Doğum Kadın ve Premature Bebekler Forumundan Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde neler vardır ? (PREMATURE BEBEK) Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde neler vardır ? (PREMATURE BEBEK)

  Reklam
  Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde neler vardır ?
  Küvözler (inkübatörler) bu ünitelerin temel unsurlarıdır. Burada bebekler tıpkı anne karnında olduğu gibi ısıtılır, nemli bir ortamda tutulur, enfeksiyonlardan korunur. Yine bu ünitelerde bulunan ventilatörler, solunumu yetersiz olan bebeklerin solunumuna yardım eden, gelişmiş teknoloji ürünleridirler. Böylece akciğerleri olgunlaşmadan doğan bebekler yaşam şansı kazanırlar.
  Küvözlere yerleştirilen minik bebeklerin solunum, kalp atışları ve vücut ısıları gibi hayati fonksiyonlarını takip etmek için bebeklerin vücutlarının çeşitli yerlerine problar bağlanır. Bu bağlantılar sayesinde bebekler daha güvenli bir şekilde izlenebilecek, sık sık dokunularak rahatsız edilmeleri önlenecektir.
  Annelerin, babaların bebeklerine dokunmaları bebekler ve ebeveynler açısından son derece önemlidir. Böylece bebek ile anne ve baba arasında duygusal bir bağ oluşacak, bebeğin yaşam şansı daha da artacak. Yoğun bakım personeli annelerin uygun şekilde giyinip üniteye girmeleri için cesaretlendirmeli, hatta bebeklerinin bakımına katılabilmelidir. Bu katılım annenin stresini azaltacak, bebeğine bağlanacak, evdeki bakımı daha da kolaylaşacaktır.
  Neonatolog ne demektir ?
  Yenidoğan bebeklerin bakımı ve tedavisi ile ilgilenen uzman doktorlara neonatolog denmektedir. Yine bu ünitelerde çalışan hemşireler de konularıyla ilgili özel eğitim almışlardır.
  Yenidoğan ünitelerinde prematüre bebeği yatan ebeveynler ve yakınları öncelikle bebeğim yaşayacak mı ? endişesini taşırlar ve stres altındadırlar. Özellikle anne ve babaların stresleri ile baş edebilmeleri için oluşmuş sosyal destek grupları onlara yardımcı olmaktadırlar.
  (ALINTI)  Paylaş
  Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde neler vardır ? (PREMATURE BEBEK) Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Gelişimini tamamlamadan dünyaya gelen bebeklerin yaşamla bağlantılarını artırmak için oluşturulan küvözler, bebeğin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde oluşturulmuştur. 3. 3
  Yeni dogan bebeğimizi mutlaka yedi dogan uzmanı bir dr göstermemiz gerekir .yenidoğan ünitesi nedir,  yeni doğan ünitesi nedir,  yeni doğan bakım ünitesinde neler olur,  yenidogan yogun bakım ünitesi nedir