Özel Gün ve Gecelerimiz ve Regaip Kandili Forumundan Hutbe : Regaip Kandili Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hutbe : Regaip Kandili

  Reklam
  REGAİB KANDİLİ HUTBE


  Muhterem Mü'minler!

  Kainatın Haliki olan Yüce Allah, her şeyi farklı derece ve değerlerde yaratmıştır Mahlukatın en şereflisi olan insan, farklı ruh ve beden yapılarına sahiptir Herkesin dünya nimetlerinden istifadesi farklı olduğu gibi, ahiret nimetlerinden istifadeleri de, dünyadaki amellerine göre farklı olacaktır Ayrıca benzerleriyle aralarında ge*nelde fark bulunmamakla birlikte, İslâm dininin büyük bir değer ve derece izafe ettiği yer ve zamanlar vardır

  Aziz Mü'minler!

  Yeryüzündeki bütün mescitler Allah'ın evleri olmaları bakımından mukaddes ve mübarek yerlerdirAma Mescid-i Haram'ın bunlar arasındaki manevi kıymeti hepimizce bilinmektedir Yine bunun gibi haftanın gün*leri arasında Cuma, yılın ayları arasında üç aylar diye bildiğimiz Receb, Şaban ve Ramazan aylarının müstesna bir yeri vardır Kainatın Efendisi Hz Muhammed (SAS) bu değeri gösteren bir hadisi şeriflerinde: "Allah'ım; Receb ve Şaban aylarını bize mübarek kıl ve bizi Ramazana ulaştır"(1) buyurmuştur Zira Kurban Bayramı ile Mevlidi Nebi gecesi hariç, diğer mübarek gün ve geceler üç ayların içinde yer almaktadır

  Değerli Mü'minler!
  Receb ayı, üç aylar zincirinin ilk halkasını oluşturduğu gibi, Receb ayının ilk Cuma gecesi olan Regaib gecesi de mübarek gün ve geceler dizisinin ilk basamağını teşkil eder Miracın, Beratın, Ramazanın ve Kadir gece*sinin müjdesini verir
  Istilahi deyimle "leyletü'r-regaib" yani Regaib gecesi, istenen, özlenen şeylerin, bol bol ihsanının yer aldığı gece demektir İnsan günlük hayatında monotonluktan kurtulmak için zaman zaman değişik şeylerle meşgul olduğu gibi, Müslüman da günlük ibadetlerinin dışında böyle mübarek gün ve gecelerde yapacağı ibadet ve yalvarışlarla ruh dünyasına yeni bir canlılık kazandırır O bilir ki, böyle zamanlarda yapılan dua ve yalvarışları yüce Allah kabul eder Nitekim Hz Peygamber (SAS): "Receb ayının ilk gecesi, Şabanın on beşinci gecesi, Ramazan ve Kurban bayramı geceleri yapılan dualar reddolunmaz, kabul edilir" buyurmuştur(2)  Muhterem Kardeşlerim!

  Allah'ın rahmetinin her zamankinden daha bol indiği Regaib gecesi ile benzeri gecelerden gereği gibi fay*dalanabilmek için Hz Peygamber Efendimizin de irşad buyurduğu üzere, böyle zamanlarda Allah'a daha çok yalvarmalı, daha çok kullukta bulunmalıyız Zira gerçekte, böyle mübarek zamanlar ancak onları değerlendirebilenler için var demektir Eğilip içmedikçe, susuzluktan yanan bir insan için önünden akan ırmak hasret ve mahrumiyetten başka bir anlam taşımaz Bundan dolayı Regaib gecesi ile diğer mübarek gecelerde kabarıp taşan ilahi rahmet deryasından nasibimizi alabilmemiz için, eğilip ondan içme gayretini göstermeliyiz Bu manada Yüce Allah Hz Peygambere, dolayısıyla biz müminlere hitab ederek, mealen şöyle buyuruyor: "Farz ibadetlerini yerine getirdiğin zaman, yine yorul"(3) "Yani nafile ibadetlere geç O da bittikçe dua yap! Ve ancak o takdirde Rabbine rağbet et"(4) "Onun nimet ve ihsanlarına rağbetle kalma; onları ihsan edeni de hatırla"(5)

  Muhterem Mü'minler!

  Önümüzdeki Perşembe gününü Cumaya bağlayan gece Regaib gecesidir Bu geceye yeniden kavuşurken maddi ve manevi hayatımızın bir kere daha muhasebesini yapmak, durumumuz ne olursa olsun onu ihya et*mek ve çocuklarımıza anlatmak, bu vesile ile içinde bulunduğumuz hatalardan uzaklaşmaya çalışmak hede*fimiz olmalıdır
  Bu münasebetle, hepinizin Regaib kandilini tebrik ediyor ve hutbemizi iki ayeti kerime mealiyle tamamlamak istiyorum: "Artık beni anın, ben de sizi anayım Bana şükredin, nankörlük etmeyin"(6) "Bana dua edin ki duanızı kabul edeyim"(7)


  ______________
  (1)Keşful-Hafa Beyrut, 1301, 1, 186
  (2)Sûyuti, Fethul-Kebir 1192
  (3) İnşirah: 7
  (4) İnşirah: 8
  (5) Hak Dini Kuran Dili VIIl 5925
  (6) Bakara: 152
  (7) Gafir(Mümin):60  Paylaş
  Hutbe : Regaip Kandili Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Regaip kandilinin önemini insanlara bildirmek ve bugünü cemaat içinde meleklerin de teşrif ettiği sohbet ortamlarında değerlendirmek için sohbet ortamları kurularak değerlendirilir.