sonra, isteklerimizi alemlerin Rabbine arz edilir ( İhya ulumuddin, Bedir yayınları, 1974, c:1, s:555)

  Regâib namazını cemaatle kılmak bid'attir Zaten terâvihten başka hiçbir nâfile namaz cemaatle kılınmaz  Paylaş
  Regaib Gecesi Namazı Nasıl Kılınır? Mü'minin mü'mine en iyi duası nasıl olmalıdır? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Regaip kandilinde ibadetlerin sevabı kat kat artığı için bu yapılan her türlü iyilik ve sevap kişinin amel defteri için bir kazanç ve bugünü değerlendiren için bir nimet olarak kabul edilmelidir.