Mü'mine ve Oruç ve Ramazan Ayı ve Orucu Forumundan Kur’an’da Ramazan İle İlgili Ayeti Kerimeler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kur’an’da Ramazan İle İlgili Ayeti Kerimeler

  Reklam
  Kur’an’da Ramazan İle İlgili Ayeti Kerimeler


  Ey îman edenler! Sizden önceki (ümmet)lere yazıldığı gibi sizin üzerinize de oruç tutmak yazıldı (farz kılındı) Olur ki bu sâyede takvâya erersiniz
  Bakara - 183

  - (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir Sizden kim (o günlerde) hasta veya seferde ise tutamadığı günler sayısınca başka günlerde (oruç) tutar (İhtiyarlığından veya tedâvisi mümkün olmayan bir hastalıktan dolayı) oruç tutmaya gücü yetmeyenlere (her güne karşılık) bir yoksulu (sabah-akşam) doyuracak bir fidye vermesi (gerekli)dir Kim de gönülden gelerek (daha fazla) bir ihsanda bulunursa bu onun için daha hayırlıdır Bununla beraber (zor da olsa) (işin önemini) bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır
  Bakara - 184


  - (O sayılı günler) Ramazan ayıdır ki Kur'ân; insanlara hidâyet (doğru yol) rehberi doğru yolun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak onda(ki Kadir gecesinde) indirildi Sizden kim (mâzereti olmaksızın) bu ay(ın ilk hilâlin)e erişirse/görürse hemen orucunu tutsun kim de hasta veya seferde (olup da yer) ise tutmadığı günler sayısınca (câiz olan) başka günlerde (orucunu kazâ etsin) Allah sizin hakkınızda kolaylık ister zorluk istemez Bu da o sayıyı (kazâ ile) tamamlamanız ve size yol göstermesine karşılık Allah'ın yüceliğini tanımanız içindirOlur ki (düşünür de) şükredersiniz
  Bakara - 185

  - Oruç (günlerinin) gecesinde eşlerinizle cinsî ilişki kurmanız size helâl kılındı(Haramdan korunmak ve sükûnete kavuşmanız için) onlar sizin için bir elbise siz de onlar için bir elbisesiniz Allah (onlara yaklaşmamakla) nefislerinizin arzularına karşı zâfiyet göstereceğinizi bildi de tövbelerinizi kabul edip sizi bağışladı Artık bundan böyle onlara yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazdığı (takdir ettiği) şey (nesl)i isteyinBeyaz iplik siyah iplikten (fecrin aydınlığı gecenin karanlığından) seçilinceye (tanyeri ağarıncaya) kadar yiyin için sonra da orucu akşam oluncaya (iftar vaktine) kadar tamamlayın Fakat mescidlerde i'tikâfa (ibâdete) çekilmiş iken kadınlarınıza yaklaşmayın Bu (hükümler) Allah'ın sınırlarıdır; sakın sınırlara yaklaşmayın! Allah sakınıp korunsunlar diye âyetlerini insanlara böyle açıklar
  Bakara - 187

  - Şüphesiz ki müslüman olan (Allah'ın emirlerine teslim olan) erkeklerle müslüman kadınlar; îman eden erkeklerle îman eden kadınlar itaat (ve ibâdet)e devam eden erkeklerle; itaat (ve ibâdet)e devâm eden kadınlar; doğru erkeklerle doğru kadınlar; sabreden erkeklerle sabreden kadınlar; alçak gönüllü (ve saygılı) erkeklerle alçak gönüllü (ve saygılı) kadınlar; sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar; oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar; mahrem yerlerini (haramdan) koruyan/hayâlı erkeklerle mahrem yerlerini (ve görünümlerini haramdan) koruyan/iffetli kadınlar; Allah'ı çok anan erkeklerle (Allah'ı çok) anan kadınlar (var ya işte) Allah onlar için mağfiret ve büyük bir mükâfât hazırlamıştır
  Ahzab - 35

  - Haccı da umreyi de Allah (rızâsı) için yapın Eğer (bir engelle hac ve umreden) alıkonulsanız o zaman kolayınıza gelen bir kurban (gönderin) Kurban yerine (Minâ'ya) varıncaya kadar başlarınızı traş etmeyin Aranızda hasta olan veya başından bir rahatsızlığı bulunan (traş olan) varsa ona fidye gerekir ki o (fidye) de ya (üç gün) oruç tutmak ya sadaka (altı fakire fitre) vermek ya da bir kurban kesmektir Güven içinde olduğunuz vakit hac zamanına kadar umre ile faydalanmak isteyen kimseye (Hacc-ı Temettü yapana) kolayına gelen kurbanı kesmesi; kurban bulamayana da hac günlerinde (ihramlı olarak) üç gün döndüğünüz zaman da yedi (gün) oruç tutması gerekir; bunlar tam on (gün) dür Bu ailesi Mescid-i Haram (civârın)da oturmayanlar içindir Allah'ın emirlerine uygun olmayan davranışlardan sakının ve bilin ki Allah'ın cezâsı çok şiddetlidir
  Bakara - 196


  - (O mü'minler tövbe edenler ibâdet edenler hamd edenler oruç tutanlar rükû edenler secde edenler iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah'ın sınırlarını (koyduğu hükümleri) koruyanlardır (İşte böyle) mü'minlere (cenneti) müjdele!


  Paylaş
  Kur’an’da Ramazan İle İlgili Ayeti Kerimeler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Oruçlarını tutarak kendilerini her türlü haramdan koruyarak Allahu tealaya sadakatlerini göstermiş kişiler için kuranı kerimde onlar için mükafat olduğu bildirilmektedir.