Özel Gün ve Gecelerimiz ve Ramazan ve Kurban Bayramları Forumundan Arefe günü, İhlas Suresini bin defa okumakla ilgili rivayet var mıdır? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Arefe günü, İhlas Suresini bin defa okumakla ilgili rivayet var mıdır?

  Reklam
  Arefe günü, İhlas Suresini bin defa okumakla ilgili rivayet var mıdır ?


  - Arefe günü bin defa İhlas suresini okumak, selef-i salihinden gelen bir adettir, bir hadis rivayeti değildir. Bediüzzaman hazretleri de “Arefe gününde müstahsen bir âdet- İslamiyeye binaen Sure-i İhlası yüzer defa tekrar ederek okuyup..”(Mektubat, Yirmi Beşinci Mektup Dokuzuncu Mesele) demek suretiyle bu geleneğe işaret etmiştir. Bu sayının bin olduğunu da şu sözlerle ifade etmiştir:

  “Bizim memlekette eskide arefe gününde bin İhlas-ı şerif okurduk.”(Şualar(13. Şua-s.299)

  - Rakam verilerek bazı zikirlerin tekrar edilmesi hususunda bir çok hadis vardır. Mesela;

  Hz. Aişe anlatıyor: Hz. Peygamber (a.s.m) gece teheccüd namazı için kalkarken, önce on defa tekbir (Allahu ekber), on defa tahmid (elhamdulillah), on defa tesbih (subhanellah), on defa tehlil (la ilahe ilellah) ve on defa istiğfar çekerek başlardı. Ardından on defa “Allah’ım! Beni bağışla, beni doğru yolda sabit kıl ve bana rızk ver.” (mealindeki) duayı okurdu. Sonra da “Allah’ım! Hesap gününde sıkıntıya düşmekten sana sığınırım.” (mealindeki) duayı okurdu.” Ebu Davud, Ahmed b. Hanbel ve Taberanî’nin rivayet ettiği bu hadis sahih olarak değerlendirilmiştir. (bk. Mecmau’z-Zevaid, 2/263).

  - “Kim bana bir defa salavat getirirse, Allah ona on hasene/sevap verir.” Diğer bir rivayette; Abdullah b. Amr b. As demiş ki; “Kim Allah’ın resulüne bir defa salavat getirirse, Allah ve melekleri ona yetmiş defa salat ederler (Allah rahmet eder, melekler de onun için istiğfar ve dua ederler).” Ahmed b. Hanbel’in bu rivayetleri sahihtir(bk. Mecmau’z-Zevaid, 10/160).

  - Ayrıca -şifa için- Fatiha suresinin yedi defa okunması, tesbihlerin otuz üç’er defa okunması gibi daha bir çok sahih hadislerde belli sayılarak verilerek zikirlerin yapılması istenmiştir.  Paylaş
  Arefe günü, İhlas Suresini bin defa okumakla ilgili rivayet var mıdır? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İhlas suresinin manevi gecelerde okunması büyük sevap kazandıracağı ile ilgili hadisler bulunmaktadır. Diğer günlere oranla arefe gününde okumak daha sevaptır. 3. 3
  Sayı ile zikir kimi ilim adamlarına göre hurafedir bencede öyle.Rabbe kadar sayıda zikir cektim duam kabul olsun şeklinde anlaşmalı olmaz.Mevla dilerse bir tek zikir le dualarını kabul eder dilerde milyonlarca zikir cek duan kabul olmaz. 4. 4
  Arefe gününe özel bir dua yok bildiğim kadarı ile arefe günü alimler ihlas süresi okumanın faziletli olduğunu ifade etmişlerdir.Arefe günü bolca istiğfar etmek gerekli.